Jaunumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 28. septembrī plkst. 16:00 ViA HESPI pētniece Agnese Dāvidsone: Pedagoģija un IKT: ko varam mācīties no tehnoloģiju pielietošanas praksēm mācīšanā.

Diskusijas laikā Agnese Dāvidsone iepazīstinās ar šī gada jūlijā Tartu Universitātē (Igaunijā) aizstāvētās doktora disertācijas atziņām par tehnoloģiju pielietošanu pedagoģijā.

Pilna disertācijas publikācija pieejama šeit.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 26. oktobrī plkst. 16:00 ViA lektore Liene Ločmele: Vidzemes Augstskolas un Minesotas Universitātes Morisā sadarbība tiešsaistē kursā “Masu komunikācija”: kultūras un komunikācijas nozīme.

Pētījuma rezultāti grauj stereotipus par “latviešu” un “amerikāņu” komunikāciju, rādot, kā sistemātiska izpēte šādā salīdzinoši šaurā un kursa situācijai specifiskā kontekstā ļauj labāk izvēlēties tādu tehnoloģisko risinājumu, diskusiju tematiku un struktūru, kas nodrošina visiem dalībniekiem līdzvērtīgāku un savstarpēji bagātinošāku pieredzi.

No 2014. gada L.Ločmeles (ViA) un B.Burke (UMM) studenti kopīgi apgūst kursu “Masu komunikācija”, daļu kursa laika pavadot Skype diskusijās, veicot kopīgus mājas darbus, salīdzinot to rezultātus un reflektējot par šādas pieredzes nozīmi studiju procesā. Kursa aktivitāšu pieredze tiek sistemātiski dokumentēta, lai to varētu izmantot pētniecībā un kursa norišu pilnveidē. Rezultātā tapušas divas zinātniskas publikācijas, kurās, izmantojot komunikācijas etnogrāfijas un kultūras diskursa analīzes teorētisko un metodoloģisko ietvaru, pētnieces atklāj komunikācijas un kultūras nozīmi kursā aplūkoto tematu un aktivitāšu īstenošanā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”

Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina uz:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktisko konferenci “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”  2017.gada 30. novembrī- 1.decembrī, Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Kādēļ šāda konference?

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī tika starptautiski atzīts UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī dzirdēt vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki tiks aicināti piedalīties 5 tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā būs iespēja apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā vienu no diviem piedāvātajiem maršrutiem, vietām: Sedas purvs vai kultūras mantojuma iepazīšana.

Konferences programma šeit.

Konferencē aicinām piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Konferences dalības maksa 1. dienai 20,-EUR un 2. dienas izbraukumam 7,-EUR. Dabas aizsardzības pārvaldes uzaicinātājiem dalībniekiem ar ielūgumiem dalības maksa nav jāmaksā, bet konferencei ir jāreģistrējas.

Reģistrācija konferencei šeit: http://www.va.lv/lv/pieteiksanas-zbr-konferencei

Jautājumi, kontakti: hespi@va.lv

Sadarbības partneri