Mg.sc.pol. Anna Broka

Zinātniskā asistente
Pētniecības jomas: 
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība
Biogrāfija: 
Annai Brokai (šobrīd studē PhD Sociālā darba programmā) ir vairāk nekā desmit gadu pieredze pētījumu veikšanā sociālās labklājības un darba tirgus jomā. Dalība starptautiskos pētījumos un vietējā zinātniskā darbība ir saistīta ar ģimenes un bērnu labklājības novērtējumu un mazaizsargāto grupu sociālo iekļaušanu. Viena no nozīmīgām izpētes jomām ir sociālās politikas ietekmes novērtējums saistībā ar labklājības sistēmas transformāciju Latvijā. Anna piedalījās pēckrīzes ietekmes novērtējumā par sociālā atbalsta pieejamību (2010-2017) un sociāliem pakalpojumiem bērniem un ģimenēm ar bērniem Latvijā. Šobrīd Anna strādā valsts pētījuma programmā pie jauniešu vērtību dimensijas un pārejas trajektorijām, izvērtējot sociālo investīciju pieejas.