Izglītojoši radošs pasākums "Atkritumi kā resurss", 2018. gada 29. oktobris

29. oktobrī projekta "Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros Siguldas 1. pamatskolā norisināsies izglītojoši radošs pasākums "Atkritumi kā resurss".

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.