Dr.hist Ilmārs Mežs

Pētnieks
Pētniecības jomas: 
Demogrāfija, etniskie un lingvistiskie procesi, iedzīvotāju ģeogrāfija, Latvijas vēsture un onomastika
Biogrāfija: 
Dr.hist Ilmārs Mežs ir pabeidzis Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultāti, ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā Rietumu Mičiganas universitātē ASV un vēstures doktora grādu Latvijas Vēstures institūtā. Strādājis Izglītības un Zinātnes ministrijā, ASV vēstniecībā un Starptautiskajā Migrācijas organizācijā Rīgā un Kijevā. Regulāri piedalās konferencēs un publicējas par demogrāfijas politikas jautājumiem, sagatavojis apjomīgo Latviešu uzvārdu vārdnīcu trijos sējumos, kā arī piedalās valdības, Saeimas un Prezidenta organizētās komisijās un darba grupās par dažādiem demogrāfijas, vēstures, valodas un identitātes jautājumiem. Piedalījies vairākos valsts pasūtītos projektos, veicot iedzīvotāju demogrāfiskās prognozes.