Mg.biol. Juris Smaļinskis

Pētnieks
Pētniecības jomas: 
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms
Biogrāfija: 
Juris Smaļinskis ir absolvējis LU Bioloģijas fakultāti un ir doktorants LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. Kopš LU beigšanas Juris ir strādājis tūrisma industrijā – sākumā par tūristu gidu, bet kopš 2003. gada – Latvijas Lauku tūrisma asociācijā “Lauku ceļotājs”. Zinātniski pētnieciskais darbs ir saistīts ar ilgtspējīgu tūrismu, dabas, aktīvo un lauku tūrismu, kā arī kultūras mantojuma izmantošanu tūrismā. Juris ir Latvijas Nacionālā ekosertifikāta “Zaļais sertifikāts” auditors. Juris ir daudzu tūrisma ceļvežu, tematisko tūrisma karšu, grāmatu, populāru un zinātnisku publikāciju autors vai līdzautors. Vidzemes Augstskolas lektors. Kopš 2017. gada veido garo distanču pārgājienu maršrutus Baltijas valstīs. Guvis praktisku pieredzi daudzās pasaules valstīs.