Pasākumi

25
Mar
Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Drošība”

Vidzemes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. DROŠĪBA” notiks 2021.gada 25.-26.martā.

Šīs konferences mērķis ir nodrošināt pētniekiem platformu zināšanu un ideju apmaiņai par jaunākajām tendencēm šajās disciplīnās:

  • Droša sabiedrība
  • Drošas tehnoloģijas

Paredzams, ka konference sniegs pārskatu par jaunākajiem sasniegumiem un gaidāmajām tendencēm minētajās disciplīnās, kā arī veicinās diskusijas akadēmiskajā un kooperatīvajā vidē.

Mēs piedāvājam pētniekiem un akadēmiķiem iespēju izplatīt pētījumu rezultātus plašākai sabiedrībai tiešsaistes konferencē, kas tiks pārraidīta Webex videokonferenču platformā, Youtube un Facebook sociālajos tīklos, kā arī publicēt zinātniskos rakstus šajos žurnālos:

Aicinām autorus iesniegt kopsavilkumus un oriģinālus zinātniskos rakstus, kas nav iesniegti/publicēti/izskatīšanā citās konferencēs vai žurnālos. Raksti jāsagatavo atbilstoši žurnāla tematiskajai tēmai un noformēšanas veidnei.

BJMC ir žurnāls profesionālo un akadēmisko zināšanu apmaiņai datorzinātņu, programmatūras inženierijas, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, datortehnikas, skaitļošanas didaktikas un saistīto disciplīnu jomās.

JTES galvenais uzsvars ir uz pētījumiem par pieredzes konceptualizāciju, pievēršoties tādiem jautājumiem kā skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējību, ilgtspējas fenomens, ilgtspējīga izglītība un ilgtspējīga attīstība.

Ņemot vērā to, ka konference notiks tiešsaistē, tā būs bez maksas.

Konferences valoda: angļu.

 

TUVĀKIE TERMIŅI:

Reģistrācija: 12.01.2021

Kopsavilkumu iesniegšana: 12.01.2021

Paziņojums par dalību konferencē ar referātu: 18.01.2021

Raksta iesniegšana: 18.02.2021

Konferences programmas izziņošana: 15.03.2021

 

KONTAKTINFORMĀCIJA: Zinātnisko projektu vadītājs oskars.java@va.lv

Arhīvs

2021

21
Jan
Doktorante Gaļina Bukovska piedalās ATLAS konferencē "The New Normal in Business Tourism"

2021.g. 21. janvārī tiešsaistē norisināsies ATLAS (Tūrisma un atpūtas izglītības un pētniecības asociācija) konference "The New Normal in Business Tourism", kur uzstāsies doktorante un vieslektore Gaļina Bukovska ar prezentāciju "Latvia: the "new normal" in meeting and event industry".

Vairāk par konferenci

Konferences programma
13
Jan
Vebinārs “Komunikācijas grābekļi, uz kuriem varējām arī neuzkāpt: Latvija un COVID-19 radītā krīze”

Lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar galvenajiem secinājumiem, kas radušies Valsts pētījumu programmas “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” piektajā darba pakā “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība: COVID-19 un nākotnes krīžu pārvarēšanas modelēšana”, 13.janvārī 15:00 – 16:30 pētnieku grupa organizē tematisku vebināru.

Vebinārā tiks aplūkotas šādas tēmas: sabiedrības uzvedība un pārvaldība krīzes laikā; tiesību normas un to piemērošana; Latvijas ilgtermiņa stratēģija un stratēģiskā komunikācija; sociotehnisku sistēmu modelēšana un tās pielietojums komunikācijā un pārvaldībā; valsts ārējā komunikācija un starptautiskais tēls; valdības un institūciju komunikācijas efektivitātes izvērtējums.

Vebinārā piedalīsies: Ieva Bērziņa, Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Vineta Silkāne, Zigurds Zaķis, Ginta Majore, Mairita Zaķe, Māris Andžāns, Vineta Kleinberga, Karina Palkova, Klāvs Sedlenieks, Ivars Austers, Toms Ķencis.

Moderators: Gatis Krūmiņš

Papildus materiāls ieskatam vebināra tematikā ir pieejams šeit.

Interesentiem, kas vēlas piedalīties vebinārā ar komentēšanas un jautājumu uzdošanas iespēju:

https://va.webex.com/va/j.php?MTID=mb291fc3a9d759e064762a0a8b3c30feb

(Meeting number (access code): 174 413 3788
Meeting password: 6uaYhnVjA94)

Tiks nodrošināta pasākuma tiešraide Youtube: https://youtu.be/kRCH0VireT0

2020

16
Dec
Anda Arkliņa piedalās Tūrisma patērētāju uzvedības simpozijā

No 16.-18.decembrim tiešsaistē notiek 13.ikgadējais Tūrisma patērētāju uzvedības simpozijs (Consumer Behavior in Tourism Symposium (CBTS 2020)) par tēmu "Patērētāju ceļošanas uzvedība pārejas posmā: starp neatlaidību un pārmaiņām" ("Consumers' travel behavior in transition: Between persistence and change"), kurā piedalās vairāk kā 45 dalībnieki.

16.decembra vakarā Doktorantu sesijā ar prezentāciju “Jauniešu motivācija apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” (“A study on Youth behavior towards the North Vidzeme biosphere reserve in Latvia”) piedalījās ViA doktorantūras programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” studente un HESPI zinātniskā asistente Anda Arkliņa.

Pētījums izstrādāts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) atbalstu.

30
Nov
Vebināru cikls - Izglītošanās Covid-19 laikā

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, bet pētījuma laikā identificētie uzņēmumi ar labās prakses piemēriem dalīsies savā pieredzē.

Otrais vebinārs 30.novembrī būs veltīts jautājumam,  kā darba devēji un nodarbinātie izmanto (vai neizmanto) krīzes laiku, lai saglabātu nodarbinātību, palielinātu elastību un apgūtu jaunas prasmes. Cik nodarbinātie ir gatavi mācīties, pārkvalificēties, kāda ir viņu motivācija? Vai un kā darba devēji izmanto krīzes apstākļus, lai noturētu esošos darbiniekus, piesaistītu jaunus talantus, motivētu un atbalstītu darbiniekus mācīties, pārkvalificēties? Ieskatu šajos jautājumos prezentēs Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle. Pieredzē dalīsies arī SIA "Rimi Latvia" un Vides Risinājumu Institūts pārstāvji.

26
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Jauniešu pilsoniskās labklājības pieeja politikā"

26. novembrī 14:00 – 16:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4 (C114) norisināsies pētniecisko diskusiju pēcpusdiena “Jauniešu pilsoniskās labklājības pieeja politikā”.

Diskusijas ietvaros HESPI zinātniskā asistente Anna Broka rosinās domāt par jautājumiem, kas saistīti ar jauno labklājības valstu politikas pieejām, kas vērstas uz jauniešiem.

Diskusijā būs iespēja piedalīties arī attālināti Webex:

Meeting link: https://va.webex.com/va/j.php?MTID=m622e5b8eee1aa67e9cfd1babbf3534f2

Meeting number: 137 168 1157

Password: 7rHkbSAAx82