HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena 2018.gada 18. oktobrī