Santa Lemša, Ph.D.

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Finanšu tehnoloģijas, risku vadība, augstākā analītika, digitālā transformācija