Par HESPI

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (turpmāk - HESPI) ir Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr. 9/7.1.

Vidzemes Augstskola ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.


Misija

HESPI misija ir veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.


Institūta galvenie pētniecības virzieni

1_1.png

2_0.png

3_1.png

Sabiedrības noturība Ilgspējīga uzņēmējdarbība un ekonomika

Kultūra, māksla un vēsture reģionu identitātei un ilgtspējīgai attīstībai

 


Zinātniskā padome

HESPI darbību pārvalda institūta zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors. HESPI zinātniskās padomes sastāvs: Jānis Buholcs - priekšsēdētājs, Linda Veliverronena - priekšsēdētāja vietniece, Vineta Silkāne, Andris Klepers, Sarmīte Rozentāle.


Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības

Pētnieks

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības piešķirtas līdz:

PhD Agnese Dāvidsone

Sociālās zinātnes - Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

03.11.2024.

Dr.art. Ieva Gintere

Humanitārās un mākslas zinātnes - Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

06.09.2026.

Dr.sc.comp. Oskars Java

Inženierzinātnes un tehnoloģijas - Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

05.04.2026.

Dr.geogr. Andris Klepers

Sociālās zinātnes - Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

01.03.2026.

Dr.oec. Maira Leščevica

Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība

04.01.2026.

Dr.oec. Agita Līviņa

Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība

04.05.2025.

Dr.oec. Agita Līviņa

Dabaszinātnes - Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

04.10.2026.

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība

06.04.2025.

Dr.psych. Vineta Silkāne

Sociālās zinātnes - Psiholoģija

10.05.2026.

Dr.phil. Linda Veliverronena

Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība

10.04.2027.

 


Dokumenti