Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

Vadošā pētniece
Pētniecības jomas: 
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas