Dr.psych., Mg.math. Vineta Silkāne

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Sociālā izziņa, ekonomikas psiholoģija, veselības psiholoģija