HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena 2019.gada 31. janvārī