Dr.oec. Maira Leščevica

Vadošā pētniece
Pētniecības jomas: 
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība
Biogrāfija: 
Maira Leščevica ir ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes profesore un padomes priekšsēdētāja, HESPI pētniece. 2005. gadā ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu. Viņa ir piedalījusies vairāk nekā 20 nacionāla līmeņa un 25 starptautiska līmeņa projektos. Viņa ir 28 publikāciju autore vai līdzautore šādās jomās - aprites, dalīšanās un zaļā ekonomika, sadarbības modelēšana, uzņēmējdarbība, eko uzņēmējdarbība, sociālā uzņēmējdarbība, pārdomātas specializācijas novērtēšana utt. Maira Leščevica ir arī sertificēta biznesa un vadības konsultante un sertificēta uzņēmējdarbības vērtētāja. No 2012. līdz 2017. gadam viņa piedalījās Baltijas Universitātes programmas Ilgtspējības un zaļās vadības izglītības un pētniecības pasākumos.