Mg.soc.d. Hanna Mihailova

Zinātniskā asistente
Pētniecības jomas: 
Socioloģija, sociālais darbs, sociālā politika, sociālā darba organizācija