Jaunumi

Pasākumi

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Drošība”

Vidzemes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. DROŠĪBA” notiks 2021.gada 25.-26.martā.

Šīs konferences mērķis ir nodrošināt pētniekiem platformu zināšanu un ideju apmaiņai par jaunākajām tendencēm šajās disciplīnās:

  • Droša sabiedrība
  • Drošas tehnoloģijas

Paredzams, ka konference sniegs pārskatu par jaunākajiem sasniegumiem un gaidāmajām tendencēm minētajās disciplīnās, kā arī veicinās diskusijas akadēmiskajā un kooperatīvajā vidē.

Mēs piedāvājam pētniekiem un akadēmiķiem iespēju izplatīt pētījumu rezultātus plašākai sabiedrībai tiešsaistes konferencē, kas tiks pārraidīta Webex videokonferenču platformā, Youtube un Facebook sociālajos tīklos, kā arī publicēt zinātniskos rakstus šajos žurnālos:

Aicinām autorus iesniegt kopsavilkumus un oriģinālus zinātniskos rakstus, kas nav iesniegti/publicēti/izskatīšanā citās konferencēs vai žurnālos. Raksti jāsagatavo atbilstoši žurnāla tematiskajai tēmai un noformēšanas veidnei.

BJMC ir žurnāls profesionālo un akadēmisko zināšanu apmaiņai datorzinātņu, programmatūras inženierijas, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, datortehnikas, skaitļošanas didaktikas un saistīto disciplīnu jomās.

JTES galvenais uzsvars ir uz pētījumiem par pieredzes konceptualizāciju, pievēršoties tādiem jautājumiem kā skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējību, ilgtspējas fenomens, ilgtspējīga izglītība un ilgtspējīga attīstība.

Ņemot vērā to, ka konference notiks tiešsaistē, tā būs bez maksas.

Konferences valoda: angļu.

 

TUVĀKIE TERMIŅI:

Reģistrācija: 12.01.2021

Kopsavilkumu iesniegšana: 12.01.2021

Paziņojums par dalību konferencē ar referātu: 18.01.2021

Raksta iesniegšana: 18.02.2021

Konferences programmas izziņošana: 15.03.2021

 

KONTAKTINFORMĀCIJA: Zinātnisko projektu vadītājs oskars.java@va.lv

Sadarbības partneri