Dr.oec. Agita Līviņa

Direktore, vadošā pētniece
Pētniecības jomas: 
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori
Biogrāfija: 
Agita Līviņa ir Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesore un HESPI vadošā pētniece un direktore, kā arī institūta UNESCO katedras “Cilvēks un biosfēra” vadītāja. Viņa ir Latvijas Zinātņu padomes eksperte ekonomikas un vadības jomā. Agitas Līviņas pētniecības intereses ietver tādas jomas kā tūrisma plānošana, t.sk. mantojums un aizsargājamās teritorijas, un talantu piesaiste mazo un vidējo pilsētu teritorijām. 2012. gadā Agita Līviņa saņēma Fulbraita stipendiju pētniecībai Buffalo universitātē, Ņujorkas štata universitātē ASV. 2014. gadā viņa saņēma Indijas valdības stipendiju starptautiskam apmācību kursam Angļu un svešvalodu universitātē Haiderbādā Indijā. Agita Līviņa ieguvusi doktora grādu reģionālajā ekonomikā un maģistra grādu ģeogrāfijā (reģionālā attīstība), kā arī bakalaura grādu vides zinātnēs.