Mg.sc.comp. Oskars Java

Zinātniskais asistents
Pētniecības jomas: 
Bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga attīstība
Biogrāfija: 
2017.gadā Oskars Java absolvēja Vidzemes Augstskolas (ViA) profesionālo maģistra studiju programmu "Sociotehnisku sistēmu modelēšana". Paralēli darbam HESPI un ViA zinātnes un pētniecības projektos, Oskars turpina studijas doktorantūrā, kuras ietvaros izstrādā sensoro sistēmu un imitējošo modeli cilvēka darbības ietekmes uz purva hidroloģisko režīmu noteikšanai, sniedzot pienesumu dabas aizsardzībā un ilgtspējīgas vides veidošanā.