Jaunumi

Starptautiska tūrisma konference “TŪRISMA IZGLĪTĪBAS IZCILĪBU MEKLĒJOT. AUGSTSKOLU UN NOZARES SADARBĪBAS PERSPEKTĪVA.”

2018.gada 25.oktobrī Vidzemes Augstskola aicina uz starptautisku tūrisma konferenci.

Ikdienā vērojot, visi redzam, cik ļoti mainījies šodienas students – nākotnes darbinieks. Tikai stiprinot sadarbību varam radīt jēgpilnu studiju piedāvājumu un sagatavot labus tūrisma speciālistus.

Pasākuma programma veidota, lai Jūs uzzinātu, ko augstskolas var dot tūrisma nozarei, kā nozare var uzlabot augstskolu darbu, lai studiju piedāvājums nav pārāk inerts un teorētisks, un kā mums visiem tikt līdzi tehnoloģiski mainīgajai šodienai. Starptautiskie eksperti dalīsies praktiskā pieredzē, kopīgi diskutēsim par darba tirgu un prasmēm, ko pieprasa darbs tūrisma nozarē tehnoloģiju laikmetā, neformālās sarunās meklēsim vēl neizmantotas iespējas.

Konferences darbs tiks organizēts trīs daļās.  

Rīts sāksies ar plenārsesiju, kur galvenie lektori dalīsies pieredzē par nozares sadarbību ar izglītotājiem, kā arī aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā – gan nozares, gan izglītības kontekstā. Kaija Lindrota (Kaija Lindroth) pārstāv vienu no lielākajām augstskolām Somijā - Hāga-Helia (Haaga-Helia) universitāti, kas pazīstama studiju programmu augsto kvalitāti un jaunievedumiem augstākajā izglītībā. Viņa stāstīs par universitātes ilggadēju, veiksmīgu pieredzi, attīstot jaunus studiju risinājumus kopā ar nozari. Viesmīlības nozares redzējumu par sadarbību ar augstskolām prezentēs Gerhards Erasmus (Gerhard Erasmus) - viesnīcu vadības profesionālis ar ilggadīgu starptautisku pieredzi, Radisson Blu viesnīcu vadītājs. Savukārt Igaunijas uzņēmuma SIA Brightspark programmatūras attīstības projektu vadītāja un Tartu universitātes Pērnavas koledžas docētāja Mārja Pajusalu (Maarja Pajusalu) sniegs ieskatu būtiskajās tehnoloģiju attīstības tendencēs, akcentējot gan to ietekmi uz nozarē nepieciešamo prasmju attīstību, gan potenciālu studiju satura veidošanā un procesā.

Pēc plenārsesijas noslēgumā būs paneļdiskusija par izaicinājumiem cilvēkresursu jomā tūrisma nozarē.

Dienas otrajā pusē dalībnieki aicināti piedalīties 3 paralēlajās sesijās - Sadarbība un tīklošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm tūrismā, Digitālā mārketinga izaicinājumi mediju izmaiņu kontekstā, Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste. Dienas noslēgumā tiksimies neformālā tīklošanās sesijā pie kafijas – par to, ko varam darīt kopā un labāk.

Konferences programma šeit.

Konference “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva.” notiks 2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Dalības maksa: 20.00 EUR

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 2018. gada 15.oktobrim. Elektroniskā pieteikuma forma šeit.

 

Konference tiek organizēta Interreg Centrālbaltijas projekta Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED) ietvaros.

Konferenci atbalsta: Boosted, HESPI, Valmieras pilsētas pašvaldība

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. novembrī 16:00 – HESPI zinātniskās asistentes Katrīne Kūkoja un Ligita Kūle “Par sociālo investīciju nozīmi un tendencēm Baltijas valstīs”

Arvien vairāk pētījumi parāda sociālo investīciju nozīmi, jo īpaši bērna agrīnā vecumā. Tomēr, lai sasniegtu to pilnīgu efektivitāti, ir jārunā par šo investīciju kvalitāti un efektīvu pārdali. Šobrīd pastāvošajā pārdales mehānismā vērojama Mateja efekta izpaušanās.

Par to, kādi varētu būt risinājumi situācijas uzlabošanai, diskutēsim pētniecisko diskusiju pēcpusdienā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018. g. 20. decembrī 16:00 -  HESPI pētniece Dr.phil. Beata Paškevica "Magadalēnas Elizabetes fon Hallartes dzīve un darbība Valmierā un Drēzdenē”

Ārkārtīgi neordināra dāma, ekstravaganta piētiste un hernhūtiešu Vidzemes misijas atbalstītāja Magdalēna Elizabete fon Hallarte (Magdalena Elisabeth von Hallart, 1683–1750) 18. gadsimta pirmo pusi aprakstošajā historiogrāfijā ir minēta, viņas darbība ir pētīta Vidzemes Brāļu draudzes kustības sakarā, un tomēr viņa nav īsti ienākusi Latvijas vēsturē kā personība, sieviete, kuras ietekme un piemērs staro līdz pat mūsu dienām. Viņas darbību caurstrāvo cilvēkmīlestība, dievbijība un vēlme sniegt apgaismību. Tā arī notiek. Sākas latviešu garīgā atdzimšana hernhūtiešu Vidzemes misijas iespaidā, kura veicina izglītības kā sistēmas ieviešanu latviešu zemnieku vidū. Hallarte ir skolotāju semināra dibinātāja, mecenāte un patronese. Sievietēm es pasniegtu Hallartes prēmiju, ja kāds man jautātu, kā godināt izcilas Latvijas sievietes par viņu sasniegumiem.

Sadarbības partneri