Arhīvs

2020

26
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Jauniešu pilsoniskās labklājības pieeja politikā"

26. novembrī 14:00 – 16:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4 (C114) norisināsies pētniecisko diskusiju pēcpusdiena “Jauniešu pilsoniskās labklājības pieeja politikā”.

Diskusijas ietvaros HESPI zinātniskā asistente Anna Broka rosinās domāt par jautājumiem, kas saistīti ar jauno labklājības valstu politikas pieejām, kas vērstas uz jauniešiem.

Diskusijā būs iespēja piedalīties arī attālināti Webex:

Meeting link: https://va.webex.com/va/j.php?MTID=m622e5b8eee1aa67e9cfd1babbf3534f2

Meeting number: 137 168 1157

Password: 7rHkbSAAx82

12
Nov
HESPI zinātniskais asistents Oskars Java piedalās Liepājas Universitātes 23. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā"

2020.g.12.oktobrī HESPI zinātniskais asistents Oskars Java ar ziņojumu "Latvijas Nacionālās bibliotēkas loma veidojot sinerģiju starp dokumentāro mantojumu un sabiedrību" uzstāsies Liepājas Universitātes 23.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā". Ziņojumā Oskars Java sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā:

  • mūsdienu bibliotēkas loma informācijas izplatīšanas nodrošināšanā;
  • rīki un metodes informācijas izplatīšanas uzlabošanai;
  • lietotāju pieredzes izpēte bibliotēkās;
  • informācijas izplatīšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Vairāk par konferenci

29
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē"

29. oktobrī 14:00 – 16:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4 (C114) norisināsies HESPI pētnieces Anželas Jurānes Brēmanes vadītā diskusija “Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē”.

Diskusijas ietvaros pētniece Anžela Jurāne Brēmane rosinās domāt par atziņām un izaicinājumiem, kas gūti īstenojot pēcdoktorantūras pētniecības projeku "Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē". Projekta mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas modeļus, kas palīdz nodrošināt ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē.

Diskusijā būs iespēja piedalīties attālināti Webex:

Meeting link: https://va.webex.com/va/j.php?MTID=mbd3f5a56b560ffe88c5c2bc03ba37356

Meeting number: 137 151 7818

Password: 3sNpASBiV88

29
Oct
Darba seminārs "Dokumentārā mantojuma resursu izmantošana skolās: metodika, rīki un pieredze"

2020.g. 29. oktobrī Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros norisināsies HESPI organizēts tiešsaistes darba seminārs projekta partneriem "Dokumentārā mantojuma resursu izmantošana skolās: metodika, rīki un pieredze".

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar līdzšinējo praksi, kādā veidā skolotāji izmanto un saredz iespējas dokumentārā mantojuma izmantošanā skolu darbā, un parādīt LNB resursu izmantošanu no lietotāju skatupunkta, un sniegt ieskatu tehnoloģiju pielietošanā. Semināra ietvaros HESPI pētnieki, kas iesaistīti projektā, iepazīstinās ar saviem pētījumiem, to rezultātiem un pielietojumu.

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī semināra norise plānota pilnīgi attālinātā formātā Webex platformā.

Pieslēgšanās saite:

https://va.webex.com/va/j.php?MTID=m3970d00ccb685bbbc008fe5191e3ba4c

Meeting number: 137 346 4041

Password: 2JvGn3amKX8

Plašāka informācija par projektu

Darba semināra programma, LNB resursu lietotāju aptaujas rezultāti (O.Java), Vidzemes skolotāju viedoklis (I.Grīnfelde, L.Veliverronena), Metodika jauniešu iesaistei (A.Andersons), LNB/ ViA izzinošā spēle (A.Andersons), Izzinošās spēles rezultāti (A.Andersons)
27
Oct
Konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

2020. gada 27. oktobrī no plkst 10.00 līdz 17.00 tiešsaistē notiks valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos piecos projektos ir paveikts. Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu īstenotājiem - Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

HESPI ietvaros pētnieki piedalās 2 no 5 finansētajiem projektiem:

Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību. Īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš. Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.

Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību. Īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte. Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.

Konferencei iespējams reģistrēties līdz 26. oktobrim.

Papildu informācija un programma