Dr.phil. Linda Veliverronena

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās
Uzvārds: 
Veliverronena