Laboratorijas

Multimediju laboratorija

Multimediju laboratorija ir Vidzemes Augstskolas (ViA) Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) struktūrvienība.

Multimediju laboratorijai ir četri darbības virzieni:

  • sniegt atbalstu ViA pētniekiem zinātnes komunikācijas veicināšanā, veidojot izglītojošus un informatīvus audio/video par aktuālajiem pētījumiem, zinātnes sasniegumiem u.tml.;
  • sniegt atbalstu ViA docētājiem studiju kursu satura pilnveidošanā, veidojot dažāda formāta audiovizuālus materiālus;
  • sniegt atbalstu ViA darbiniekiem augstskolas atpazīstamības veicināšanā, veidojot dažāda formāta audiovizuālus materiālus;
  • sniegt ViA studentiem iespēju (studiju kursu vai prakses ietvaros) iegūt pirmo pieredzi audiovizuāla satura radīšanā, eksperimentēt ar jauniem formātiem un piedalīties multimediālos projektos, kas pēc tam tiek publicēti Latvijas mediju vidē, piemēram, televīzijā, interneta platformās u.c.

Multimediju laboratorijā pieejama filmēšanas studija, kas ir ērti pārveidojama dažāda audiovizuāla satura radīšanai - diskusiju/sarunu raidījumu un interviju ierakstīšanai, kā arī zaļā ekrāna (green screen) un stikla tāfeles (lightboard) izmantošanai. 

Vēl laboratorijā pieejama arī datorklase audiovizuālu materiālu montāžai, neliela skaņu ierakstu studija un dažāda audio un video ierakstīšanas tehnika, kas ir piemērota gan tematisko raidījumu filmēšanai, gan lai nodrošinātu konferenču, koncertu un citu pasākumu kvalitatīvu atspoguļošanu. Tehnika piemērota arī dokumentālo filmu un cita lielformāta satura radīšanai. Tehniku var izmantot arī mediju treniņiem. 

Līdz šim studiju kursu vai prakses ietvaros studenti, izmantojot Multimediju laboratorijā pieejamos tehniskos resursus, ir izveidojuši dokumentālo filmu par mobingu “Dārta”, dokumentālo filmu par deportācijām “Trīs māsas”, sarunu raidījumu “Pietura pie Gaujas”, video ViA atpazīstamības veicināšanai un citus audiovizuālus darbus, kas publicēti sociālajos medijos.  

Augstskola sadarbībā ar kanālu ReTV ir realizējusi arī vairākus kopprojektus, kuru bāze ir bijusi ViA tehniskie un profesionālie resursi, piemēram, dokumentālus raidījumus “4.maijs: vai varēja būt citādi?”, “Baltijas ceļš - ceļš uz brīvību”, “Nevardarbīgā pretošanās. Barikādēm 30”, “Latvijas neatkarības atjaunošana. Augusta pučs”, raidījumu ciklus “Zinātne tuvplānā”, “aNATOmy” un “Vidzemē runā. Atklāti”, Saeimas debates-ekspertu studiju u.c.

 

 

Kontakti:
Iveta Auniņa
Multimediju laboratorijas vadītāja
E-pasts: iveta.aunina(at)va.lv


Telpiskās pētniecības laboratorija

Telpiskās pētniecības laboratorijas mērķis ir sniegt atbalstu tautsaimniecības nozaru pētījumiem, izmantojot ģeotelpiskos datus, akcentu liekot uz tūrisma nozari.

Kā pamatrīks tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) sniegtās iespējas, kas plaši tiek lietota dažādu datu un procesu attēlošanai vizuālā veidā. ĢIS sevī ietver ģeogrāfisko datu un citu tematisko datu uzglabāšanu, atjaunošanu, to analīzi un vizualizāciju (karšu, diagrammu u.c. veidā). Laboratorijas rīcībā ir jaunākā ARC GIS programmatūra, kas ļauj pētījumos izmantot inovatīvas ģeotelpisko datu apstrādes un analīzes metodes.

Telpiskās pētniecības laboratorijas viens no pamatproduktiem ir oriģināla Latvijas tūrisma un atpūtas nozares ģeotelpisko datu bāze, kura regulāri tiek aktualizēta. Tā ir kvalitatīvs papildinājums lielo datu un biznesa inteliģences risinājumu analītisko rezultātu interpretēšanai, palīdz prognozēt tūrisma attīstību dažāda mēroga galamērķos. Lielie dati (Big Data) ir lielu apjomu dažādu veidu dati, kas iegūti no dažādiem avotiem, piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai sensoriem.

Laboratorijas rīcībā ir ierīces tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumiem, ierīces dažāda rakstura lineāras tūristu un apmeklētāju plūsmas mērījumiem, ierīces īslaicīga lokāla rakstura apmeklētāju plūsmas telpiskajiem mērījumiem. Lauku apsekojumos, aptaujās ir iespēja izmantot planšetdatorus un GPS ierīces.

Līdzšinējās iestrādes, potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

  • Tūrisma un atpūtas izpausmju sociālā, ekonomiskā un vides ietekme;
  • Tūrisma pasākumu un tirgvedības darbību efektivitātes noteikšana;
  • Tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumi;
  • Stratēģisko plānu izstrāde uzņēmuma, vietas vai galamērķa attīstības līmenī;
  • Nozares problēm-gadījumu identificēšana un risinājumu meklējumi;
  • Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšana specifiskās reģionālās teritorijās. 

Kontakti:
Andris Klepers
Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītājs
E-pasts: andris.klepers(at)va.lv