Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 23. novembrī plkst. 16:00 ViA docente Ieva Gintere iepazīstinās ar savu pēcdoktorantūras pētniecības projektu "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija".

Projekta "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
HESPI pētniece Iluta Bērziņa piedalās Eiropas mēroga forumā

Laikā no 2017.gada 21. – 23.novembrim HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa piedalās Eiropas Lielo Datu asociācijas (EBDV) rīkotajā pasākumā „European Big Data Value Forum”, kas norisinās Francijā, Versaļā. 

Pasākuma saturu veido daudzšķautņaina uzmanība statistikas ekosistēmai, īpaši Lielo Datu (Big Data) nozīmei tautsaimniecībā, politikā un zinātnē, attīstītot gudru, inovatīvu, efektīvu, racionālu un produktīvu Eiropas Savienības nākotni.

Foruma tēma ir saistoša I.Bērziņas PostDoc pētījuma „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” īstenošanai, kura rezultātā plānots radīt jaunu tehnoloģisku risinājumu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanas automatizēšanai specifiskās reģionālās teritorijās. 

Foruma programma šeit.

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”
Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina uz:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktisko konferenci “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”  2017.gada 30. novembrī - 1.decembrī, Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.
 
Kādēļ šāda konference?

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī tika starptautiski atzīts UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī dzirdēt vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki tiks aicināti piedalīties 5 tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā būs iespēja apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā vienu no diviem piedāvātajiem maršrutiem, vietām: Sedas purvs vai kultūras mantojuma iepazīšana.

Konferencē aicinām piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Konferences dalības maksa: Dalība konferences 1. dienā ir bezmaksas, 2. dienas izbraukums 8 EUR.

Reģistrācija konferencei Reģistrēšanos var veikt līdz 20.11.2017.

Jautājumi, kontakti: hespi@va.lv

Konferences programma, Ekskursiju apraksti

Sadarbības partneri