Komanda

Dr.oec. Agita Līviņa Direktore, vadošā pētniece
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori agita.livina(at)va.lv
Mg.philol. Līga Cvetkova Direktores asistente
liga.cvetkova(at)va.lv
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons Zinātniskais asistents
RFID tehnoloģijas pasākumos, nekustamo īpašumu sistēma, lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība aigars.andersons(at)va.lv
Mg.oec. Anda Arkliņa Zinātniskā asistente
Ilgtspējīga attīstība, dabas aizsargājamās teritorijas, paaudzes anda.arklina(at)va.lv
Mg.sc.soc. Iveta Auniņa Multimediju laboratorijas vadītāja
iveta.aunina(at)va.lv
Mg.sc.env. Jānis Bikše Zinātniskais asistents
Transporta mobilitāte lauku reģionos, gaisa kvalitāte urbanizētajos reģionos janis.bikse(at)va.lv
Mg.sc.pol. Anna Broka Zinātniskā asistente
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība anna.broka(at)va.lv
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs Vadošais pētnieks
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas janis.buholcs(at)va.lv
Komunikācija, mediji, žurnālistika agnese.davidsone(at)va.lv
Stratēģiskā komunikācija, drošība, žurnālistika solvita.denisa(at)va.lv
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītāja
iveta.druva(at)va.lv
Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas, slēpti kultūras kodi, intelektuālais kapitāls, IKT modeļu radīšanas metodika ieva.gintere(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde Zinātniskā asistente
Tumšais tūrisms, reģionālie tūrisma resursi, āra dzīve ilze.grinfelde(at)va.lv
Mg.sc.comp. Oskars Java Zinātniskais asistents
Bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga attīstība oskars.java(at)va.lv
Augstskolu pedagoģija, vērtēšana mācīšanās procesā anzela.jurane(at)va.lv
Kultūras mantojums, kultūras tūrisms janis.kalnacs(at)va.lv
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri andris.klepers(at)va.lv
Dr.hist. Gatis Krūmiņš Vadošais pētnieks
Vēsture, tautsaimniecības attīstība gatis.krumins(at)va.lv
Mg.sc.comp. Katrīne Kūkoja Zinātniskā asistente, direktores asistente
Sociālās investīcijas, pirmsskolas izglītība katrine.kukoja(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ligita Kūle Zinātniskā asistente
Iekļaujošā izglītība, speciālā izglītība, nodarbinātība un sociālās investīcijas ligita.kule(at)va.lv
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība maira.lescevica(at)va.lv
Mg.sc.soc. Liene Ločmele Zinātniskā asistente
Starpkultūru un starppersonu komunikācija, identitātes sociāla konstruēšana, kultūras diskursa analīze liene.locmele(at)va.lv
Mg.soc.d. Hanna Mihailova Zinātniskā asistente
Socioloģija, sociālais darbs, sociālā politika, sociālā darba organizācija hanna.mihailova@va.lv
Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska Vadošā pētniece
Sociālās drošības sistēma, sociālā politika caur sociālo investīciju prizmu, darba transformācijas procesi feliciana.rajevska(at)va.lv
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle Vadošā pētniece
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas sarmite.rozentale(at)va.lv
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei janis.silins18@va.lv
Sociālā izziņa, ekonomikas psiholoģija, veselības psiholoģija vineta.silkane(at)va.lv
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms juris.smalinskis(at)va.lv
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās linda.veliverronena(at)va.lv