Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss”, 2018. gada 14. septembris

2018. gada 14. septembrī projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Liepas pamatskolā norisināsies izglītojoši radošs pasākums dabā "Atkritumi kā resurss".

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.