HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena 2019.gada 4. aprīlī