Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

 

2018.g. 26. aprīlī 16:00 – HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers un pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa „Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībai un uzņēmējdarbības stratēģijām”.

Līdz ar lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu ikdienas norisēs gan publiski, gan privāti mediji uzkrāj lielu daudzumu dažādu datu, kas daudz precīzāk raksturo tūrisma plūsmu. Iespējams monitorēt, iesaistīt stratēģiskajā plānošanā vai tendenču prognozēšanā tūrisma plūsmas telpisko izplatību, sezonalitāti, uzturēšanās ilgumu, dažādas segmentēšanas pazīmes un citus parametrus. Datu apjoms ir liels, un operatīva to iegūšana, apstrāde un interpretācija prasa noteiktu ieguldījumu, kas arī tiek darīts divu post-doktorantūras zinātnisko pētījumu ietvaros (projekti tiek īstenoti  ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu (ERAF)):

1) "Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā"

Projekta vadītāja: HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110   .

2) "Latvijas tūrisma intelekts"

Projekta vadītāja: HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/100

Kā to izmantot tūrisma nozares attīstībai - par to arī šajā HESPI pētnieciskajā diskusijā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Dalība konferencē "Eiropa: Pēc 100 Pirms"

2018. gada 7. maijā ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš piedalās konferencē "Eiropa: Pēc 100 Pirms". 

Vairāk informācijas par konferenci šeit. 

Dalība konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij"

2018. gada 11. maijā HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un pētnieks Jānis Šiliņš piedalās konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij" ar prezentācijām "Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā: PSRS koloniālā politika Latvijā" (Gatis Krūmiņš) un "Pirmā pasaules kara nozīme Latvijas valsts tapšanas procesā" (Jānis Šiliņš).  

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

Sadarbības partneri