Dr.art. Ieva Gintere

Pētniece
Pētniecības jomas: 
Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas, slēpti kultūras kodi, intelektuālais kapitāls, IKT modeļu radīšanas metodika
Biogrāfija: 
Ieva Gintere ir Vidzemes Augstskolas docente kopš 2015. gada, estētikas pasniedzēja un HESPI pētniece pēcdoktorantūras programmā. Šobrīd izstrādā pēcdoktorantūras projektu “Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija“. Projekta mērķis ir radīt inovatīvu mākslas spēli par mūsdienu audiovizuālo estētiku un tās vēsturisko kontekstu, kā arī veikt pētījumu digitālo izglītojošo spēļu laukā (edugaming). Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vijoļspēles klasi (1999), ieguvusi Kultūras teorijas maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2002) un Filosofijas maģistra grādu Latvijas Universitātē (2004). Saņēmusi Francijas Valdības stipendiju franču filosofijas studijām Parīzes 10. Nantēras Universitātē (2007-2008). 2014. gadā JVLMA aizstāvējusi promocijas darbu par 21. gs. konceptu mūziku Latvijā un ieguvusi doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā (Dr.art.). Lasījusi lekcijas Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.