Dr.sc.comm. Solvita Denisa-Liepniece

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Stratēģiskā komunikācija, drošība, žurnālistika