Pasākumi

01
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 1. martā - HESPI pētniecības apakšvirziena "Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība" vadošie pētnieki pastāstīs par tēmu "Cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai"

“Katrai vietai, tāpat kā cilvēkam, piemīt noslēpums, bet ideja par noslēpumu rodas tikai tad, ja šī vieta mums patīk. Patika, kas dzimst no netveramām zīmēm, ierosina noslēpumu, un noslēpums sagūsta prātu.” (Tālis Tisenkopfs, 2008)

Dzīve pilsētā ir paradokss, šeit ir relatīvi piesārņotāks gaiss, vairāk svešinieku, lielāka vientulība, dzīves dārdzība, un tomēr, par spīti tam, cilvēki sapņo par dzīvi pilsētā. Arī valmieriešiem un apkārtējiem iedzīvotājiem pilsēta ir tā vieta, kur viņi dodas mācīties un visdrīzāk nākotnē strādās. Lai bizness un tehnoloģijas attīstītos, Valmierai ir jāpiesaista talantīgi cilvēki, kuri dzīvo un strādā Valmierā, tās apkārtnē, citos reģionos un citās valstīs. Par pilsētu var runāt no sociālekonomiskā skatu punkta - iedzīvotāju skaits, apdzīvotība, ekonomiskā aktivitāte, ienākumi, bet tikpat būtisks ir dzīves stils.

Kā valmierieši un atbraucēji redz un jūt Valmieru? Kāds ir Valmieras dzīves stils? Kā Valmierai piesaistīt talantus? Par šiem jautājumiem runāsim HESPI pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros.

14
Mar
Konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē"

2019. gada 14. martā Vidzemes Augstskolā norisināsies konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē", kuras ietvaros tiks pieminētas 1990.gada 18.martā notikušās vēlēšanas, pateicoties kuru rezultātam tika pieņemta 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija.

 

28
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 28. martā– HESPI zinātniskais asistents Mg.sc.env. Jānis Bikše pastāstīs “Par transporta mobilitātes alternatīviem risinājumiem lauku reģionos”

MAMBA (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos) projekts ietver deviņus pilotprojektus sešās valstīs apkārt Baltijas jūrai un Vidzemes Augstskolas pētnieki Agita Līviņa, Sarmīte Rozentāle un Jānis Bikše piedalās vairākās projekta aktivitātēs.

HESPI zinātniskā asistenta Jāņa Bikšes galvenais pētniecības virziens ir jaunie neformālie transporta mobilitātes virzieni lauku apvidos kā kopbraukšana (ride share), kopīga transportlīdzekļu lietošana (car share), transports pēc pieprasījuma, transports kā serviss. Pēcpusdienā Jānis Bikše pastāstīs par šiem virzieniem un ar tiem saistītajām problēmām, kurām ir jārod risinājumi.

04
Apr
HESPI vadošajam pētniekam Gatim Krūmiņam piešķirta Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs

Otrdien, 15.janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs piešķirta HESPI vadošajam pētniekam Dr.hist. Gatim Krūmiņam par ieguldījumu tautsaimniecības vēstures izpētē un rezultātu izplatīšanu plašākai sabiedrībai.

Balvu pasniegšana notiks LZA pavasara pilnsapulcē 2019. gada 4. aprīlī.

Plašāka informācija par LZA piešķirtajām balvām pieejama šeit!

 

 

 

25
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 25. aprīlī – HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki pastāstīs par tēmu "Pagrieziena punkti Latvijas politikas kontekstā un atkarības takas ietekme uz politikas veidošanu"

Pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki Vidzemes Augstskolā šobrīd noritošā VPP „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros diskutēs par dažiem rīcībpolitiku (t.sk. pensiju, ģimenes, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu u.c.) procesiem, izvērtējot tos caur atkarības takas (Path Dependency) teorijas prizmu, analīzei izmantojot arī laika dimensiju.

16
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 16. maijā Ogres novadā– HESPI pētniecības apakšvirziena "Dabas un kultūras mantojuma izpēte" pētnieki pastāstīs par tēmu "Tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētā prakse".

Š.g. maijā ViA HESPI pētniecības virziena “Dabas un kultūras mantojuma izpēte” pētnieku grupa sev ierastajā un regulārajā pētnieciskajā pēcpusdienā tiksies neikdienišķā formātā – tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētās prakses vietā Ogres novadā. Tā būs lieliska iespēja HESPI kolēģiem redzēt un vērtēt studentu prakses vietu, viņu darbu, un arī otrādi – studenti varēs iepazīt pētnieku veikumu un nākotnes pētnieciskos izaicinājumus, iespējams, arī saskatīt sava potenciālā ieguldījuma nišas. Tādējādi tiks nodrošināta abpusēja informācijas apmaiņa un aktualizētas HESPI pētniecības stratēģiskās vadlīnijas, laboratoriju mobilitāte praksē.

Arhīvs

07
Feb
UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšana, Vidzemes Augstskolā, 2019. gada 7. februārī

Vidzemes Augstskolā atklās jaunizveidoto UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”

Ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā, Latvijā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolā. Tās atklāšana notiks ceturtdien, 7. februārī, Valmierā.

 

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit!

31
Jan
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 31. janvārī plkst. 16:00 -  HESPI pētniecības apakšvirziena "Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas" pētnieki pastāstīs par tēmu "Mediji un sabiedrības integrācija: ViA devums problēmas izpētē un risinājumu radīšanā"

 

2015.-2016.gadā Latvijas publiskajā telpā plosījās "bēgļu krīze". Virmoja viedokļi un kaislības. Vieni baidījās un baidīja apkārtējos, zīmējot traģisku galu latviešu kultūrai un Latvijai, kādu to pazīstam. Citi pauda atbalstu patvēruma meklētāju uzņemšanai, tika saukti par velkomistiem un pragmatiski nodarbojās ar palīdzības sagatavošanu un sniegšanu. Mediji šajā "krīzē" gan lēja eļļu ugunī, gan arī centās skaidrot notiekošo pēc būtības. Virkne jautājumu, kas izgaismojās šajā "bēgļu krīzes" periodā, iezīmēja plašāku problēmu loku, kas saistās ar mediju lomu sabiedrības saliedētības sekmēšanā. HESPI zinātniskās pēcpusdienas ietvaros Komunikācijas ekosistēmas un tehnoloģiju apakšvirziena pētnieki iepazīstinās ar pētījuma projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" rezultātiem, tai skaitā pētījuma datiem, vairākos Latvijas reģionos īstenotajām mediju pārstāvju apmācībām, gan arī kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti izstrādātajiem dokumentiem: priekšlikumiem mediju ētikas kodeksam un mediju redakcionālajām vadlīnijām.

10
Jan
Kultūras tūrisma konference:World Tourism Development: Managerial Implications

Šī gada 20. augustā Vidzemes Augstskola parakstīja sadarbības memorandu ar Pasaules kultūras tūrisma asociāciju. Tā ietvaros ViA kā līdzorganizators piedalīsies 23. Starptautiskā pasaules kultūras tūrisma konferencē: World Tourism Development: Managerial Implications.
Konference norisināsies no 10.-12. janvārim Nacionālajā tūrisma un viesmīlības vadības institūtā, Hyderabad, Indijā.

Starptautiskajā konferencē ar ziņojumiem uzstāsies HESPI  pētnieks Juris Smaļinskis, zinātniskais asistents Jānis Bikše, un Vidzemes Augstskolas ITEM studiju programmas studente Vera Grāvīte.

HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa ņems dalību gan paneļdiskusijā par nodarbinātību tūrisma nozarē, gan uzstāsies konferencē ar ziņojumiem.

Plašāka informācija par konferences programmu pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/1Z7fkwX7YD-u-OONvtEhAltv0GB23hl0f/view?u...

 

 

28
Dec
Grāmatas “Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā” izdošana

Gada nogalē ir sagatavots neliels izdevums ar nosaukumu “Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā”, kuras autors ir HESPI pētnieks Juris Smaļinskis. Tajā izklāstīti pētījuma rezultāti par to, kādā veidā tūrisma uzņēmēji, pašvaldības un citi tūrismā iesaistītie spēlētāji izmanto dabas un kultūras resursus, gan reklamējot tūrisma produktu, gan attiecīgās teritorijas kā tūrisma galamērķus. Pētījuma sagatavošanas gaitā tika intervēti arī vietējie ceļotāji, lai noskaidrotu, kādus tūrisma informācijas avotus tie izmanto pirms ceļojuma. Cerams, ka izdevums palīdzēs labāk ieraudzīt tās vērtības, kas ir mums visapkārt, kā arī rosinās tūrismā iesaistītās puses caur mārketinga prizmu paraudzīties uz tām mazliet savādāk.

Izdevums pieejams šiet: https://we.tl/t-vJx7pxt7qt

20
Dec
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018. g. 20. decembrī 16:00 -  HESPI pētniece Dr.phil. Beata Paškevica "Magadalēnas Elizabetes fon Hallartes dzīve un darbība Valmierā un Drēzdenē”

Ārkārtīgi neordināra dāma, ekstravaganta piētiste un hernhūtiešu Vidzemes misijas atbalstītāja Magdalēna Elizabete fon Hallarte (Magdalena Elisabeth von Hallart, 1683–1750) 18. gadsimta pirmo pusi aprakstošajā historiogrāfijā ir minēta, viņas darbība ir pētīta Vidzemes Brāļu draudzes kustības sakarā, un tomēr viņa nav īsti ienākusi Latvijas vēsturē kā personība, sieviete, kuras ietekme un piemērs staro līdz pat mūsu dienām. Viņas darbību caurstrāvo cilvēkmīlestība, dievbijība un vēlme sniegt apgaismību. Tā arī notiek. Sākas latviešu garīgā atdzimšana hernhūtiešu Vidzemes misijas iespaidā, kura veicina izglītības kā sistēmas ieviešanu latviešu zemnieku vidū. Hallarte ir skolotāju semināra dibinātāja, mecenāte un patronese. Sievietēm es pasniegtu Hallartes prēmiju, ja kāds man jautātu, kā godināt izcilas Latvijas sievietes par viņu sasniegumiem.

13
Dec
Starptautiskā konference “Kultūras ceļi un tūrisma attīstība Latvijā”, Carnikāvā, Latvijā.

Ceturtdien, 13. decembrī, Carnikavā norisināsies starptautiskā konference “Kultūras ceļi un tūrisma attīstība Latvijā”.

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit!

Konferences programma
10
Dec
Izglītojošās akcijas “Cilvēks vidē” laureātu apbalvošana

Pirmdien, 10. decembrī, plkst. 12. 00 Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā norisinājās izglītojošās akcijas “Cilvēks vidē” laureātu apbalvošana.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit!

29
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. novembrī 16:00 – HESPI zinātniskās asistentes Katrīne Kūkoja un Ligita Kūle “Par sociālo investīciju nozīmi un tendencēm Baltijas valstīs”

Arvien vairāk pētījumi parāda sociālo investīciju nozīmi, jo īpaši bērna agrīnā vecumā. Tomēr, lai sasniegtu to pilnīgu efektivitāti, ir jārunā par šo investīciju kvalitāti un efektīvu pārdali. Šobrīd pastāvošajā pārdales mehānismā vērojama Mateja efekta izpaušanās.

Par to, kādi varētu būt risinājumi situācijas uzlabošanai, diskutēsim pētniecisko diskusiju pēcpusdienā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

22
Nov
Dalība 2. starptautiskajā konferencē Riga Readings in Social Sciences (RRSS) "Baltic Sea Region: One Hundred Years On", Latvijas Universitātē, Rīgā.

2018. gada 21. līdz 22. novembrī HESPI vadošā pētniece Feliciana Rajevska un zinātniskā asistente Katrīne Kūkoja piedalās Latvijas Universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē "Riga Readings in Social Sciences" ar ziņojumiem: 

- European Commission as actor of social policy making in Latvia (F.Rajevska un  O.Rajevska);

- The effect of pre-school education on children’s academic achievements in elementary schools – case study of Valmiera (K. Kūkoja).

Ar konferences programmu iespējams iepazīties šeit!

 

 

29
Oct
Izglītojoši radošs pasākums "Atkritumi kā resurss"

Šodien projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Siguldas 1. pamatskolā norisināsies izglītojoši radošs pasākums "Atkritumi kā resurss".

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Vairāk par pasākumu šeit!

25
Oct
Starptautiska tūrisma konference “TŪRISMA IZGLĪTĪBAS IZCILĪBU MEKLĒJOT. AUGSTSKOLU UN NOZARES SADARBĪBAS PERSPEKTĪVA.”

2018.gada 25.oktobrī Vidzemes Augstskola aicina uz starptautisku tūrisma konferenci.

Ikdienā vērojot, visi redzam, cik ļoti mainījies šodienas students – nākotnes darbinieks. Tikai stiprinot sadarbību varam radīt jēgpilnu studiju piedāvājumu un sagatavot labus tūrisma speciālistus.

Pasākuma programma veidota, lai Jūs uzzinātu, ko augstskolas var dot tūrisma nozarei, kā nozare var uzlabot augstskolu darbu, lai studiju piedāvājums nav pārāk inerts un teorētisks, un kā mums visiem tikt līdzi tehnoloģiski mainīgajai šodienai. Starptautiskie eksperti dalīsies praktiskā pieredzē, kopīgi diskutēsim par darba tirgu un prasmēm, ko pieprasa darbs tūrisma nozarē tehnoloģiju laikmetā, neformālās sarunās meklēsim vēl neizmantotas iespējas.

Konferences darbs tiks organizēts trīs daļās.  

Rīts sāksies ar plenārsesiju, kur galvenie lektori dalīsies pieredzē par nozares sadarbību ar izglītotājiem, kā arī aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā – gan nozares, gan izglītības kontekstā. Kaija Lindrota (Kaija Lindroth) pārstāv vienu no lielākajām augstskolām Somijā - Hāga-Helia (Haaga-Helia) universitāti, kas pazīstama studiju programmu augsto kvalitāti un jaunievedumiem augstākajā izglītībā. Viņa stāstīs par universitātes ilggadēju, veiksmīgu pieredzi, attīstot jaunus studiju risinājumus kopā ar nozari. Viesmīlības nozares redzējumu par sadarbību ar augstskolām prezentēs Gerhards Erasmus (Gerhard Erasmus) - viesnīcu vadības profesionālis ar ilggadīgu starptautisku pieredzi, Radisson Blu viesnīcu vadītājs. Savukārt Igaunijas uzņēmuma SIA Brightspark programmatūras attīstības projektu vadītāja un Tartu universitātes Pērnavas koledžas docētāja Mārja Pajusalu (Maarja Pajusalu) sniegs ieskatu būtiskajās tehnoloģiju attīstības tendencēs, akcentējot gan to ietekmi uz nozarē nepieciešamo prasmju attīstību, gan potenciālu studiju satura veidošanā un procesā.

Pēc plenārsesijas noslēgumā būs paneļdiskusija par izaicinājumiem cilvēkresursu jomā tūrisma nozarē.

Dienas otrajā pusē dalībnieki aicināti piedalīties 3 paralēlajās sesijās - Sadarbība un tīklošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm tūrismā, Digitālā mārketinga izaicinājumi mediju izmaiņu kontekstā, Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste. Dienas noslēgumā tiksimies neformālā tīklošanās sesijā pie kafijas – par to, ko varam darīt kopā un labāk.

Konferences programma šeit.

Konference “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva.” notiks 2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Dalības maksa: 20.00 EUR

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 2018. gada 15.oktobrim. Elektroniskā pieteikuma forma šeit.

 

Konference tiek organizēta Interreg Centrālbaltijas projekta Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED) ietvaros.

Konferenci atbalsta: Boosted, HESPI, Valmieras pilsētas pašvaldība

18
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 18. oktobrī –Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Evita Lantrāte un Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne "Bibliotēka un pētniecība"

Ik mirkli notiek kāds pētījums. Bērns izzina pasauli, skolēns risina zinātniski pētnieciskā darba uzdevumus, students izvirza hipotēzi, profesors seko ietekmes faktoram, H-indeksam vai SNIP. Kādu interesē kopienas vai dzimtas vēsture, vēl cits grib dalīties ar savu atmiņu stāstu. Bibliotekāri sniedz konsultatīvo atbalstu ikvienam pētniekam. Diskusijas gaitā aplūkosim ceļa kartes, lai pētījumi noritētu sekmīgāk.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

12
Oct
Dalība 13. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018″, Daugavpils Universitātē, Daugavpilī

2018. gada 12.-13. oktobrī HESPI zinātnsikās asistentes Katrīne Kūkoja un Ligita Kūle piedalīsies Daugavpils Univeritātes  starptautiskā konferencē 13. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018″ ar ziņojumu "Different approaches in providing early childhood education services for vulnerable groups in Latvia ".

Plašāka informācija par konferenci šeit!

11
Oct
Dalība konferencē "Latvia at a Crossroads: The Centenary of the Latvian State", Upsalas Universitātē

2018. gada 11.-12. oktobrī ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš piedalīsies Upsalas Universitātes starptautiskā konferencē "Latvia at a Crossroads: The Centenary of the Latvian State"ar ziņojumu "Latvia at a Crossroads: The Centenary of the Latvian State".

27
Sep
Dalība Gaujas Nacionālā parka 45 gadu jubilejas konferencē „Gaujas Nacionālais parks – Daba, Cilvēks, Atspulgi”

2018. gada 27. septembrī Siguldas novada kultūras centrā „Devons” norisinājās Gaujas Nacionālā parka 45 gadu jubilejas konference „Gaujas Nacionālais parks – Daba, Cilvēks, Atspulgi”. Konferences gaitā lektori – g.k. Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieki atskatījās uz šajā laikā paveikto. Liels uzsvars konferences gaitā tika likts uz vērtībām un priekšstatiem par dabas aizsardzību un dabas vērtību apsaimniekošanu – kā tie mainījušies līdzi laikiem un paaudzēm. Kā svarīgi tika aktualizēti jautājumi par uzņēmējdarbību un sadarbību Latvijas nacionālajos parkos. Konferences ietvaros notika paneļdiskusija, kuras dalībnieki bija - Rolands Auziņš (DAP Vidzemes reģionālās administrācijas direktors), Laura Skrodele (p/a “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore un GNP Tūrisma biedrības pārstāve), Ainārs Šteins, (Līgatnes novada domes priekšsēdētājs), Juris Žagars (uzņēmējs GNP teritorijā, slēpošanas kompleksa “Žagarkalns” īpašnieks), Uģis Rotbergs (Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs) un Juris Smaļinskis (Vidzemes augstskola, HESPI pētnieks). Diskutēto jautājumu loks skāra sekojošas tēmas:

  • GNP kā zīmola vērtība teritorijas iedzīvotājiem un strādājošiem;
  • Kā veicināt vietējās sabiedrības piederības sajūtu  un lepnumu par dzīvošanu strādāšanu GNP teritorijā;
  • Kas būtu jāizdara, lai veicinātu saudzīgas attieksmes pret dabu veidošanu sabiedrībā;
  • Kādi ieguvumi  vai apgrūtinājumi pilsētu,  novadu attīstībai,  kas atrodas GNP teritorijā;
  • Kādi īpaši ieteikumi  ilgtspējīga tūrisma attīstībai;
  • Kā meklēt līdzsvaru - NP cilvēkam un NP dabas saudzēšanai;
  • Gaujas NP pieejamība visplašākajā kontekstā.

26
Sep
Projekta MAMBA partneru tikšanās Cēsīs

No 2018. gada 25. līdz 26. septembrim Cēsīs, Latvijā norisinās projekta MAMBA (Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos) ceturtā partneru sanāksme, kurā piedalās HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa, vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle un  zinātniskais asistents Jānis Bikše.

Plašāka informācijas par projektu atrodama šeit.

 

Pasākuma programma
26
Sep
Dalība Ziemeļvalstu 27.tūrisma simpozijā „Iesaiste tūrismā un dilemmas” Arktikas Universitātē, Altā, Norvēģijā.

No 24. līdz 26. septembrim HESPI viespētniece Iveta Druva-Druvaskalne  piedalās Ziemeļvalstu 27.tūrisma simpozijā „Iesaiste tūrismā un dilemmas” Arktikas Universitātē, Altā, Norvēģijā. Simpozijā piedalās 190 delegāti no 17 valstīm. Simpozija laikā notiek 31 paralēlā sesija, kurā iekļautas 156 prezentācijas.  Pētniece prezentē pētījumu ”Pieredzē  balstītu izglītības metožu ieviešana tūrisma studiju saturā - Vidzemes Augstskolas piemērs” (līdzautores Ilze Grīnfelde, Linda Veliverronena). Pētījuma prezentācijā ietverti dati no VPP EKOSOC-LV 5.2.9. apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” un „Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību” (BOOSTED).

Plašāka informācija par simpoziju pieejama šeit!

 

25
Sep
Dalība projekta "Nordplus pieaugušo izglītība biosfēras rezervātos" sanāksmē, Zviedrijā

No 2018. gada 24.-26. septembrim ViA maģistra studiju programmas "Tūrisma Stratēģiskā Vadība"  1. kursa studente Anda Arkliņa piedalās Nordplus projekta "Nordplus pieaugušo izglītība biosfēras rezervātos" sanāksmē Karlskrūnā, Zviedrijā.

Pasākuma programma
20
Sep
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 20. septembrī 16:00 – ViA doktorantūras students Oskars Java “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana jeb īstermiņa ekonomisko ieguvumu ilgtermiņa negatīvās sekas”

Reiz bija laiki, kad cilvēki dzīvoja saskaņā ar dabu – ievēroja laiku, kad labāk sēt labību un kad labāk cirst lietas koku, ievēroja augu seku, ēkas cēla piekalnē nevis palieņu pļavā un tā tālāk un tā joprojām.

Iespējams laiks, kad bija pieprasīti šaura profila speciālisti, ir novedis pie tā, ka, vairs neredzot kopējo bildi, cilvēce ir pieļāvusi kļūdas. Raugoties caur starpdisciplinaritātes prizmu, iespējams saskatīt cēloņu seku sakarības un daļu no šīm kļūdām labot.

Par īstermiņa ekonomisko ieguvumu ilgtermiņa negatīvajām sekām varētu diskutēt dienām, tāpēc šoreiz tiks skarta it kā šaura tēma, meliorācija. Atnāc uz pētniecisko diskusiju pēcpusdienu un uzzini, kā meliorācija ietekmē dabu un vidi mums apkārt, līdz ar to arī mūsu dzīves kvalitāti!

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

18
Sep
Izziņas pasākums dabā - ekskursija “Dabas daudzveidība un ainavas”

2018. gada 18. septembrī projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Engures ezera dabas parka un Ķemeru nacionālā parka teritorijā norisināsies izziņas pasākums dabā - ekskursija “Dabas daudzveidība un ainavas”.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Ar pasākuma preses relīzi iespējams iepazīties šeit!

 

 

 

Pasākuma afiša
15
Sep
GNP “Ceļotāju dienas 2018” aptauju veikšana

2018. gada 15. -16. septembrī Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators“ un “Tūrisma organizācija un vadība” 2. kursa studenti projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana Nacionālo parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos”  (Projekta Nr.17-00-A019.333-000002) ietvaros piedalīsies GNP “Ceļotāju dienas 2018” aptauju veikšanā.

Aptaujas tiks veiktas dažādu pasākumu ietvaros Amatas novadā, Pārgaujas novadā, Līgatnes novadā, Siguldas novadā un Kocēnu novadā.

 

14
Sep
Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss”

2018. gada 14. septembrī projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Liepas pamatskolā norisināsies izglītojoši radošs pasākums dabā "Atkritumi kā resurss".

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

 

Pasākuma afiša
14
Sep
Pārgājienu maršruta gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā (Jūrtaka) testēšana Igaunijā

2018. gada 14. -15. septembrī Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmas "Tūrisma Stratēģiskā Vadība" 1. kursa studenti studiju kursā "Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība" veiks Jūrtakas posmu testēšanu Pērnavas apkārtnē (maršruta posms - 26 km). Studenti pasākuma ietvaros izzinās vietējo iedzīvotāju informētību par šādu gājēju maršrutu, vērtēs takas marķējumu, norādes un infrastruktūru.

Ar studentiem kopā Jūrtakas posmu testēšanu veiks docētājas Inese Šīrava un Agita Līviņa.

Jūrtakas posmu testēšana Pērnavas apkārtnē tiek īstenots projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā ” (Projekta Nr. Est-Lat 22)  ietvaros.

07
Sep
Grāmatas "Kokmuiža un tās alus darītava"

Piektdien, 7. septembrī, Kokmuižas svētku „Septiņu ceļu ceļojums” ietvaros notika HESPI pētnieka Dr.art. Jāņa Kalnača grāmatas “Kokmuiža un tās alus darītava” atvēršana.

 

29
Jun
HESPI pētniece Iluta Bērziņa 6. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Mobile Tartu 2018” Igaunijā

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

Laikā no 2018.gada 27. – 29.jūnijam HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa piedalījās Tartu Universitātes mobilo lielo datu pētniecības institūta “Positium LAB” rīkotajā 6. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Mobile Tartu 2018”, kas norisinājās Tartu, Igaunijā.

“Mobile Tartu 2018” dalībnieku vidū bija aptuveni 70 zinātnieku un pētnieku no 24 valstīm, tostarp ASV, Ķīnas. Konferencē tika prezentēti vairāki desmiti dažādi pētījumi tēmās kas skar mobilo tehnoloģiju radīto datu raksturu, apjomu, pieejamību, drošību, sensitivitāti dažādās nozarēs, piemēram, avio u.c. transporta sistēmās, gājēju kustības monitoringā, mobilo sakaru torņu jaudās, noslogojumā, pārklājumā, cilvēku migrācijā (t.sk. tūrisma nolūkā), zinātniskās pētniecības metožu attīstībā u.c. Būtiska uzmanība tika veltīta sociālo mediju darbības (Instagram, Twitter, Flicker, Facebook u.c.) pētījumiem, kā arī dažādu mobilo aplikāciju (piem., Big Apple) darbības analītikai, īpaši uzsverot personu datu aizsardzības jautājumus, iegūto datu “cenu” no datu avota un datubāzu īpašnieku viedokļa. Tika runāts arī par mobilo lielo datu (Mobile Big Data) struktūru, izmantošanu pētījumos, datu dažādo apstrādes, t.sk. anonimizēšanas, mobilitātes indikatoru noteikšanas un rezultātu vizualizēšanas paņēmienu izpētei. Atsevišķas prezentācijas ietvēra zinātniskus vērtējumus mobilo pozicionēšanas datu (MPD) un ģeogrāfiskās pozicionēšanās sistēmu (GPS) datu rezultatīvajos salīdzinājumos. Tāpat tika runāts par Eurostat u.c. oficiālās statistikas institūciju darbību datu ieguvē un izmantošanā, kā arī dažādu datu “īpašnieku”, t.sk. privātā komercsektora tendences rīcībās ar iegūtiem personu datiem. Saistošākās prezentācijas I.Bērziņas PostDoc pētījuma tematikai skāra zinātnieku mēģinājumus klasificēt MPD un GPS datus, lai atrastu algoritmus dažādu ceļotāju segmentu atlasei, ņemot vērā atšķirīgos pārvietošanās veidus, virzienus, mobilo iekārtu lietošanas paradumus, kā arī mobilo sakaru torņu spējas datu uztverē – līdz ar to arī tūrisma kinētikas pētījumu precizitātē īpaši starptautiskā tūrisma kontekstā.    Jāatzīst, ka būtiskākās problēmas, kas tika minētas daudzu pētnieku secinājumos ir saistāmas ar datu pieejamību, ko liek risināt jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, stāšanās spēkā ar 25.05.2018. Tādējādi vairums zinātnisku pētījumu iekonservējas teorētiskā vai hipotētiskā stadijā, liedzot zinātniekiem iespējami ātrāk iegūt multikompleksākus un ticamākus, praksei noderīgākus pētījumu rezultātus, pie kādiem var nonākt izmantojot MPD.

Tā kā tēma ir saistoša I.Bērziņas PostDoc pētījuma „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110) īstenošanai, kura rezultātā plānots radīt jaunu tehnoloģisku risinājumu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanas automatizēšanai specifiskās reģionālās teritorijās, ir izvērtējama vairāku konferencē prezentēto zinātniskās pētniecības metožu izmantošana turpmākajā PostDoc pētījuma projekta realizēšanā.

18
Jun
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gada 18.-20 jūnijā norisinās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kurā dalību ņem arī HESPI vadošie pētnieki Gatvis Krūmiņš un Feliciana Rajevska, pētnieces Maira Leščevica un Agnese Dāvidsone, kā arī zinātniskās asistentes Katrīne Kūkoja un Līgita Kūle.

Plašāka informācija par kongresu atrodama Kongresa mājaslapā

Ar kongresa programu variet iepasīties šeit!

 

 

01
Jun
Dalība AABS 2018 konferencē Stenforda universitātē, Kalifornijā

No 2018. gada 1. līdz 3. jūnijam HESPI vadošais pētnieks un ViA rektors Gatis Krūmiņš, HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa, HESPI vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle, HESPI pētnieki Jānis Šiliņš,  Jānis Buholcs un Agnese Dāvidsone, kā arī  HESPI zinātniskāsasistentes Liene Ločmele un Ligita Kūle piedalās Baltijas valstu neatkarības simtgadei veltītajā starptautiskajā konferencē Stenforda universitātē Kalifornijā. 

Vairāk par konferenci un tās programmu šeit!

28
Mai
Dalība 68. Ikgadējā Starptautiskās komunikācijas asociācijas (ICA) konferencē “Voices”

No 2018. gada 24. līdz 28. maijam HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele piedalās 68. Ikgadējā Starptautiskās komunikācijas asociācijas (ICA) konferencē "Voices" Prāgā, Čehijā ar pētījuma prezentāciju "The “impossible” life in Latvia: The ritual blaming as a communicative resource in the remigration discourse".

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

24
Mai
Dalība starptautiskajā konferencē "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt"

2018. gada 24. maijā ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks piedalās starptautiskajā konferencē  "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt" ar ziņojumu "Latvijas darba tirgus: pagātnes pieredze un nākotnes modelēšana".

Plašāka informācija par konferenci atrodama šeit.

24
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 24. maijā 16:00 – HESPI pētnieks Dr.hist. Jānis Šiliņš „Latvijas simtgadi sagaidot: kā pētīt strauju pārmaiņu laikmetu?".

2018. gadā aprit simts gadi kopš Latvija neatkarības proklamēšanas. Tomēr šo notikumu nav iespējams aplūkot ārpus plašāka tā laika vēsturiskā konteksta. 1914.-1920. gads bija karu un revolūciju laikmets, kura norises radikāli transformēja Latvijas un arī visa reģiona sabiedrības. Strauju politisko, sociālo, ekonomisko, demogrāfisko u.c. izmaiņu analīze rada nopietnus izaicinājumus pētniekiem. Kādas ir pētniecības iespējas un kādi ieguvumi mūsdienu sabiedrībai?

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

22
Mai
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta (ZBR) konsultatīvās padomes sēde

2018.gada 22.maijā uz tikšanos Salacgrīvā, Dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme” bija sanākusi Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta (ZBR) konsultatīvā padome. Sēdes sākumā tika veikts neliels atskats uz iepriekšējā gadā paveikto: ZBR Ceļotāju Dienas, 20 gadu zinātniski praktiskā jubilejas konference, NVO forums “Sadarbības modeļa veidošana  dabas  saglabāšanas talku attīstībai”, kā arī ZBR tūrisma kartes un grāmatas “Mēs dzīvojam šeit” izdošana.

Klātesošie tika iepazīstināti ar aptaujas “ZBR iedzīvotāju aptauja. Salīdzinājums 2007./2018.g.” rezultātiem, kas tika veikta sadarbojoties Vidzemes Augstskolas pasniedzējām, pētniecēm HESPI institūtā I. Druvai-Druvaskalnei, A.Līviņai ar Tūrisma un atpūtas studiju virziena studentiem Vidzemes Augstskolā. Aptaujas norisi un izdevumu apmaksu iedzīvotāju apmeklēšanai ZBR atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Jaunieši jauniešiem par vidi”. Ar veiktā pētījuma sākotnējiem rezultātiem sēdes dalībniekus iepazīstināja šā gada bakalaura studiju absolvente Anda Arkliņa.

Tika veikts aktīvs darbs pie “ZBR Rīcības plāna 2018-2015” un izteikti papildinājumi un ierosinājumi, lai esošo teritoriju iedzīvinātu un izceltu tās bagātības.

Dienas noslēgumā ZBR koordinatore L.Taube aicināja visus piedalīties arī šogad gaidāmajās ZBR Ceļotāju dienās 2018.g. augustā!

Informāciju sagatavoja A.Arkliņa

22
Mai
Bioloģiskās daudzveidības diena

2018. gada 22. maijā projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Litenes sākumskolā norisināsies izglītojošs pasākums "Bioloģiskās daudzveidības diena”.

Pasākuma programma:

10:00 Elvija Kantāna lekcija par bioloģisko daudzveidību
11:15 Informatīva prezentācija par UNESCO fotostāstu konkursu “Cilvēks vidē”
11:30 Praktiskā nodarbība "Iekļaujies vidē"

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Pasākuma preses relīze pieejama šeit!

Pasākuma afiša
22
Mai
Dalība seminārā "Fakti un maldināšana: Latvijas vēstures atspoguļojums medijos"

2018. gada 22. maijā ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš uzstāsies seminārā "Fakti un maldināšana: Latvijas vēstures atspoguļojums medijos" ar ziņojumu "Latvijas vēstures sagrozīšanas piemēri pagātnē un mūsdienās".

20
Mai
Veloekspedīcija “Lubāna ezera apkārtnes klimats senāk un tagad”

2018. gada 20. maijā projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Lubānas ezera apkārtnē norisināsies veloekspedīcija “Lubāna ezera apkārtnes klimats senāk un tagad” .

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Pasākuma afiša
18
Mai
Interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā”

2018. gada 18. maijā projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros dabas takā “Aiviekstes ozoli” , Lubānā norisināsies interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā”.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

 

Pasākuma afiša
18
Mai
"Letonikas lasījumi" kopā ar mākslas zinātnieku Jāni Kalnaču

18. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas notiks kārtējais "Letonikas lasījumu" cikla priekšlasījums "Grāmatai pa pēdām: Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana", ar ko uzstāsies HESPI pētnieks Dr.art. Jānis Kalnačs.

11
Mai
Dalība konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij"

2018. gada 11. maijā HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un pētnieks Jānis Šiliņš piedalās konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij" ar prezentācijām "Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā: PSRS koloniālā politika Latvijā" (Gatis Krūmiņš) un "Pirmā pasaules kara nozīme Latvijas valsts tapšanas procesā" (Jānis Šiliņš).  

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

10
Mai
Dalība konferencē "Māksla valstī - Valsts mākslā"

2018. gada 10.-11. maijā HESPI pētnieks Dr.art. Jānis Kalnačs  piedalās konferencē "Māksla valstī - Valsts mākslā" ar referātu ""Bezsaimnieka māksla" PSRS atkārtoti okupētajā Latvijā".

 

Vairāk informācijas par konferenci šeit!

07
Mai
Dalība konferencē "Eiropa: Pēc 100 Pirms"

2018. gada 7. maijā ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš piedalās konferencē "Eiropa: Pēc 100 Pirms". 

Vairāk informācijas par konferenci šeit. 

26
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

 

2018.g. 26. aprīlī 16:00 – HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers un pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa „Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībai un uzņēmējdarbības stratēģijām”.

Līdz ar lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu ikdienas norisēs gan publiski, gan privāti mediji uzkrāj lielu daudzumu dažādu datu, kas daudz precīzāk raksturo tūrisma plūsmu. Iespējams monitorēt, iesaistīt stratēģiskajā plānošanā vai tendenču prognozēšanā tūrisma plūsmas telpisko izplatību, sezonalitāti, uzturēšanās ilgumu, dažādas segmentēšanas pazīmes un citus parametrus. Datu apjoms ir liels, un operatīva to iegūšana, apstrāde un interpretācija prasa noteiktu ieguldījumu, kas arī tiek darīts divu post-doktorantūras zinātnisko pētījumu ietvaros (projekti tiek īstenoti  ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu (ERAF)):

1) "Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā"

Projekta vadītāja: HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110   .

2) "Latvijas tūrisma intelekts"

Projekta vadītāja: HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/100

Kā to izmantot tūrisma nozares attīstībai - par to arī šajā HESPI pētnieciskajā diskusijā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

23
Apr
Dalība 23. aprīļa informatīvajā vizītē EK darbiniekiem

2018. gada 23. aprīlī ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš piedalās Eiropas Komisijas darbinieku informatīvajā vizītē Latvijā (23.-25. aprīlis), uzstājoties ar prezentāciju "Historic overview of the Latvian economy". 

 

11
Apr
Informatīvs seminārs par programmas Apvārsnis 2020 iespējām

Norises laiks - Trešdien, 2018. gada 11. aprīlī, plkst. 11.00-12.30

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, 114. auditorijā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko reģionālu informatīvo semināru par iespējām iegūt finansējumu programmā Apvārsnis 2020. Semināram aicināti pieteikties reģionālie pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, kā arī citi interesenti.

Par programmas Apvārsnis 2020 iespējām stāstīs Nacionālā kontaktpunkta eksperti - Inga Šīrante, Jūlija Asmuss, Iveta Cīrule un Maija Bundule. Pēc prezentācijām varēs saņemt atbildes uz interesentu jautājumiem un apspriest tālākās sadarbības iespējas.

Seminārs notiks latviešu valodā. Dalība pasākumā ir bez maksas.

VIAA kontaktpersona: Inga Šīrante, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, tālrunis: 26337060, inga.sirante@viaa.gov.lv

Vairāk informācijas VIAA mājaslapā

29
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 29. martā 16:00 –  HESPI zinātniskās asistentes Anna Broka un Ligita Kūle „Sociālā spēcināšana lauku reģionos”.

Diskusijas ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar ViA ZTC īstenoto Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Sociālā spēcināšana lauku reģionos” (SEMPRE). Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Galvenās projekta aktivitātes ir sociālo pakalpojumu attīstīšanas un spēcināšanas rīku apzināšana un to ieviešana, vietējā sadarbības tīkla izveide (LEN) un mikroprojektu īstenošana, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošo personu dzīves kvalitāti un veicinātu arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Pētnieciskās diskusijas laikā tiks prezentētas projekta īstenotās aktivitātes un rezultāti, runāts par galvenajiem izaicinājumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālo partneru organizatorisko pārmaiņu un inovāciju ieviešanas procesā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

23
Mar
Projekta MAMBA partneru tikšanās Somijā

No 2018. gada 22. līdz 23.martam Joensū, Somijā norisinās projekta MAMBA (Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos) otrā partneru sanāksme, kurā piedalās HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa, vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle un  zinātniskais asistents Jānis Bikše.

Plašāka informācijas par projektu atrodama šeit

                    

Meeting Agenda, Presentation
13
Mar
Dalība Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera pilnsapulcē

2018.gada 13.martā HESPI pētnieks Andris Klepers piedalīsies Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera pilnsapulcē Mālpilī ar ziņojumu "Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera stratēģiskā virzība". 

01
Mar
Dalība seminārā "Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā"

Ar ziņojumu "Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi" 1.martā seminārā "Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā" Aizputē piedalīsies HESPI pētnieks Andris Klepers.

Vairāk par to:

http://www.kurzemesregions.lv/news/643

 

  

28
Feb
Atvērtā lekcija un pētniecība Austrumsomijas universitātē Somijā

2018.g. 5. februārī 12.00 - 14:00 HESPI pētnieks Andris Klepers uzstāsies ar atvērto lekciju Austrumsomijas univeristātē (University of Eastern Finland) Joensū, Somijā. Lekcijas tēma: "Spatial analysis of tourism flow for strategic decision making".

Atvērtā lekcija un pētnieka uzturēšanās Austrumsomijas univeristātē kā viespētniekam (01.02.2018. - 28.02.2018.) tiek īstenota pēcdoktorantūras projekta "Latvia Tourism Intelligence" ietvaros. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

22
Feb
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 22. februārī 16:00 – HESPI pētniece Dr.phil. Beata Paškevica "Brāļu draudzes rokrakstu kolekcijas izveide Latvijas Nacionālās bibliotēkas interneta vietnē”.

LNB glabājas Latvijā apjomīgākā Brāļu draudzes rokrakstu kolekcija, kura ir apzināti vākta un veidota jau vairāk nekā piecdesmit gadu garumā. Tā nupat ir iekļauta UNESCO Pasaules atmiņas mantojuma Latvijas reģistrā. Šīs kolekcijas digitalizācija atver jaunu lappusi tās izpētē, dodot iespēju ērti un parocīgi salīdzināt dažādus parametrus, veicot atsevišķu tekstu un tekstu kopumu izpēti. Brāļu draudzes kustības sākums ir saistīts ar Valmieru un Valmiermuižu.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.

Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv

06
Feb
Žurnālistu un redaktoru apmācības projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” ietvaros

Žurnālistu un redaktoru apmācības projekta ietvaros norisināsies no 2018. gada 7. februāra līdz 4. aprīlim Rīgā un Valmierā.

Apmācību laika grafiks

Dialogu cikls redaktoriem. Norises vieta: Rīgā: Avalon Hotel telpās, 13.janvāra iela 19

Datums un laiks

Temats

Dialoga vadītājs

7.02. plkst. 9.00-12.00

Aktuālie procesi un lēmumi starptautiskā un nacionālā mērogā saistībā ar migrantu, cittautiešu un nacionālo un citu minoritāšu integrāciju un atspoguļošanu masu medijos

J.Kapustāns

14.02. plkst.9.00-12.00

Mediju ētikas labā prakse un pieredze dažādos medijos Eiropā

J.Buholcs

1.03.plkst. 9.00-12.00

Medijpratība, kritiskā domāšana un virzīšanas tehnikas žurnālistu darbā ar trešo valstu pilsoņu integrācijas tematiem

V.Silkāne, L.Ločmele

07.03.plkst.9.00- 12.00

Melu dekonstrukcija: dažādu interešu grupu un valstu sabiedrisko attiecību darbību un mediju satura kritiska izvērtēšana un analīze

G.Krūmiņš, L.Ločmele

14.03. plkst.9.00-12.00

Masu mediju un sociālo mediju vides mijiedarbība

S.Denisa - Liepniece, J.Buholcs

21.03. plkst.9.00-12.00

Žurnālistikas tehnikas un ētikas jautājumi, kas saistīti ar trešo valstu pilsoņu integrāciju.

S.Denisa - Liepniece

 

Dialogu cikls žurnālistiem Rīgā. Norises vieta: Rīgā: Avalon Hotel telpās, 13.janvāra iela 19

Datums un laiks

Temats

Dialoga vadītājs

08.02. plkst. 9.00-12.00

Mediju ētikas labā prakse un pieredze dažādos medijos Eiropā

J.Buholcs

15.02. plkst.9.00-12.00

Aktuālie procesi un lēmumi starptautiskā un nacionālā mērogā saistībā ar migrantu, cittautiešu un nacionālo un citu minoritāšu integrāciju un atspoguļošanu masu medijos

J.Kapustāns

28.02.plkst.9.00-12.00

Masu mediju un sociālo mediju vides mijiedarbība

S.Denisa - Liepniece, J.Buholcs

15.03. plkst. 9.00-12.00

Žurnālistikas tehnikas un ētikas jautājumi, kas saistīti ar trešo valstu pilsoņu integrāciju

S.Denisa - Liepniece

22.03. plkst. 9.00-12.00

Medijpratība, kritiskā domāšana un virzīšanas tehnikas žurnālistu darbā ar trešo valstu pilsoņu integrācijas tematiem

V.Silkāne, L.Ločmele

04.04. plkst. 9.00- 12.00

Melu dekonstrukcija: dažādu interešu grupu un valstu sabiedrisko attiecību darbību un mediju satura kritiska izvērtēšana un analīze

G.Krūmiņš, L.Ločmele

 

Dialogu cikls žurnālistiem Valmierā. Norises vieta Valmierā: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, telpa - www.lekcijas.va.lv.

Datums un laiks

Temats

Dialoga vadītājs

07.02.plkst, 10.00 – 13.00

Mediju ētikas labā prakse un pieredze dažādos medijos Eiropā

J.Buholcs

21.02. plkst. 10.00-13.00

Aktuālie procesi un lēmumi starptautiskā un nacionālā mērogā saistībā ar migrantu, cittautiešu un nacionālo un citu minoritāšu integrāciju un atspoguļošanu masu medijos

J.Kapustāns

28.02.plkst. 9.00 – 12.00

Medijpratība, kritiskā domāšana un virzīšanas tehnikas žurnālistu darbā ar trešo valstu pilsoņu integrācijas tematiem

V.Silkāne, L.Ločmele

07.03.plkst. 10.00- 13.00

Masu mediju un sociālo mediju vides mijiedarbība

S.Denisa - Liepniece, J.Buholcs

14.03.plkst. 9.00 – 12.00

Melu dekonstrukcija: dažādu interešu grupu un valstu sabiedrisko attiecību darbību un mediju satura kritiska izvērtēšana un analīze

G.Krūmiņš, L.Ločmele

04.04. plkst. 9.00- 12.00

Žurnālistikas tehnikas un ētikas jautājumi, kas saistīti ar trešo valstu pilsoņu integrāciju

S.Denisa - Liepniece

31
Jan
Aprites ekonomikas tikšanās

Četru augstskolu pētnieki (Dz.Atstāja, Dž.Dimante, T.Tambovceva un A.Līviņa) tikās Nīderlandes vēstniecībā Latvijā ar biznesa attīstītāju Baltijā/Somijā Margot Roose un vecāko ekonomikas speciālisti Indru Freibergu, lai pārrunātu aprites ekonomikas attīstību Latvijā, iesaistīto pušu veiktās aktivitātes, kā arī uzzinājām Nīderlandes pieredzi, kur tieši uzņēmēji ir aktīvi un izveidojuši kopīgu platformu aprites ekonomikai.

25
Jan
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2018.g. 25. janvārī  plkst. 15:00-17:00 – atskats uz Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV 2014-2017 (Apakšprojektu vadītāji: Dr.oec. Maira Leščevica, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, Dr.pol. Feliciana Rajevska, Mģ. ģeogr. Iveta Druva-Druvaskalne, Dr.oec. Agita Līviņa)

Valsts pētījumu programmas apakšprojekti (plašāka informācija pieejama http://hespi.lv/lv/petijumi-izpildes-stadija):

VPP 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā

VPP 5.2.3. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā

VPP 5.2.6. Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā

VPP 5.2.9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu

VPP 5.2.2. Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
14
Dec
Konference "Latvija virzībā uz aprites ekonomiku: iespējas un izaicinājumi"

Konferences paneļdiskusijā "Par pašvaldību, augstskolu un dažādu sabiedrības iniciatīvu loma aprites ekonomikā" piedalīsies HESPI pētniece Maira Leščevia. HESPI piedalās Nordplus programmas projektā par Aprites ekonomikas mācīšanu augstskolā. Konferencē uzkrātā pieredze noderēs projekta īstenošanā. Konferencē piedalās institūta direktore Agita Līviņa.

Konferences darba programma
05
Dec
Fakti un maldināšana - Latvijas vēstures atspoguļojums medijos

Otrdien 5. decembrī 14:00 ViA norisinās Latvijas Okupācijas muzeja un Sociālās atmiņas pētniecības centra organizēts seminārs "Fakti un maldināšana - Latvijas vēstures atspoguļojums medijos", kurā HESPI vadošais pētnieks Dr.hist. Gatis Krūmiņš iepazīstinās ar "Latvijas vēstures sagrozīšanas piemēriem pagātnē un mūsdienās", kā arī uzstāsies Dr.hist. Uldis Neiburgs ar tēmu "Otrais pasaules karš Latvijā un pēckara gadi - galvenie strīdus jautājumi".

Pasākums tapis ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.

 

30
Nov
SVEICAM HESPI vadošo pētnieci Asoc. prof. Felicianu Rajevsku ar saņemto MK Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu sociālās politikas zinātnē

2017. gada 17. novembrī valdība nolēma apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem 23 izcilas Latvijas personības, tostarp septiņi MK Atzinības raksti piešķirti par nopelniem izglītības, zinātnes un sporta jomā.

Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētajai profesorei, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniecei politisko zinātņu doktorei Felicianai Rajevskai valdība teica paldies par nozīmīgu ieguldījumu sociālās politikas zinātnē. Atzinības rakstu F. Rajevskai pasniedza izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Foto no pasākuma pieejami šeit.

SVEICAM!

 

30
Nov
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”
Konferences materiāli un prezentācijas pieejamas šeit
Konferences video pieejams šeit
Video par ZBR izveidošanu "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk" pieejams šeit
Video par ZBR izveidošanu "Kā tapa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts?" pieejams šeit
 
 
Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina uz:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktisko konferenci “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”  2017.gada 30. novembrī - 1.decembrī, Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.
 
Kādēļ šāda konference?

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī tika starptautiski atzīts UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī dzirdēt vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki tiks aicināti piedalīties 5 tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā būs iespēja apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā vienu no diviem piedāvātajiem maršrutiem, vietām: Sedas purvs vai kultūras mantojuma iepazīšana.

Konferencē aicinām piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Konferences dalības maksa: Dalība konferences 1. dienā ir bezmaksas, 2. dienas izbraukums 8 EUR.

Reģistrācija konferencei Reģistrēšanos var veikt līdz 27.11.2017.

Jautājumi, kontakti: hespi@va.lv

Konferences programma, Ekskursiju apraksti
25
Nov
Dalība 24. Ziemeļu starpkultūru komunikācijas konferencē Somijā

No 2017. gada 23. līdz 25. novembrim HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele piedalās 24. Ziemeļu starpkultūru komunikācijas konferencē Jiveskilē, Somijā ar pētījuma prezentāciju "Blaming the state: Negotiating Latvian and Bulgarian economic emigrants’ identity in public broadcasting" (līdzautore Nadezhda Sotirova).

Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

23
Nov
HESPI pētniece Iluta Bērziņa piedalās Eiropas mēroga forumā

Laikā no 2017.gada 21. – 23.novembrim HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa piedalās Eiropas Lielo Datu asociācijas (EBDV) rīkotajā pasākumā „European Big Data Value Forum”, kas norisinās Francijā, Versaļā. 

Pasākuma saturu veido daudzšķautņaina uzmanība statistikas ekosistēmai, īpaši Lielo Datu (Big Data) nozīmei tautsaimniecībā, politikā un zinātnē, attīstītot gudru, inovatīvu, efektīvu, racionālu un produktīvu Eiropas Savienības nākotni.

Foruma tēma ir saistoša I.Bērziņas PostDoc pētījuma „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” īstenošanai, kura rezultātā plānots radīt jaunu tehnoloģisku risinājumu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanas automatizēšanai specifiskās reģionālās teritorijās. 

Foruma programma šeit.

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

23
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 23. novembrī plkst. 16:00 ViA docente Ieva Gintere iepazīstinās ar savu pēcdoktorantūras pētniecības projektu "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija".

Projekta "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
16
Nov
Projekta MAMBA partneru tikšanās Vācijā

No 2017.g. 14. līdz 16. novembrim Neiminsterē, Vācijā, norisinās projekta MAMBA (Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos) partneru sanāksme, kurā piedalās HESPI zinātniskais asistents Jānis Bikše, kā arī ViA ZTC Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja Madara Narņicka.

13
Nov
Projekta "Praktiskā pieeja aprites ekonomikas apmācībai" seminārs Kauņā, Lietuvā

No 2017. gada 13. - 15. novembrim projekta "Praktiskā pieeja aprites ekonomikas apmācībai" pārstāvji HESPI direktore Agita Līviņa un pētniece Maira Leščevica piedalījās seminārā Kauņā, Lietuvā. Semināra tēmas ietvēra apmācību un vērtēšanas metodes, kā arī IKEA gadījuma izpēti, viesojoties arī uzņēmumā.

Semināra programma
07
Nov
Dalība starptautiskajā konferencē “Kā būt saistošam kultūras tūrisma galamērķim”

ViA profesors Jānis Kalnačs un ViA docents, HESPI pētnieks Andris Klepers 7.novembrī Rīgā piedalījās LIAA organizētajā starptautiskajā konferencē “Kā būt saistošam kultūras tūrisma galamērķim”, kas tika rīkots vienoti ar Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN balvu pasniegšanu. Andris Klepers arī moderēja šo konferenci.

Aktīvi iesaistoties 120 dalībniekiem - tūrisma profesionāļiem un EDEN tīkla prezidentam Havjeram Lekjenam, konferences lektoriem no Igaunijas vai Latvijas, galvenās atziņas pēc plašākas apspriešanas: Kultūras tūristi ir nozīmīgi nozarei, jo vidēji tērē vairāk naudas, tos interesē autentisks pieredzējums un citu valstu kultūra, lai arī kultūras motīvs ir cieši saistīts arī ar citām motivācijām. Mainās paradumi, īpaši izaicinājumi ir muzejiem un mazāk populārām vietām: kā būt saistošām, pievilcīgām tūristiem. Kultūras tūrisma galamērķu pārvaldībā vajadzīga lielākā vietējās publikas iesaiste, bet piedāvājuma veidošanā ir daudz par maz sasaistes ar radošo industriju pārstāvjiem. Inovatīvi risinājumi kultūrtūrismā ne vienmēr saistāmi ar digitāliem IKT risinājumiem, taču alternatīva var būt ļoti precīzs uz klientiem vērsts pakalpojuma dizains, kas aptver gan fizisko vidi, gan ap tiem veidoto pakalpojumu un sajūtas radīšanu būt gaidītam.

Vairāk par konferenci: http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/liaa-aicina-uz-starptautisku-konferenci-ka-saistosam-kulturas-turisma-galamerkim

26
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 26. oktobrī plkst. 16:00 ViA lektore Liene Ločmele: Vidzemes Augstskolas un Minesotas Universitātes Morisā sadarbība tiešsaistē kursā “Masu komunikācija”: kultūras un komunikācijas nozīme.

Pētījuma rezultāti grauj stereotipus par “latviešu” un “amerikāņu” komunikāciju, rādot, kā sistemātiska izpēte šādā salīdzinoši šaurā un kursa situācijai specifiskā kontekstā ļauj labāk izvēlēties tādu tehnoloģisko risinājumu, diskusiju tematiku un struktūru, kas nodrošina visiem dalībniekiem līdzvērtīgāku un savstarpēji bagātinošāku pieredzi.

No 2014. gada L.Ločmeles (ViA) un B.Burke (UMM) studenti kopīgi apgūst kursu “Masu komunikācija”, daļu kursa laika pavadot Skype diskusijās, veicot kopīgus mājas darbus, salīdzinot to rezultātus un reflektējot par šādas pieredzes nozīmi studiju procesā. Kursa aktivitāšu pieredze tiek sistemātiski dokumentēta, lai to varētu izmantot pētniecībā un kursa norišu pilnveidē. Rezultātā tapušas divas zinātniskas publikācijas, kurās, izmantojot komunikācijas etnogrāfijas un kultūras diskursa analīzes teorētisko un metodoloģisko ietvaru, pētnieces atklāj komunikācijas un kultūras nozīmi kursā aplūkoto tematu un aktivitāšu īstenošanā.

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
20
Oct
Dalība zinātniski – praktiskajā konferencē "Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20"

2017. gada 20. oktobrī HESPI direktore, vadošā pētniece Agita Līviņa un ViA lektore Iveta Druva - Druvaskalne piedalās zinātniski - praktiskajā konferencē "Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20", kas norisinās Jūrmalā, Jaunķemeros.

Konferences ietvaros plakāta un informatīvās lapas formātā tiek sniegta informācija par HESPI īstenotajiem projektiem Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV: 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā; 5.2.9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu.

Konferences moderators - HESPI pētnieks Andris Klepers.

Konferences programma
20
Oct
HESPI ievēlēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti

2017. gada 5. oktobrī ar HESPI zinātniskās padomes lēmumu institūta komandu papildinājuši jauni pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī amatos ievēlēti četri vadošie pētnieki. Sveicam jaunos kolēģus un HESPI komandu!

Vadošo pētnieku amatos ievēlēti: Feliciana Rajevska (sociālā politika), Agita Līviņa (ekonomika), Sarmīte Rozentāle (ekonomika), Gatis Krūmiņš (tautsaimniecības vēsture);

Pētnieku amatos ievēlēti: Iluta Bērziņa (ekonomika), Ieva Gintere (māksla);

Zintānisko asistentu amatos ievēlēti: Ligita Kūle (sociālā politika), Katrīne Kūkoja (sociālā politika), Jānis Bikše (ekonomiskā ģeogrāfija), Aigars Andersons (inženierzinātne), Liene Ločmele (kultūra un komunikācija).

13
Oct
HESPI direktore Agita Līviņa piedalās Igaunijas Prezidentūras rīkotā Zinātnes politikas konferencē

2017.g. 11.-13. oktobrī Tallinā, Igaunijā, HESPI direktore Dr.oec. Agita Līviņa ir saņēmusi akreditāciju un piedalās Igaunijas Prezidentūras rīkotā Zinātnes politikas konferencē un ar to saistītos pasākumos:

11. oktobrī  Eiropas pētniecības padomes konferencē "European Research Council Conference: Strengthening Europe's Science Base";

12. oktobrī Zinātnes politikas konferencē "European Research Excellence – Impact and Value for Society";

13. oktobrī seminārā "European integration, inequalities and citizens’ participation: How social sciences create value for policy and society”.

Konferences programma, Konferences programma, Semināra programma
28
Sep
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2017.g. 28. septembrī plkst. 16:00 ViA HESPI pētniece Agnese Dāvidsone: Pedagoģija un IKT: ko varam mācīties no tehnoloģiju pielietošanas praksēm mācīšanā.

Diskusijas laikā Agnese Dāvidsone iepazīstinās ar šī gada jūlijā Tartu Universitātē (Igaunijā) aizstāvētās doktora disertācijas atziņām par tehnoloģiju pielietošanu pedagoģijā.

Pilna disertācijas publikācija

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
27
Sep
Starptautisks seminārs par aprites ekonomikas aktualitātēm un izaicinājumiem

2017.g. 27.-28. septembrī Nordplus projekta "Praktiskā pieeja aprites ekonomikas apmācībai " ietvaros ViA norisinājās starptautisks seminārs par aprites ekonomikas aktualitātēm un izaicinājumiem ar mērķi sagatavot intensīvu studiju kursu par aprites ekonomiku.

Semināra programma

11
Sep
Pētniecībā balstīta docēšanas vizīte Tartu universitātes Pērnavas koledža

Nordplus augstākās izglītības programmas projekta Baltic-Nordic Network for Creating New Eraning Logics in Rural Areas tīklojuma ietvaros institūta direktore piedalījās docēšanas vizītē Tartu universitātes Pērnavas koledžā, tūrisma virziena 2. kursa studentiem vadot nodarbības par tematu Nākotnes prasmes darba tirgū tūrisma nozarē. Nodarbībā tika izmantoti 2015. un 2016.g. pētījuma rezultāti par nodarbinātību un izglītības piedāvājumu Vidzemē. Nodarbību apmeklēja 20 studenti un divas docētājas. Vizīte notika 5.-6.septembrī.  Apmaiņas vizītē Vidzemes Augstskolā 18.septembrī ieradīsies docētāja Marika Kose, kas vadīs nodarbības par pakalpojumu dizainu studiju kursā Tūrisma mārketings un semināra nodarbību par mācību metodēm ViA docētājiem.

11
Sep
Izsludinātas vakances

2017.g. 4.septembrī ir izsludinātas vakances šādos vēlētos amatos: vadošais pētnieks, pētnieks un zinātniskais asistents. Sīkāka informācija par vakancēm un pieteikšanos laikrakstā Latvijas Vēstnesī.

Spiest šeit

23
Aug
Dalība 23.augusta piemiņas dienai veltītajā konferencē Lietuvā

2017.gada 23. augustā HESPI pētnieks Gatis Krūmiņš piedalās 23. augusta piemiņas dienai veltītajā konferencē Lietuvā ar referātu "Vēstures interpretācijas: Latvijas un Lietuvas piemērs".

Plašāka informācija

18
Aug
Latvijas Pašvaldību Savienības kongress Alūksnē

Kongresa rīta cēlienā pie reģistrācijas, HESPI galdiņa-VPP EKOSOC-LV plakāta, pašvaldību pārstāvji varēs saņemt mūsu izstrādāto Padomnieku Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem. Padomnieks paredzēts kultūras darba organizatoriem.

Padomnieka digitālā versija

17
Aug
Dalība seminārā Festivāls kā kultūras mantojuma komunikācija

HESPI direktore A.Līviņa piedalās Kultūras akadēmijas organizētā seminārā pētniecības programmas Apvārsnis 2020 īstenotā projektā "Kritiskais mantojums:identitātes atklāšana un reprezentācija Eiropā" (Cohere). Semināra galvenais sarunas temats -kultūras mantojuma festivālu ietekme uz vietējo un reģionālo attīstību. Temats ļoti saistošs, jo VPP EKOSOC-LV projektā 5.2.8. pētām kultūras mantojuma lomu vietu līdzsvarotā attīstībā.

07
Jul
HESPI pētnieces Agneses Karasevas doktora disertācijas aizstāvēšana

2017. gada 7. jūlijā 16:00 Tartu Universitātes (Tartu, Igaunija) Senāta zālē  HESPI pētniece Agnese Karaseva aizstāvēs savu doktora disertāciju ”Teacher Professional Agency in Relation to Digital Technology Integration in Teaching in Estonian and Latvian Schools”.

Plašāka informācija

30
Jun
3. Starptautiskā publiskās politikas konference

No 2017. gada 28. - 30. jūnijam 3. Starptautiskajā publiskās politikas konferencē (3rd International Conference on Public Policy), Lee Kuan Yew Publiskās politikas augstskolā, Singapūrā, HESPI pētniece Feliciana Rajevska piedalās ar ziņojumu "International and supranational institutions as social policy actors: the case of Latvia." (Sekcija: Experimentalist Welfare Governance in the European Union).

22
Jun
Projekta MAMBA uzsākšanas sanāksme

2017. gada 21. - 22. jūnijā Stokholmā, Zviedrijā, norisinās projekta MAMBA (MAximised MoBility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change) uzsākšanas sanāksme, kurā piedalās HESPI direktore Agita Līviņa, ViA Inženierzinātņu fakultātes lektors Jānis Bikše un Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra projektu vadītāja Madara Narņicka. Projektā piedalās arī Vidzemes plānošanas reģions, kuru sanāksmē pārstāv Laila Gercāne.

21
Jun
Konference "The Baltic states at 99: Past, Present and Future"

2017. gada 19. - 21. jūnijā 12. Baltijas studiju Eiropā konferencē "The Baltic states at 99: Past, Present and Future", kas norisinās Latvijas Universitātē, Rīgā, ar ziņojumiem piedalās HESPI pētnieki:

Jānis Buholcs "Social networking site use and interpersonal ties of Latvian emigrants";

Feliciana Rajevska (līdzautore Olga Rajevska) "Involvement of the state in pension systems of Latvia, Estonia and Lithuania".

20
Jun
Izdevuma “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums

20. jūnijā no plkst. 13:00 līdz 14:00 Latvijas Pašvaldību savienības 4. stāva zālē (Mazā Pils iela 1, Rīga) norisināsies izdevuma “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks  pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums.

Pasākuma apraksts un videoieraksts

17
Jun
11. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Environment. Technology. Resources"

2017. gada 15. - 17. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētajā konferencē "Environment. Technology. Resources" ar ziņojumiem piedalās HESPI pētnieki:

Plenārsesijā Aigars Andersons un Sarmīte Rozentāle ar ziņojumu "Dynamic Simulation Model for Sustainable Municipality Development in Vidzeme Region, Latvia";

Sekcijā "Environmental protection, Environmental Economics and Management": Sarmīte Rozentāle, Aigars Andersons ar ziņojumu "Indicators Affecting Vidzeme Region Smart Development";

Agita Līviņa (līdzautors Mahender Reddy) ar ziņojumu "Nature Park as a Resource for Nature Based Tourism";

Jānis Buholcs ar ziņojumu "Environmental Communication in Latvian Municipal Newsletters".

08
Jun
Konference "New Horizons in the Etnography of Communication"

2017. gada 6. - 8. jūnijā Ņujorkā, ASV konferencē "New Horizons in the Etnography of Communication" piedalās ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes lektore Liene Ločmele ar ziņojumiem:

""Latvian-ness" and "Bulgarian-ness": Identity Negotiations in Public Discourses on TV and Radio" (līdzautore Nadezhda Sotirova, University of Minnesota Morris);

"Cultural Discourse of Technology-Mediated International Learning Partnership between Communication Undergraduates from Latvia and the United States".

 

Konferences programma
26
Mai
11. Starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA."

2017. g. 26. - 27. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētajā konferencē "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība." ar ziņojumiem piedalās HESPI pētnieki, zinātniskie asisenti un ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes docētāji:

Sekcijā "Speciālā izglītība": Ligita Kūle, Feliciana Rajevska ar ziņojumu "The Inclusion of Special Education into Preschool and Elementary General Education Institutions in Latvia".

Sekcijā "Informācijas tehnoloģijas izglītībā": Agnese Karaseva ar ziņojumu "Manifestations of Teacher Professional Agency in Relation to Integration of ICT in Teaching";

Liene Ločmele (līdzautore Barbara Ruth Burke) ar ziņojumu "The Contribution of Technology to an Undergraduate International Learning Partnership: the Ritual Perspective".

Sekcijā "Psiholoģija": Vineta Silkāne  (līdzautors Ivars Austers) ar ziņojumu "Exploring 35 - 44 Year Old Men's Health Behaviour: a Qualitative Perspective".

Sekcijā "Ekonomika un sabiedrības pārvaldība": Feliciana Rajevska un Katrīne Reima ar ziņojumu "Investing in Preschool Age Children - a Case Study of Vidzeme Region".

 

25
Mai
PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENA
2017.g. 25.maijā plkst. 16:00 ViA HESPI pētniece Maira Leščevica un zinātniskā asistente Anna Zamuele. Diasporas un to iesaiste Latvijas dzīvē, ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
 
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.
Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
25
Mai
Pētījuma projekta “Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā” partneru tikšanās

No 2017. gada 21. - 25. maijam Palermo, Itālijā norisinās pētījuma projekta "Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā" partneru tikšanās un koordinācijas sanāksme, kurā piedalās projekta koordinatore, HESPI pētniece Agnese Karaseva. Programmā plānotas arī tikšanās dažādās institīcijās, kas nodarbojas ar migrantu uzņemšanu un atbalstu, tai skaitā, ņemot vērā Sicīlijas specifku, migrantu pasargāšanu no iesaistīšanās organizētajā noziedzībā.

19
Mai
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 23. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2017. g. 17. - 19. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes ikgadējā 23. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē piedalās HESPI pētniece Maira Leščevica ar ziņojumu Ekonomikas sesijā "Latvia's Diaspora's, State Institutions, Business and Society Cooperation Concept and Framework". Dalība konferencē tiek atbalstīta VPP EKOSOC-LV 5.2. projekta ietvaros.

18
Mai
Forums “Latvijas tautsaimniecība – pagātne, tagadne un nākotne”

2017. gada 18.maijā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks forums “Latvijas tautsaimniecība – pagātne, tagadne un nākotne”, kura noslēgumā notiks grāmatas “Latvijas tautsaimniecības vēsture” atvēršana.

Organizē: Vidzemes Augstskola, “Ekonomistu apvienība 2010” un apgāds “Jumava”.

Foruma programma

16
Mai
9.starptautiskā zinātniskā konference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”

Latvijas Universitātes organizētajā konferencē 18.-20.maijā ar ziņojumiem piedalās:

Reģionālās attīstības un kohēzijas sekcijā

Visvaldis Valtenbergs ar ziņojumu (līdzautores Sandra Brigsa un  Agita Līviņa) "Scenarios of Local Government Intervention in Case of Market Failure. The Case of Latvia"

Vija Melbārde un Maira Ore ar ziņojumu "Smart People: Region Process Analysis" atbalstīts VPP EKOSOC-LV.

15
Mai
Ziņojumi konferencēs aprīlī-maijā

2017.gada aprīlī-maijā HESPI pētnieki, zinātniskie asistenti aktīvi piedalās ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs.

WSEAS starptautiskā zinātniskā konference STACH`17&WHH`17 Environmental Sciences and Sustainable Tourism, Venēcijā Itālijā 26.-28.aprīlis. Piedalās A.Līviņa ar ziņojumu (līdzautori L.Veliverronena, Ž.Krūzmētra, I.Grīnfelde) Engagement of Local Communities in Conservation of Cultural Heritage in Depopulated Rural Areas in Latvia.

WSEAS starptautiskā zinātniskā konference EET`17 Education and Educational Technologies,Venēcijā Itālijā 26.-28.aprīlis. Piedalās S.Rozentāle un A.Līviņa ar ziņojumu Qualitative Assesment in Higher Education.

18.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" 2017.g. 27.-28.aprīlis Jelgavā Latvijā. Konferencē tika sniegti seši ziņojumi :

Liene Golča, Feliciana Rajevska "WORK BASED LEARNING PROGRAMMES IN LATVIA"

Juris Smaļinskis, Anita Auziņa "PRECONDITIONS FOR ESTABLISHMENT AND HISTORICAL DEVELOPMENT STAGES OF LATVIAN RURAL TOURISM ASSOCIATION “COUNTRY HOLIDAYS”"

Maira Ore, Vija Melbārde "RESOURCES OF ENVIRONMENT: ASPECTS OF SMART RURAL DEVELOPMENT"

Anna Broka, Hanna Mihailova, Dace Demme-Vimba "MEANINGFUL EMPLOYMENT OF YOUNG ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN LATVIA"

Kristine Legzdiņa, Feliciana Rajevska "STEP TOWARDS ALTERNATIVE CHILD CARE: ANALYSIS OF CHILD CARE DEINSTITUTIONALIZATION COMPONENTS (BASED ON THE RESEARCH IN VIDZEME REGION, LATVIA)"

Maira Leščevica, Iveta Puķīte  "MODERN SOLUTIONS TO DECISION MAKING PROCESS FOR RESIDENTIAL HOUSING MANAGEMENT IN HIGH MIGRATION CONDITIONS"

 

 

27
Apr
PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENA
2017.g. 27.aprīlī plkst. 16:00 ViA HESPI pētnieks Jānis Kalnačs.
"Ģimenes portrets interjerā" (Fotogrāfiskas liecības par rīdziniekiem pirms 2. pasaules kara piederējušiem mākslas darbiem).
 
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.
Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
19
Apr
4th International Conference in Lithuania, Vilnius, 20.-21.aprīlis, 2017

Konferencē "Visuality 2017: Tourism vs Urban Heritage in a Creative City" mūsu pētnieces Ilze Grīnfelde un Linda Veliverronena piedalās ar ziņojumu "Conducting an orchestra of emotions in the darkness".

Sīkāk par konferenci šeit http://visuality.vgtu.lt/index.php/visuality/2017

 

Presentation
12
Apr
Seminārs 21.aprīlī Valmierā viesnīcā Volmārs.

Pētījuma "NEW FORMS OF EUROPEAN CITIZENSHIP IN MIGRATION ERA" aptaujas rezultātu apspriešanas seminārs.

Semināra darba programma
12
Apr
Apsekojums Krāslavas novadā

2017.g. 11. – 12. aprīlī HESPI pētnieki Agita Līviņa, Ilze Grīnfelde un Juris Smaļinskis devās uz Krāslavas novadu. Mērķis – iepazīties ar projektu rezultātiem, kas novadā īstenoti laika posmā no 2010. – 2013. gadam un saistīti ar dabas un kultūras resursu izmantošanas veicināšanu. Pirms apsekojuma tika apskatīti aptuveni 200 īstenotie projekti, no kuriem atlasīti aptuveni 34, par kuriem pētnieki veica detālākas intervijas.

 

Apsekojuma laikā tika apmeklēta zirgu sēta „Klajumi” (intervija ar īpašnieci Ilzi Stabulnieci) un izstaigāta Odu taka, Krāslavas novada dome (intervija ar Attīstības nodaļas projektu speciālisti Ainu Dzalbi un Attīstības nodaļas projektu un telpiskās plānošanas speciālisti Guntu Ahromkinu), Indras pagasta pārvalde (intervija ar pagasta pārvaldes vadītāju Guntu Gabrusāni un sarunas ar Indras Mākslas un mūzikas skolas pedagogiem Ēriku, Māri un Anželu), kā arī apmeklēts Piedrujas saieta nams, bibliotēka, radošā darbnīca bērniem, Piedrujas novadpētniecības muzejs (Ludmilas Paņko stāstījums par muzeja izveidi un ekspozīciju), Indras Mākslas skola, Indras Aušanas darbnīca. Pētnieki izstaigāja arī ap 2 km garo Adamovas dabas taku un apmeklēja citus infrastruktūras objektus.

 

Pēc apsekojuma tiks sagatavoti secinājumi, kurus plānots publicēt Valsts pētījumu programmas EKOSOC - LV projekta ikgadējā rīcībpolitikas ziņojumā 2017. gada nogalē.

 

Sagatavoja, foto: Juris Smaļinskis

12
Apr
Starptautiska zinātniska konference Kauņā Lietuvā 2017.g.4.aprīlī

Starptautiskajā zinātniskajā 3.konferencē "Inovative (eco-) technology, enterpreneurship and regional development", kura norisinājās Kauno Kolegija (University of Applied Sciences) pulcēja pētniekus no 18 valstīm gan Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan attālakiem pasaules reģioniem Āzijas, Āfrikas. HESPI pētniece A.Līviņa konferencē piedalījās ar ziņojumu "Rankings and Indicators for Business Development. Case of Baltic States".

30
Mar
PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENA
2017.g. 30. martā plkst. 16:00 uzstāsies Fulbraita stipendiāts Vidzemes Augstskolā, profesors Nagarajan Ramamoorthy no ASV (angļu valodā).
"Attributions, performance rating and reward allocation patterns: a comparative study of China, India, Tanzania and the United States".
 
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.
Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
27
Mar
APSPRIEŠANAS - DISKUSIJU SEMINĀRS

2017.gada 27. martā plkst. 11:00 Rīgā Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē (2.stāvs)

 

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta “Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā”
3.posma apspriešanas -diskusiju semināra

PLĀNOTĀ DARBA KĀRTĪBA

11:00-11:15 Pētījuma darba organizācija, atziņas no dalības konferencēs (Agita Līviņa)

PĒTĪJUMA REZULTĀTI, NOVĒROJUMI, PROBLEMĀTIKA, IETEIKTĀS RĪCĪBAS

11:15-12:00 Iedzīvotāju aptaujas anketēšanas rezultāti par kultūras un dabas resursu, mantojuma izmantošanu, ierobežojumiem un potenciālu vietu attīstībā. Pašvaldību komunikācija ar iedzīvotajiem. Aptaujas pamatmērķteritorijas: Kandavas, Mazsalacas un Krāslavas novadi, Sabiles pilsēta. (Ženija Krūzmētra, Linda Veliverronena, Juris Smaļinskis, Ilze Grīnfelde, Jānis Buholcs)
12:00-12:15 Diskusija
12:15-12:35 Sagatavotais izdevums “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem”. Mērķi, satura ieskats, izplatīšana. (Linda Veliverronena)
12:35-12:45 Pētījuma 2017.gada rīcības. Padziļinātās izpētes pašvaldību projektu 2010-2013 analīze par kultūras un dabas jautājumiem, Rīgas-Gaujas Eiropas Gastronomiskā reģiona sociāli ekonomiskais novērtējums, tūrisma attīstība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Vidusskolēnu iesaiste vietas attīstībā. Pētījuma rezultātu kopsavilkums viedai attīstībai.
12:45- 12:55 Rīcībpolitikas ziņojums, pētniecības projekta materiālu pieejamība. (Agita Līviņa)
12:55-13:10 Noslēguma diskusija

Uz tikšanos seminārā! Ar tēju, kafiju un kādu našķi pacienāsim.
Mūsu pētnieku komanda: A.Līviņa, L.Veliverronena, Ž.Krūzmētra, J.Smaļinskis, I.Grīnfelde, I.Smukā, J.Buholcs, J.Kalnačs, B.Paškevica, L.Priedāja-Klepere, M.Markote
Tālr. informācijai: 29456089 un e-pasts: agita.livina@va.lv

Semināra programma
23
Feb
PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENA
2017.g. 23.februārī plkst. 16:00 ViA HESPI viespētnieks Vafali Ansarov no Azerbaidžānas (angļu valodā). Russian television broadcasting towards Latvia and Baltic countries.
 
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.
Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 - 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
16
Feb
Vidzemes forums "Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”
2017. gada 16. februārī plkst. 13.00 - 18.00. Foruma mērķis ir analizēt Vidzemes reģiona ekonomisko situāciju mūsdienu, kā arī tuvākas un tālākas nākotnes kontekstā.
 
 
Norises vieta: Vidzemes Augstskolas Tērbatas iela 10;
Norises laiks: 13:00-18:00
 
DARBA KĀRTĪBA
13.00 – 13.05
Uzruna: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis
13.05 - 13.20
Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
Izglītības un zinātnes loma Valmieras pilsētas attīstībā
13.20 – 13.40
Baiba Rivža, LZA akadēmiķe; 
Sarmīte Rozentāle, ViA profesore. 
Vidzemes reģiona ceļš uz viedo ekonomiku
13.40 – 14.00
Agita Līviņa, ViA profesore. 
Izglītības specializācijas iespējas atbilstoši darba tirgus prasībām Vidzemē
14.00 – 14.20
Aivars Starikovs, LZA Ūdeņraža asociācija. 
Inovācijas transporta nozarē Vidzemē – vai tās ir iespējamas
14.20 – 15.30
Paneļdiskusija 
“Tehnoloģiju loma inovatīvā pārvaldībā un uzņēmējdarbībā”
 
Piedalās: 
Kaspars Osis, ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs; 
Aivars Sirmais, SIA ZAAO; 
Māris Pūķis, Pašvaldību savienība; 
Māris Rehtšprehers, ZS Mazlauri; 
Ojārs Spārītis, LZA; 
Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldība; 
Oskars Spurdziņš, SIA VTU Valmiera.
Moderators: Gatis Krūmiņš, ViA 
15.30 – 16.00
Kafijas pauze, noslēguma diskusijas
16.00 – 17.00
ViA Zinātniski praktiskais seminārs – aktuālo zinātnisko projektu prezentācijas un to apspriešana (piedalās ViA Padomnieku konvents un foruma dalībnieki)
-----------------------------------------------------
Forumu atbalsta Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV 5.2.3., SIA ZAAO, ZS Mazlauri
26
Jan
PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENA
2017.g. 26.janvārī plkst. 16:00 ViA lektore, LU doktorante Vija Melbārde.
Cilvēkkapitāla attīstības problēmas reģionā.
 
Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.
Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4- 114.telpa, Valmiera.
Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv
16
Mai
Forums “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni” (05.13.2016)

 

 

2016. gada 13. maijā Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu korpusā, Valmierā norisināsies forums “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni”, kas vienos Latvijas viedokļu līderu redzējumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību nākotnē.

Tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas simtgadei, savu ieguldījumu gadadienā ir nolēmuši dot Latvijas vēsturnieki un ekonomisti.  Ar uzņēmēju atbalstu tiek veikts līdz šim nebijis apjomīgs pētījums par Latvijas tautsaimniecības attīstību no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām, kas dos visaptverošu redzējumu par tautsaimniecības attīstības tendencēm, mainoties ģeopolitiskajai un ekonomiskajai situācijai reģionā un pasaulē. Pētījuma rezultātus paredzēts publicēt grāmatas veidā, tai pievienojot plašu elektronisku pielikumu par Latvijas tautsaimniecības nākotnes perspektīvām tuvākajos desmit gados.

Lai publiskotu pirmos pētījumu rezultātus, kā arī noskaidrotu un apkopotu Latvijas viedokļu līderu redzējumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību nākotnē, tiek rīkots forums “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni”. Dalību forumā ir apstiprinājuši politikas veidotāji, uzņēmēji un akadēmiskās vides pārstāvji, tostarp Valdis Dombrovskis (Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos), Māris Kučinskis (Latvijas Republikas Ministru prezidents), Juris Binde (LMT prezidents), Uldis Pīlēns (UPB holdinga padomes priekšsēdētājs), Ojārs Kehris (Ekonomistu apvienības 2010 prezidents), Gatis Krūmiņš (vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas rektors) un daudzi citi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis foruma tematikas aktualitāti pamato: “Mūsdienās pastāvīga ekonomikas izaugsme iespējama tikai nodrošinot ekonomikas piemērošanos strauji mainīgajiem globāliem izaicinājumiem - ieviešot strukturālās reformas un nodrošinot valsts konkurētspēju. Tikai ekonomiski attīstītas un finansiāli spēcīgas valstis spēj novērst riskus valsts neatkarībai un nodrošināt tautas labklājību.

 “Pēdējos simts gados esam atradušies ģeopolitiski un ekonomiski seismiskā zonā, un šis apstāklis no vienas puses ir apgrūtinājis un sarežģījis mūsu valsts attīstību, bet no otras puses ir apliecinājis mūsu izdzīvošanas spēju un gatavību pieņemt arvien jaunus izaicinājumus. Domāju, ka mūsu vēsturiskā pieredze mums ļauj visai droši raudzīties arī nākotnē”, foruma norises kontekstu komentē G. Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors un grāmatas “Latvijas tautsaimniecība” zinātniskais redaktors.

Foruma ietvaros klātesošie īpašā studijā varēs ierakstīt savas pārdomas un redzējumu par Latvijas tautsaimniecības nākotnes perspektīvām, tāpat pasākuma tiešraidi nodrošinās LMT Straume. 

Grāmatu “Latvijas tautsaimniecība” paredzēts izdot apgādā “Jumava” 2017. gadā.

Forumu “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni” organizē Vidzemes Augstskola sadarbībā ar “Ekonomistu apvienība 2010” un apgādu “Jumava”. Forumu atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība, LMT, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, viesnīca “Wolmar”, “Valmiermuiža”.

Foruma programma

22
Apr
Baltic University Programme Students Conference (04.22.2016)

 

 

Our ITEM students took care of organising Baltic University Programme Students Conference session on 22 April, 2016 in Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia. It was a third conference day and the only day in Valmiera. Our researcher Maira Leščevica moderated the first part of the session which included speeches by Iveta Putniņa, chairperson of Eco-Council of our Vidzeme University of Applied Sciences, our Business administration master students Pāvels Ribakovs who participated in the BUP sail in 2015 and guest professor from India Brahm Sharma. Professor B.Sharma was positively surprised of our ITEM student Ilze Dzirkale ice breaking games  in the session and practical organisation of the workshop “Engagement of stakeholders of music festival in open-air LABA DABA” by Lauris Madžuls. Professor B.Sharma mentioned that now he knows that it is possible to do things totally different from his experience till this conference!

The second part of morning session included active brain working of all students in the seven stakeholder groups: event organizers, owners of the place, local community, local municipality, audience (visitors), sponsors and public catering. Each group took consultations with other stakeholder groups about agreements between each other. Finally, all groups presented their outcomes of the session.

The session was supported by State Research program EKOSOC-LV.

Then all participants moved to Science World in our premises in Terbatas street. The working day of the conference ended in Valmiermuiža brewery.

It was my happy day. After the session and  lunch together with my ITEM students, my colleague asked me: why I am today so smiling and satisfied? At home my husband asked the same why I am so happy. I really felt too happy with performance of my students! These feelings are the best which I can get from my job.

On 23 April all work held in premises of University of Latvia in Ratnieki, Līgatne. I, Agita Līviņa, lead workshop of nature trail development and my colleague Maira Leščevica work with Sustainable catering issue. Students presented very well their ideas in Ratnieki for Ligatne development Agency. Sarmite Usāne  director deputy of the Agency was satisfied with results.

Programma