Dr.geogr. Andris Klepers

Pētnieks
Pētniecības jomas: 
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri