Mg.sc.env. Jānis Bikše

Zinātniskais asistents
Pētniecības jomas: 
Transporta mobilitāte lauku reģionos, gaisa kvalitāte urbanizētajos reģionos