Par HESPI

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

ViA ir reģistrēta Latvijas Republikas  Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

 

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

 

Institūta galvenie pētnieciskie virzieni

1.png

Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība

 

2.png

Ilgstpējīgs tūrisms, mikro nišas tūrismā

3.png

Dabas un kultūras aizsargājamo teritoriju attīstība

 

4.png

Kultūrtelpa un kultūras identitāte vietu attīstība

5.png

Latvijas sociālās drošības sistēma

 

6.png

Sociālās investīcijas

7.png

Inovācijas pārvaldībā

 

8.png

Zinātnes komunikācija

9.png

Tiešsaistes komunikācija un tiešsaistes mediji  

10.png

Reģionu attīstība (lauku un pilsētvides mijiedarbība)

 

ViA HESPI Zinātniskās padomes sastāvs

B.Paškevica- priekšsēdētāja

J.Buholcs -priekšsēdētājas vietnieks

F.Rajevska

S.Rozentāle

A.Līviņa

 

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības piešķirtas HESPI pētniekiem

 

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības līdz:

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mākslas zinātne

2018.gada 19.februārim

Dr.oec. Agita Līviņa

Ekonomika, vadībzinātne

2019.gada 21.janvārim

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle 

Ekonomika 

2019.gada 18. februārim

Dr.oec. Maira Leščevica

Ekonomika

2019.gada 14.aprīlim

Dr.sc.comm. Jānis Buholcs

Komunikācijas zinātne

2019.gada 17.martam

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Vēsture, ekonomika 2020.gada 21. jūnijam

Dr.oec. Iluta Bērziņa

Ekonomika 2018.gada 17. decembrim