Arhīvs

2024

11
Apr
Vidzemes Augstskolas zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI."

2024. gada 11. aprīlī Vidzemes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences "SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI" laikā  pirmo reizi tiks publiskoti dati par vēsturisko Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšzemes kopproduktu (IKP) 100 gadu laika posmā, sākot no 1920. gada. Ir veikti arī salīdzinošā iekšzemes kopprodukta (IKP) aprēķini par dažādiem Baltijas valstu reģioniem.

 

Konferences programma
21
Mar
Doktorantūras brokastu sarunas Nr.5

Iesildītājs: Vidzemes Augstskolas HESPI vadošā pētniece, asociētā profesore Vineta Silkāne

Temats: Pētniecības integritāte dažādu paaudžu pētnieku sadarbībā

Kad: 2024.gada 21. martā plkst. 9:00-9:45

Kur: Microsoft Teams meeting

Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Sapulces ID: 324 625 236 283
Ieejas kods: pa6Gxz

Eiropas Rīcības kodekss pētniecības integritātei aplūko četrus principus - uzticamību, godīgumu, cieņu un atbildību. Šoreiz diskutēsim par cieņu pret kolēģiem, konkrētāk, attiecībām starp dažādu karjeras posmu (jaunākajiem, t.sk. doktorantiem, kvalificētiem, augsti kvalificētiem un vadošajiem) pētniekiem. Papildu uzmanību pievērsīsim tam, kā hierarhiskās attiecībās pārrunāt kļūdas un kāda ir problemātisku attiecību ietekme uz doktorantu psihisko veselību.

Apmēram 20 minūtes iedvesmojoša uzruna, pēc tam jautājumi, diskusija, brīvais mikrofons. Kopumā plānotais laiks 45 minūtes.

Doktorantūras brokastus plānotas reizi mēnesī ceturtdienās: 2024.gadā 21.marts, 18.aprīlis, 23.maijs

01
Mar
Seminārs “Atvērtās zinātnes un inovāciju mijiedarbība”

Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros 1. martā no plkst. 13.30 līdz 15.00 Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, norisināsies seminārs "Atvērtās zinātnes un inovāciju mijiedarbība". Esat laipni aicināti  uz pieredzes apmaiņu un diskusiju klātienē, bet, ja tas nav iespējams, būs iespēja pievienoties arī tiešsaistē. Lūdzu pieteikties līdz 29.februārim, aizpildot pieteikuma formu šajā saitē: https://ej.uz/atzin 

Semināra programmā:

  • ViA docente, HESPI vadošā pētniece Linda Veliverronena un ViA lektore, HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele sniegs ieskatu E3UDRES2 Ent-r-e-novators projekta partneru atvērtās zinātnes pieredzē, iesaistot sabiedrību zinātnes projektos;
  • Latvijas Universitātes asociētā profesore, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Signe Mežinska pievienosies semināram tiešsaistē, lai stāstītu par atbildīgas atvērtās zinātnes mācību materiālu izstrādi projekta ROSiE ietvaros;
  • OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta koordinatore, LibOSC projekta vadītāja, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga seminārā skatīs tēmu “Atvērtā zinātne - inovāciju šūpulis”. Arī šī prezentācija norisināsies tiešsaistē.
22
Feb
Promocijas darbu aizstāvēšana

2024. gada 22. februārī plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomika un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē IEVA ZAUMANE aizstāvēs promocijas darbu "Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā) zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba recenzenti:
- Dr. sc. admin. Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Anita Auziņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;
- PhD. Linjuan Rita Men, Floridas Universitāte (University of Florida), ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas tīmekļvietnē: https://ej.uz/Zaumane_Ieva_promocijas_darbs 

2024. gada 22. februārī plkst. 13.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē SANTA LEMŠA aizstāvēs promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia" - angļu valodā) zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Oficiālie promocijas darba recenzenti:
- Dr. oec. Agita Līviņa, Vidzemes Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Inna Stecenko, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
- Ph.D. Luisa Cagica Carvalho, Politecnico Setubal, Portugāle.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas mājas lapā:  https://ej.uz/promocija_Lemsa_Santa.

02
Feb
Konference “Tūrisma pētījumi Latvijā: aktualitātes un nākotnes virzieni”

Lai rosinātu kvalitatīvu diskusiju par aktuālajiem pētījumiem tūrismā, 2. februārī, starptautiskās tūrisma izstādes “BALTTOUR 2024” laikā Vidzemes Augstskola (ViA) sadarbībā ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju ALTA organizēs konferenci “Tūrisma pētījumi Latvijā: aktualitātes un nākotnes virzieni”, kas vienlaikus būs arī jaunāko publikāciju, aktuālo un īstenoto projektu izstāde.

Jāpiebilst, ka konferencē varēs piedalīties ikviens interesents. Tā norisināsies Ķīpsalas izstāžu centrā 2. februārī no plkst. 13.00 un būs skatāma arī tiešraidē ViA Facebook un YouTube kontos.