Pasākumi

31
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 31. oktobrī 14:00 - 16:00 C114 telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Dabas resursi un uzņēmējdarbība ", kuras ietvaros HESPI pētnieki Maira Leščevica un Aigars Andersons iepazīstinās ar atziņām, kas gūtas NatureBizz projekta ietvaros.

 

14
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

Arhīvs

27
Sep
HESPI pētnieks Jānis Kalnačs ar referātu uzstājas starptautiskā konferencē "For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania" Lietuvā

2019. gada 26. - 27. septembrī HESPI pētnieks, profesors Jānis Kalnačs piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē "For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania", kas norisinās Viļņā, Lietuvā. Jānis Kalnačs konferencē uzstājas ar referātu "Fate of Private Latvian Art Collections during the Soviet Period: the Collections of Professor Pēteris Sniķers and Artist Jēkabs Strazdiņš".

Plašāka informācija par konferenci šeit.

27
Sep
Zinātnieku nakts

Vidzemes Augstskola aicina ikvienu zinātkāro interesentu piedalīties Eiropas Zinātnieku nakts aktivitātēs, kas norisināsies 27. septembrī, laikā no 18.00 līdz 21.00, Linarda Laicena ielā 2a (mākslas telpā "Live Art") un Cēsu ielā 4, Valmierā.

Vidzemes Augstskolas pētnieki lauzīs stereotipu, ka zinātne ir matemātiskas formulas un ķīmijas mēģenes, bet ir kas daudz vairāk, un apmeklētājiem dažādās interaktīvās aktivitātēs un darbnīcās demonstrēs, ko pēta zinātnieki Vidzemes Augstskolā, kādi ir pētījumu pārsteidzošākie rezultāti un kā tehnoloģijas nākotnē ietekmēs cilvēku dzīvi. HESPI zinātnieku naktī tiks pārstāvēts ar Valsts pētījumu programmas projektu "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību", rādot 3D modeļus klinšu atsegumiem un sniedzot iespēju izlasīt tur atstātos rakstus.

Vairāk par pasākumu:
https://va.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi

24
Sep
HESPI pētnieki piedalās Tautas pārskata sagatavošanā

24. septembrī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā Kalpaka bulvārī 4 norisinās izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017./2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā” atvēršana. Izdevuma veidošanā iesaistījušās arī HESPI pētnieces Sarmīte Rozentāle un Iveta Druva-Druvaskalne.

Pārskats veltīts svarīgai un Latvijā maz pētītai problemātikai par sabiedriskā labuma radīšanu un aizsardzību Latvijā un to ietekmējošajiem faktoriem. Tā autoru vidū ir pētnieki no Latvijas Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Vidzemes Augstskolas, kā arī Saeimas Analītiskā dienesta. Atvēršanas pasākumā paredzēti arī  autoru priekšlasījumi  –  “Sabiedrība un kolektīvais labums” (Asoc. prof. Inta Mieriņa), “Latvijas uzņēmēju nodokļu morāle” (Prof. Arnis Sauka), “Iedzīvotāju attieksmes un uzvedība vides un ekoloģijas problēmu kontekstā (Dr. Renārs Felcis).

Jāatzīmē, ka Pārskats par tautas attīstību turpina 1995. gadā iesākto tradīciju paust neatkarīgu ekspertu viedokli par aktuālām sociālām, ekonomiskām un politiskām problēmām Latvijā no tautas attīstības perspektīvas. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un ANO Attīstības programmas aiziešanas no Latvijas  2004. gadā Pārskatu par tautas attīstību Latvijā sagatavošanu uzņēmās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI), saglabājot laika gaitā izstrādātos pamatprincipus – katru Pārskatu veido starpdisciplinārs neatkarīgu autoru kolektīvs; tas ir veltīts Latvijas sabiedrībai aktuālas problēmas analīzei no dažādu sociālo zinātņu perspektīvas.

Elektroniskā formātā pārskats pieejams šeit:

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_attistibas_parskati/lvpta.2017-2018.pdf

21
Sep
HESPI UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās ar biosfēras rezervātiem saistītos pasākumos Ķīnā un ASV

ViA maģistrante Anda Arkliņa, kas aktīvi piedalās HESPI UNESCO katedras darbībā, no 15. līdz 18.septembrim piedalījās MAB (Cilvēks un Biosfēra) Jauniešu forumā 2019, Čangbaišanas Biosfēras rezervātā, Ķīnā, ar mērķi pievērst uzmanību dabas daudzveidībai un ar to saistītajiem jautājumiem. Foruma laikā tika sagatavota "MAB Jauniešu Čangbaišanas deklarācija", kas bija par pamatu vēstïjumam ANO Jaunatnes klimata samitā 21.septembrī, Ņujorkā, ASV, kurā arī HESPI pārstāve ņēma dalību.

“Cilvēks un Biosfēra Jauniešu forumā 2019” Čangbaišanas biosfēras rezervātā, Ķīnā piedalījās 176 pārstāvji no 82 valstu biosfēras rezervātiem, apvienojot studentus, pētniekus, biologus, ģeogrāfus, vides speciālistus, uzņēmējus, valdību pārstāvjus, kā arī tos jauniešus, kuru darbs ir saistīts ar jaunu biosfēras rezervātu izveidi savā valstī.

Foruma galvenais mērķis bija pievērst pastiprinātu jauniešu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar dabas daudzveidību biosfēras rezervātos. Daloties pieredzē, diskutējot un sadarbojoties, tika izveidota “2019 Cilvēks un Biosfēra Jaunatnes foruma deklarācija”, kurā ietverts redzējums par jauniešu nākotni biosfēras rezervātos, kā arī kas būs pamats “Bioloģiskās daudzveidības konvencijas” (CBD COP 15) pušu 15. konferencei 2020. gadā Ķīnā. Paredzams, ka šīs konferences laikā tiks pieņemta jauna sistēma visai starptautiskajai sabiedrībai par bioloģisko daudzveidību pēc 2020. gada – “Dzīvot harmonijā ar dabu”, domājot par laiku posmu līdz 2050. gadam.

Veidojot kopīgu SVID analīzi, tika secināts, ka, neatkarīgi no atrašanās vietas un savām unikālajām spēcīgajām pusēm, lielākā daļa biosfēras rezervātu saskaras ar līdzīgām problēmām un draudiem. Forumā laikā tika aktualizēti tādi svarīgi jautājumi, kā izglītība un sabiedrības izglītošana kopumā, sadarbība dažādos līmeņos un starp dažādām institūcijām, vērtību maiņu pasaulē gan kopumā, gan individuāli, kā arī tika domāts par to, lai iesāktais darbs forumā tiktu turpināts arī tālāk un nebeigtos līdz ar pasākumu. Tika izveidotas pasaules reģionālās darba grupas, izstrādājot konkrētu rīcības plānu nākotnei, lai sadarbība turpinātos un būtu pamats tālākajai attīstībai.

Galvenās atziņas no šī pasākuma tika aizvestas uz pirmo reizi notiekošo “ANO Jauniešu klimata samitu” Ņujorkā, kas norisinājās 21.septembrī kā viens no ievadpasākumiem galvenajam ANO Klimatu pārmaiņu samitam 23. septembrī ar valstu līderu dalību. Kopumā 60 jauniešiem no 50 valstīm tika dota iespēja šajā samitā pārstāvēt savu valstu biosfēras rezervātus, kā arī UNESCO “Cilvēks un biosfēra” programmu kā risinājumu un iespēju, atbildot uz klimata pārmaiņu procesu.

Tieši dienu iepriekš, 20.septembrī, visā pasaulē jaunieši izgāja ielās protesta akcijās, lai parādītu, ka jauniešiem šie jautājumi ir nozīmīgi. Un kā atklāšanas ceremonijas uzrunā sacīja jaunā zviedru aktīviste Greta Thunberga: “Mēs parādījām, ka esam vienoti un ka mēs, jaunieši, esam neapturami.”

Visa samita laikā tika uzsvērta un parādīta pieredze uz jau esošo risinājumu bāzes saistībā ar klimata pārmaiņām pasaulē, tieši no jauniešu puses tika uzdoti neērti jautājumi valstu un organizāciju klātesošajiem līderiem, kā arī sagatavota vēsts valstu līderiem. Kā atzina A. Guterres (ANO ģenerālsekretārs), šobrīd tiek runāts pārāk daudz un darīts pārāk maz, tāpat ir nepieciešams ne tikai klausīties zinātniekos, bet arī sākt reaģēt uz pētījumu rezultātiem.

Vairāk par pasākumiem: https://en.unesco.org/events/2019-mab-youth-forum-committed-biodiversity

https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml

MAB Jauniešu Čangbaišanas deklarācija:

 

 

19
Sep
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 19. septembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros HESPI vadošais pētnieks ViA rektors Gatis Krūmiņš vadīs diskusiju par ViA nākamās stratēģijas pozicionējumu un zinātnes lomu tajā. Diskusijas norises vieta: C114. telpa, Cēsu iela 4.

Īss apraksts: Diskusija būs par starptautiskajām tendencēm zinātnes attīstībā, Latvijas zinātnes starptautisko pozicionējumu un perspektīvām, kā arī ViA iespējām globālos un nacionālās attīstības faktorus izmantot vai ignorēt.