Dr.sc.comm. Jānis Buholcs

Vadošais pētnieks
Pētniecības jomas: 
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas