HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena 2019.gada 25. aprīlī