Mg.sc.comp. Baiba Kļaviņa

Zinātniskā asistente
Pētniecības jomas: 
Lauksaimniecība, tautsaimniecības attīstība, ekonomika un uzņēmējdarbība