Dr.oec. Iluta Bērziņa

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērījumi un indikatori specifiskās teritorijās, reģionālā attīstība, ilgtspējīga attīstība