Publikācijas

2020

Gintere I. - Towards a New Digital Game of Contemporary Aesthetics: Adding Research and Knowledge Transfer

In: International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 10 (2020), pp. 8822-8829.

 

Publikācija

Gintere I. - A Perspective on a New Digital Art Game: The Approach of Research and Knowledge Transfer

In: Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2020). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, May 2nd, vol. 1, pp. 311-318

Publikācija

Java O. - The Specification of Hydrological Model Requirements for Bog Restoration

In: Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 8 (2020), No. 1, 164-173

 

Publikācija

Java O., Kohv M., Lohmus A. - Hydrological Model for Decision-Making: Männikjärve Bog Case Study, Estonia

In: Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 8 (2020), No. 3, 379-390

 

Publikācija

Klepers A. - Tūrisma plūsma un antropogēnā slodze jūras piekrastē: problēmas un risinājumi

In: LU 78. zinātniskās konferences tematiskās sesijas “Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā” digitālajā tēžu krājumā, Rīga, Latvija, 2020

Publikācija