Dr.sc.comm. Jānis Buholcs

Vadošais pētnieks
Pētniecības jomas: 
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas
Biogrāfija: 
Jānis Buholcs ir Vidzemes augstskolas asociētais profesors un HESPI vadošais pētnieks. Viņš ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts mediju un komunikācijas nozarē. J. Buholcs lasa studiju kursus par tiešsaistes informācijas vidi, mediju ētiku, mediju ekonomiku un citiem ar medijiem un žurnālistiku saistītiem jautājumiem. Viņa pētnieciskās intereses ir saistītas ar transnacionālo migrantu tiešsaistes komunikācijas, žurnālistikas ētikas, medijpratības, pilsoniskās līdzdalības un dezinformācijas jautājumiem. Paralēli akadēmiskajam un zinātniskajam darbam J. Buholcs publicē mediju kritikas materiālus un darbojas Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijā.