Komanda

Dr.oec. Agita Līviņa Direktore, vadošā pētniece
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori
vairāk
agita.livina(at)va.lv
Mg.sc.comp. Katrīne Kūkoja Direktores asistente, Zinātniskā asistente
Sociālā politika, sociālās investīcijas, pirmsskolas izglītības pieejamība un kvalitāte
vairāk
katrine.kukoja@va.lv
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons Zinātniskais asistents
RFID tehnoloģijas pasākumos, nekustamo īpašumu sistēma, lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība
vairāk
aigars.andersons(at)va.lv
Mg.sc.soc. Iveta Auniņa Multimediju laboratorijas vadītāja

vairāk
iveta.aunina(at)va.lv
Dr.hist Ilmārs Mežs Pētnieks
Demogrāfija, etniskie un lingvistiskie procesi, iedzīvotāju ģeogrāfija, Latvijas vēsture un onomastika
vairāk
ilmars.mezs@va.lv
Mg.sc.env. Jānis Bikše Zinātniskais asistents
Transporta mobilitāte lauku reģionos, gaisa kvalitāte urbanizētajos reģionos
vairāk
janis.bikse(at)va.lv
Mg.sc.pol. Anna Broka Zinātniskā asistente
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība
vairāk
anna.broka(at)va.lv
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs Vadošais pētnieks
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas
vairāk
janis.buholcs(at)va.lv
Mg.philol. Līga Cvetkova Direktores asistente (ilgstošā prombūtnē)

vairāk
liga.cvetkova(at)va.lv
Agnese Dāvidsone, PhD Pētniece
Komunikācija, mediji, žurnālistika
vairāk
agnese.davidsone(at)va.lv
Dr.sc.comm. Solvita Denisa-Liepniece Pētniece
Stratēģiskā komunikācija, drošība, žurnālistika
vairāk
solvita.denisa(at)va.lv
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītāja

vairāk
iveta.druva(at)va.lv
Dr.art. Ieva Gintere Pētniece
Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas, laikmetīgā kultūras teorija, digitālo spēļu estētika, izglītība jauno mediju telpā
vairāk
ieva.gintere(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde Zinātniskā asistente
Tumšais tūrisms, reģionālie tūrisma resursi, āra dzīve
vairāk
ilze.grinfelde(at)va.lv
Mg.sc.comp. Oskars Java Zinātniskais asistents
Bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga attīstība
vairāk
oskars.java(at)va.lv
Dr.paed. Anžela Jurāne-Brēmane Pētniece
Augstskolu pedagoģija, vērtēšana mācīšanās procesā
vairāk
anzela.jurane(at)va.lv
Dr.art. Jānis Kalnačs Pētnieks
Kultūras mantojums, kultūras tūrisms
vairāk
janis.kalnacs(at)va.lv
Dr.geogr. Andris Klepers Vadošais pētnieks
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri
vairāk
andris.klepers(at)va.lv
Dr.hist. Gatis Krūmiņš Vadošais pētnieks
Vēsture, tautsaimniecības attīstība
vairāk
gatis.krumins(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ligita Kūle Zinātniskā asistente
Iekļaujošā izglītība, speciālā izglītība, nodarbinātība un sociālās investīcijas
vairāk
ligita.kule(at)va.lv
Dr.oec. Maira Leščevica Pētniece
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība
vairāk
maira.lescevica(at)va.lv
Mg.sc.soc. Liene Ločmele Zinātniskā asistente
Starpkultūru un starppersonu komunikācija, identitātes sociāla konstruēšana, kultūras diskursa analīze
vairāk
liene.locmele(at)va.lv
Mg.oec. Anda Mežgaile Zinātniskā asistente
Ilgtspējīga attīstība, dabas aizsargājamās teritorijas, paaudzes
vairāk
anda.mezgaile(at)va.lv
Mg.soc.d. Hanna Mihailova Zinātniskā asistente
Socioloģija, sociālais darbs, sociālā politika, sociālā darba organizācija
vairāk
hanna.mihailova@va.lv
Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska Vadošā pētniece
Sociālās drošības sistēma, sociālā politika caur sociālo investīciju prizmu, darba transformācijas procesi
vairāk
feliciana.rajevska(at)va.lv
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle Vadošā pētniece
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas
vairāk
sarmite.rozentale(at)va.lv
Dr.hist. Jānis Šiliņš Pētnieks
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei
vairāk
janis.silins18@va.lv
Dr.psych., Mg.math. Vineta Silkāne Pētniece
Sociālā izziņa, ekonomikas psiholoģija, veselības psiholoģija
vairāk
vineta.silkane(at)va.lv
Mg.biol. Juris Smaļinskis Pētnieks
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms
vairāk
juris.smalinskis(at)va.lv
Dr.phil. Linda Veliverronena Pētniece
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās
vairāk
linda.veliverronena(at)va.lv