Par HESPI

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (turpmāk - HESPI) ir Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr. 9/7.1.

Vidzemes Augstskola ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

Misija

HESPI misija ir veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

Institūta galvenie pētnieciskie virzieni

1. Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība:

  • Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība
  • Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika
  • Dabas un kultūras mantojuma izpēte

2. Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas


Zinātniskā padome

HESPI darbību pārvalda institūta zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors. HESPI zinātniskās padomes sastāvs: Jānis Buholcs - priekšsēdētājs, Linda Veliverronena - priekšsēdētāja vietniece, Agnese Dāvidsone, Andris Klepers, Sarmīte Rozentāle.

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības

Pētnieks

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības piešķirtas līdz:

Dr.sc.comm. Jānis Buholcs Sociālās zinātnes - Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija 18.11.2022.
Dr.art. Ieva Gintere Humanitārās un mākslas zinātnes - Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra 04.11.2023.
Dr.art. Jānis Kalnačs Humanitārās un mākslas zinātnes - Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra 11.11.2021.
Dr.oec. Maira Leščevica Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība 16.10.2022.
Dr.oec. Agita Līviņa Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība 26.03.2022.
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība 23.04.2022.
Dr.psych. Vineta Silkāne Sociālās zinātnes - Psiholoģija 25.05.2023.
Dr.phil. Linda Veliverronena Sociālās zinātnes - Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne 31.03.2024.

 


Dokumenti