HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena 2018.gada 20. septembrī