Pētniecības virzieni

ViA vienotais pētījumu virziens ir Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem. Kopš 2017. gada sākuma HESPI tiek īstenoti šādi pētniecības apakšvirzieni:

1. Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība

  • Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība
  • Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika
  • Dabas un kultūras mantojuma izpēte

Pētniecības apakšvirziena attīstība ir vērsta uz Latvijas ekonomikas izaugsmes sekmēšanu (t.sk. reģionos, dabas aizsargājamās teritorijās), sarūkošas ekonomikas apstākļos, kad attīstība var notikt, strādājot efektīgāk vienā laika vienībā vai arī radot dārgākus produktus, pakalpojumus eksportam.

Lai nodrošinātu gudrāku, dārgāku produktu un pakalpojumu radīšanu (dažādās nozarēs, īpaši izceļot mūsu iestrādes tūrismā, mākslā, transportā, izglītībā, sociālajos pakalpojumos) ir nepieciešams cilvēka un sociālā kapitāla pieaugums, kas spēj strādāt un attīstīties 4.industriālās revolūcijas apstākļos, kur tiek pieprasītas jaunas zināšanas un prasmes, ko nespēj nodrošināt tehnoloģijas.

Tajā pat laikā 4.industriālā revolūcija izdara būtiskas izmaiņas darba spēka kvalitatīvā un kvantitatīvā pieprasījumā. Darbaspēka nodrošinājumā būtiska nozīme ir sociālās politikas izveidei un ieviešanai, kas nostiprina zināšanu sabiedrību, kā arī atbilstošas izglītības piedāvājums dažādām mērķgrupām.

Otrs veids ir efektivitātes uzlabojumi ražošanas un vadīšanas procesos, kas pieprasa sistēmisku analīzes pieeju un cilvēka uzvedības izpratni. Lai strādātu ar šāda veida risinājumiem, ir nepieciešamas starpdisciplināras prasmes un zināšanas, ko spēj nodrošināt pētnieku grupa, kurā ietilpst gan ekonomisti, vadības zinātnes, komunikācijas, vēstures, politoloģijas zinātnes pētnieki, gan dabas un humanitāro zinātņu pētnieki.

2. Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas

Pētniecības apakšvirziena izveide ir proaktīva atbilde sabiedrības izaicinājumiem. Ņemot vērā aktuālos izaicinājumus, kas ir saistīti ar digitālo tehnoloģiju ienākšanu sabiedrības komunikācijas ekosistēmā, nepieciešama sabiedrības kompetences celšana mediju pratības un stratēģiskās komunikācijas jomā. Pētnieku grupa aktīvi iesaistījusies nacionāla līmeņa projektu īstenošanā, kā arī izvērsusi plašu sadarbību starptautiskā līmenī.