Dr.hist. Jānis Šiliņš

Pētnieks
Pētniecības jomas: 
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei