Tiek uzsākta kopīgā doktorantūras studiju programma "Ekonomika un uzņēmējdarbība"