Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Vadošais pētnieks
Pētniecības jomas: 
Vēsture, tautsaimniecības attīstība