Arhīvs

2020

18
Jun
HESPI kopsapulce

2020. gada 18. jūnijā 10:30 HESPI pētnieki tiksies HESPI kopsapulcē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pētniecībā, tālākas institūta attīstības iespējas un citus jautājumus.

 

28
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Virzība uz viedo tūrisma galamērķu pārvaldību: jauni dati un izaicinājumi"

2020. gada 28. maijā 14:00 - 16:00 C114. telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Virzība uz viedo tūrisma galamērķu pārvaldību: jauni dati un izaicinājumi", kuras ietvaros HESPI pētnieki Andris Klepers un Iluta Bērziņa iepazīstinās ar savu pēcdoktorantūras projektu rezultātiem un atziņām.

22
Mai
Pētniece Ieva Gintere piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rīkotajā 14. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (SIE-2020)

2020.g. 22. maijā HESPI pētniece Ieva Gintere piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rīkotajā 14. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (SIE-2020), kas veidota kā tiešsaistes video konference. Ieva prezentēs sava pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus un tos iesniegusi publikācijai konferences rakstu krājumā: Gintere, I. (2020). Art Space: An Experimental Digital Art Game. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Society, Integration, Education, Rēzekne Academy of Technologies, 22nd May 2020. Šajā publikācijā akcentēta futūrisma tendence modernajā estētikā un digitālo spēļu laukā. Rakstu plānots indeksēt starptautiskajā zinātnisko rakstu datubāzē Web of Science.

Pēcdoktorantūras projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/106 "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

26
Mar
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "No ilgtspējas uz aprites ekonomiku uzņēmējdarbībā" tiek atcelta ārkārtas situācijas dēļ

2020.gada 26. martā plānotā pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "No ilgtspējas uz aprites ekonomiku uzņēmējdarbībā" tiek pārcelta uz rudens semestra pirmo pētniecisko diskusiju 24. septembrī. Diskusiju vadīs HESPI pētniece Maira Leščevica, iepazīstinot ar savu pētniecību, atziņām un izaicinājumiem aprites ekonomikas jomā.

28
Feb
Projekta “Zaļie torņi” (“Green Towers”) seminārs

2020. g. 27. un 28. februārī Rūjienas un Cēsu novadu pašvaldības projekta "Zaļie torņi" ietvaros organizē divu dienu semināru Cēsīs un Rūjienā. Zināšanās un pieredzē par tehnoloģiju pielietojuma iespējām vides tūrismā, jaunākajām tendencēm vides tūristu piesaistē un iespējām doties dabā Vidzemes reģionā dalīsies lektori no Latvijas, kā arī vieslektori no Krievijas. Seminārā piedalās un uzstājas arī ViA lektore Iveta Druva Druvaskalne, un ViA absolventes, HESPI projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" pārstāves Anda Arkliņa un Kristīne Grīnberga, prezentējot pētījumu "The younger generations in nature protected areas. The case of North Vidzeme Biosphere Reserve ".

Projekts "Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā" jeb “Zaļie torņi”(“Green Towers”) ir Latvijas-Krievijas sadarbības programmas projekts, kurā sadarbojas divas Latvijas pilsētas – Rūjiena un Cēsis un divas Krievijas pilsētas – Kingiseppa un Gdova. Projekta mērķis ir inovatīvu videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana dabā/pilsētvidē, veicinot dabas aizsargājamo teritoriju un parku efektīvu izmantošanu, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšanos. Latvijas un Krievijas pierobežas reģioni ir bagāti ar kopīgu kultūru, vidi un dabu, kas varētu būt interesanta informācija tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dažāda veida skatu torņus ar demonstrēšanas centriem (“zaļajām klasēm”) un zaļo paviljonu, kas tiks aprīkoti ar viedām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām (Zaļais tornis). Saražotā elektroenerģija tiks izmantota energoefektīva (LED tipa) apgaismojuma nodrošināšanai.

Semināra programma pieejama šeit: