HESPI UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās ar biosfēras rezervātiem saistītos pasākumos Ķīnā un ASV

ViA maģistrante Anda Arkliņa, kas aktīvi piedalās HESPI UNESCO katedras darbībā, no 15. līdz 18.septembrim piedalījās MAB (Cilvēks un Biosfēra) Jauniešu forumā 2019, Čangbaišanas Biosfēras rezervātā, Ķīnā, ar mērķi pievērst uzmanību dabas daudzveidībai un ar to saistītajiem jautājumiem. Foruma laikā tika sagatavota "MAB Jauniešu Čangbaišanas deklarācija", kas bija par pamatu vēstïjumam ANO Jaunatnes klimata samitā 21.septembrī, Ņujorkā, ASV, kurā arī HESPI pārstāve ņēma dalību.

“Cilvēks un Biosfēra Jauniešu forumā 2019” Čangbaišanas biosfēras rezervātā, Ķīnā piedalījās 176 pārstāvji no 82 valstu biosfēras rezervātiem, apvienojot studentus, pētniekus, biologus, ģeogrāfus, vides speciālistus, uzņēmējus, valdību pārstāvjus, kā arī tos jauniešus, kuru darbs ir saistīts ar jaunu biosfēras rezervātu izveidi savā valstī.

Foruma galvenais mērķis bija pievērst pastiprinātu jauniešu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar dabas daudzveidību biosfēras rezervātos. Daloties pieredzē, diskutējot un sadarbojoties, tika izveidota “2019 Cilvēks un Biosfēra Jaunatnes foruma deklarācija”, kurā ietverts redzējums par jauniešu nākotni biosfēras rezervātos, kā arī kas būs pamats “Bioloģiskās daudzveidības konvencijas” (CBD COP 15) pušu 15. konferencei 2020. gadā Ķīnā. Paredzams, ka šīs konferences laikā tiks pieņemta jauna sistēma visai starptautiskajai sabiedrībai par bioloģisko daudzveidību pēc 2020. gada – “Dzīvot harmonijā ar dabu”, domājot par laiku posmu līdz 2050. gadam.

Veidojot kopīgu SVID analīzi, tika secināts, ka, neatkarīgi no atrašanās vietas un savām unikālajām spēcīgajām pusēm, lielākā daļa biosfēras rezervātu saskaras ar līdzīgām problēmām un draudiem. Forumā laikā tika aktualizēti tādi svarīgi jautājumi, kā izglītība un sabiedrības izglītošana kopumā, sadarbība dažādos līmeņos un starp dažādām institūcijām, vērtību maiņu pasaulē gan kopumā, gan individuāli, kā arī tika domāts par to, lai iesāktais darbs forumā tiktu turpināts arī tālāk un nebeigtos līdz ar pasākumu. Tika izveidotas pasaules reģionālās darba grupas, izstrādājot konkrētu rīcības plānu nākotnei, lai sadarbība turpinātos un būtu pamats tālākajai attīstībai.

Galvenās atziņas no šī pasākuma tika aizvestas uz pirmo reizi notiekošo “ANO Jauniešu klimata samitu” Ņujorkā, kas norisinājās 21.septembrī kā viens no ievadpasākumiem galvenajam ANO Klimatu pārmaiņu samitam 23. septembrī ar valstu līderu dalību. Kopumā 60 jauniešiem no 50 valstīm tika dota iespēja šajā samitā pārstāvēt savu valstu biosfēras rezervātus, kā arī UNESCO “Cilvēks un biosfēra” programmu kā risinājumu un iespēju, atbildot uz klimata pārmaiņu procesu.

Tieši dienu iepriekš, 20.septembrī, visā pasaulē jaunieši izgāja ielās protesta akcijās, lai parādītu, ka jauniešiem šie jautājumi ir nozīmīgi. Un kā atklāšanas ceremonijas uzrunā sacīja jaunā zviedru aktīviste Greta Thunberga: “Mēs parādījām, ka esam vienoti un ka mēs, jaunieši, esam neapturami.”

Visa samita laikā tika uzsvērta un parādīta pieredze uz jau esošo risinājumu bāzes saistībā ar klimata pārmaiņām pasaulē, tieši no jauniešu puses tika uzdoti neērti jautājumi valstu un organizāciju klātesošajiem līderiem, kā arī sagatavota vēsts valstu līderiem. Kā atzina A. Guterres (ANO ģenerālsekretārs), šobrīd tiek runāts pārāk daudz un darīts pārāk maz, tāpat ir nepieciešams ne tikai klausīties zinātniekos, bet arī sākt reaģēt uz pētījumu rezultātiem.

Vairāk par pasākumiem: https://en.unesco.org/events/2019-mab-youth-forum-committed-biodiversity

https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml

MAB Jauniešu Čangbaišanas deklarācija:

 

 

Datums: 
Saturday, September 21, 2019