Veiktie pētījumi

2016
Dec
2016
Jan
Izdevums “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos“ - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts kanceleja. 2016.

 

Zin.redaktors HESPI pētnieks Dr.hist. G.Krūmiņš.

Autori: Dr. hist., profesors Guntis Zemītis Dr. hist., vadošais pētnieks Gustavs Strenga Dr. hist., profesors Gvido Straube Dr. hist., pētnieks Jānis Šiliņš Dr. hist. (HESPI), docents Gatis Krūmiņš (HESPI).

Izdevums

2016
Aug
2016
Mar
Zinātniskais pētījums – Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību - EKOSOC-LV

Pētījuma laiks: 2016.g. marts - 2016.g.augusts. Pētījumā no ViA HESPI piedalās A.Līviņa, ViA docenti V.Valtenbergs, I.Liepiņa, Linda Veliverronena, Jaris Vaeliverronen, biznesa vides vadības maģistrants R.Rozenbergs un eksperte I.Vilka no SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.

Pētījuma ziņojums

2016
Jan
2015
Nov
Pētījums “VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Izpildē piedalās V.Valtenbergs, I.Druva-Druvaskalne, A.Līviņa, A.Klepers, J.Turlajs. Pētījuma periods: 2015.g. novembris-2016.g.janvāris

Pētījuma ziņojums ir pieejams šeit!

2015
Jun
2015
Feb
Pētījums „Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaita un pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”. Pētījuma laiks 2015.g. februāris-jūnijs. Pētījumu vada A.Broka, piedalās pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa, kā arī eksperts K.Ročāns.

2015
Apr
2014
Nov
Ziņojuma sagatavošana par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo  attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pētījuma laiks 2014.g. novembris- 2015.g. aprīlis. Izpildē piedalās V.Valtenbegs un A.Līviņa, L.Bērzkalna ViA studente, kā arī eksperte Inga Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojums

2014
Oct
2014
Jun
Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem-LEADER projektu radītā situācija un rezultāti - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Madonas novada fonds. Pētījuma laiks 2014.g.jūnijs-oktobris. Izpildē piedalās S.Rozentāle, A.Līviņa.

2014
Sep
2014
Jun
Via Hanseatica tūrisma maršruta nākotnes sadarbības modelis - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vidzemes plānošanas reģions. Pētījuma laiks 2014.g. jūnijs- septembris. Izpildē piedalās J.Buholcs, B.Paškevica un A.Līviņa, kā arī SIA „Nocticus” A.Klepers, I.Kucina.