Laboratorijas

Multimediju laboratorija

Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijai ir divi darbības virzieni:

  1. sniegt studentiem iespēju iegūt pirmo pieredzi audiovizuāla satura radīšanā un eksperimentēt ar jauniem formātiem; 
  2. radīt kvalitatīvu audiovizuālu saturu, kas pēc tam tiek publicēts Latvijas mediju vidē, piemēram, televīzijā, interneta platformās u.c. 

Laboratorija šobrīd ir aprīkota ar profesionālu pārvietojamu TV studiju un multimediju satura montāžas iekārtām. Tehniski var tikt nodrošinātās filmēšanas 3-8 kameru režīmā (sadarbībā ar ReTV) gan ViA studijā, gan ārpus tās. Profesionālā video tehnika nodrošina gan satura ieraksta, gan tiešraides iespējas TV ēterā un/vai sociālajos portālos HD un augstākā kvalitātē. Tehnika ir piemērota gan dažādu tematisko raidījumu filmēšanai, montāžai, gan lai nodrošinātu konferenču, koncertu un citu pasākumu kvalitatīvu atspoguļošanu. Tehnika piemērota arī dokumentālo filmu un cita lielformāta audiovizuālā satura radīšanai. Tehniku var izmantot arī mediju treniņiem.

Tehnikas komplektā ietilpst pārvietojamās studijas pilns aprīkojums: kameras, režijas pults, ieraksta un montāžas iekārtas, mikrofoni, saziņas ierīces, attālināta bezvadu kameras pieslēgšanas iekārta, kā arī studijas suflieris (iekārta tekstu lasīšanai, skatoties kamerā), profesionāls drons, studijas un izbraukumu gaismas un citas profesionālas TV tehnikas vienības.

Multimediju laboratorija sadarbībā ar ReTV jau ir realizējusi vairākus kopprojektus, kuru tehniskā bāze ir bijusi ViA tehniskie un profesionālie resursi, piemēram, dokumentālus raidījumus "4.maijs: vai varēja būt citādi?" un "Baltijas ceļš - ceļš uz brīvību", raidījumu ciklus "aNATOmy: stāsts par NATO vēsturi, lomu un nākotni" un "Vidzemē runā. Atklāti", Saeimas debates- ekspertu studiju u.c. Sadarbībā ar nacionālo televīzijas kanālu ReTV un reģionālo TV “Vidzemes televīzija” saturs tiek sagatavots un pārraidīts Latvijā un multimediālās platformās visā pasaulē.

Šogad būs pieejama arī aprīkota filmēšanas studija, kurā būs iespēja ierakstīt sarunu raidījumus, dažādām filmēšanas vajadzībām izmantot zaļo ekrānu jeb "green screen", kā arī strādāt ar stikla tāfeli jeb "lightboard".

Kontakti:
Iveta Auniņa
Multimediju laboratorijas vadītāja
E-pasts: iveta.aunina(at)va.lv


Telpiskās pētniecības laboratorija

Telpiskās pētniecības laboratorijas mērķis ir sniegt atbalstu tautsaimniecības nozaru pētījumiem, izmantojot ģeotelpiskos datus, akcentu liekot uz tūrisma nozari.

Kā pamatrīks tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) sniegtās iespējas, kas plaši tiek lietota dažādu datu un procesu attēlošanai vizuālā veidā. ĢIS sevī ietver ģeogrāfisko datu un citu tematisko datu uzglabāšanu, atjaunošanu, to analīzi un vizualizāciju (karšu, diagrammu u.c. veidā). Laboratorijas rīcībā ir jaunākā ARC GIS programmatūra, kas ļauj pētījumos izmantot inovatīvas ģeotelpisko datu apstrādes un analīzes metodes.

Telpiskās pētniecības laboratorijas viens no pamatproduktiem ir oriģināla Latvijas tūrisma un atpūtas nozares ģeotelpisko datu bāze, kura regulāri tiek aktualizēta. Tā ir kvalitatīvs papildinājums lielo datu un biznesa inteliģences risinājumu analītisko rezultātu interpretēšanai, palīdz prognozēt tūrisma attīstību dažāda mēroga galamērķos. Lielie dati (Big Data) ir lielu apjomu dažādu veidu dati, kas iegūti no dažādiem avotiem, piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai sensoriem.

Laboratorijas rīcībā ir ierīces tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumiem, ierīces dažāda rakstura lineāras tūristu un apmeklētāju plūsmas mērījumiem, ierīces īslaicīga lokāla rakstura apmeklētāju plūsmas telpiskajiem mērījumiem. Lauku apsekojumos, aptaujās ir iespēja izmantot planšetdatorus un GPS ierīces.

Līdzšinējās iestrādes, potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

  • Tūrisma un atpūtas izpausmju sociālā, ekonomiskā un vides ietekme;
  • Tūrisma pasākumu un tirgvedības darbību efektivitātes noteikšana;
  • Tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumi;
  • Stratēģisko plānu izstrāde uzņēmuma, vietas vai galamērķa attīstības līmenī;
  • Nozares problēm-gadījumu identificēšana un risinājumu meklējumi;
  • Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšana specifiskās reģionālās teritorijās. 

Kontakti:
Iveta Druva-Druvaskalne
Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītāja
E-pasts: iveta.druva(at)va.lv