Dr.art. Ieva Gintere

Vadošā pētniece
Pētniecības jomas: 
Laikmetīgā kultūras teorija un estētika, radošās industrijas, jauno mediju māksla
Biogrāfija: 
Ieva Gintere (dz. 1976) ir Vidzemes Augstskolas pētniece. Izstrādājusi pēcdoktorantūras projektu Art Space (2018-2021). Projekta mērķis ir radīt izglītojošu mākslas spēli par mūsdienu audiovizuālo estētiku un tās vēsturisko kontekstu, kā arī veikt pētījumu digitālo izglītojošo spēļu laukā (edugaming). Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vijoļspēles klasi (1999), ieguvusi Kultūras teorijas maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2002) un filosofijas maģistra grādu Latvijas Universitātē (2004). Saņēmusi Francijas Valdības stipendiju franču filosofijas studijām Parīzes 10. Nantēras Universitātē (2007). 2014. gadā JVLMA aizstāvējusi promocijas darbu par 21. gadsimta konceptu mūziku Latvijā un ieguvusi doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā (Dr.art./PhD). Lasījusi lekcijas universitātēs Rumānijā, Gruzijā, Albānijā, Armēnijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Sadarbojas ar Latvijas Mākslas akadēmiju, RIXC jauno mediju kultūras centru un Liepājas universitāti digitālās mākslas jomā. 2022. gadā uzsākusi koordinējošās puses darbu Eiropas Komisijas finansētajā trīs valstu projektā ImGame, kura mērķis ir attīstīt mūsdienu digitālās mākslas izglītību t. s. iegremdēšanās estētikas (imersivitātes) jomā, kā arī programmas Apvārsnis projektā CineGame Ukraine sadarbībā ar Harkivas Kultūras akadēmiju.