UNESCO katedra

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”

 

Katedras darbības virziens

Katedra izveidota ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā.

Katedras darbība ir vērsta ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, īpaši uzsverot:

  • izglītību par biosfēras rezervāta konceptu plašākai sabiedrībai, izceļot bioloģisko daudzveidību un mantojumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;
  • starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusē, t.sk. pētniekiem;
  • vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta koncepta uzturēšanā.

Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju,mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā un ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.

 

Katedra lepojas 

2019. gada 7. februārī notika UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšana Vidzemes Augstskolā.

Informācija par pasākumu

 

Katedra plāno

17. maijā 2019.g. norisinājās seminārs UNESCO Asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotājiem “BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA VISAPKĀRT MUMS”.

Semināra norises vieta - Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” Pārgaujas novadā. Seminārā piedalās ViA UNESCO katedra, UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” vadītāja Vidzemes Augstskolā Agita Līviņa, ViA studenti Anda Arkliņa, Arnolds Barsovs un Oskars Java.

Pasākuma programma

Ziņa UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas mājas lapā

Pasākuma foto

2019. gada 26.–28. jūnijā Jēkabpilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skola, kurā nodarbības vadīs arī HESPI UNESCO katedras pētnieki Agita Līviņa, Juris Smaļinskis un zinātniskais asistents Oskars Java.

Pasākuma apraksts

 

Kontaktinformācija

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera. LV-4201
Mājaslapa: http://www.hespi.lv/lv/unesco-katedra
Tālrunis: 67140233
E-pasts: hespi(at)va.lv
 
Katedras vadītāja: Dr.oec. Agita Līviņa
E-pasts: agita.livina@va.lv
Tālrunis:+371 29456089
 
Vizuālais materiāls
 

1. Vidzemes Augstskolas ēka.

2. ViA prorektore Iveta Putniņa un HESPI direktore/ katedras vadītāja Agita Līviņa atklājot UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolas 2019. gada 7. februārī.

3. Foto no UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšanas pasākuma Vidzemes Augstskolas 2019. gada 7. februārī.