HESPI UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē ASV

No 5. līdz 11. novembrim Vidzemes Augstskolas maģistrantūras “Tūrisma stratēģiskā vadība” studente un HESPI UNESCO katedras aktīviste  Anda Arkliņa dodas uz Pensilvānijā (ASV), lai piedalītos Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē un Klarionas Universitātes 20. Studentu zinātniskajā konferencē un dalītos maģistra darba (vadītājas profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde) iegūtajos rezultātos par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu uztverē un viņu vēlmi doties to apmeklēt. Sagatvošanās konferencēm notiek sadarbībā ar Klarionas Universitātes profesoru Nripendru Singh.

7.novembrī Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē, ASV, kur kopā ar  profesoru Dr. Nripendru Singh (Klarionas Universitāte, Pensilvānijā) stāstīs par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu skatījumā un vēlmi to apmeklēt atkārtoti. Konferencei sagatavoties palīdzēja profesore Agita Līviņa.

Vairāk par konferenci: http://nabet.us/ocs/index.php/nabet/NABET2019

9.novembrī Anda Arkliņa piedalās Klarionas Universitātes  20. Studentu zinātniskajā konferencē. Konferencē studente dalīsies ar sava maģistra darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem par Jauniešu motivāciju un to ietekmējošajiem faktoriem apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (maģistra darba vadītājās profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde). 

Vairāk par konferenci: http://www.clarion.edu/academics/colleges-and-schools/college-of-business-administration-and-information-sciences/management-and-marketing/2019-penn-york-undergraduate-research-conference.html

Dalība konferencēs tiek īstenota ar Specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 un Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) atbalstu.

Datums: 
Monday, November 11, 2019