Arhīvs

04
Apr
HESPI vadošajam pētniekam Gatim Krūmiņam piešķirta Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs

Otrdien, 15.janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs piešķirta HESPI vadošajam pētniekam Dr.hist. Gatim Krūmiņam par ieguldījumu tautsaimniecības vēstures izpētē un rezultātu izplatīšanu plašākai sabiedrībai.

Balvu pasniegšana notiks LZA pavasara pilnsapulcē 2019. gada 4. aprīlī.

Plašāka informācija par LZA piešķirtajām balvām pieejama šeit!

 

 

 

04
Apr
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 4.aprīlī– HESPI zinātniskais asistents Mg.sc.env. Jānis Bikše pastāstīs “Par transporta mobilitātes alternatīviem risinājumiem lauku reģionos”

MAMBA (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos) projekts ietver deviņus pilotprojektus sešās valstīs apkārt Baltijas jūrai un Vidzemes Augstskolas pētnieki Agita Līviņa, Sarmīte Rozentāle un Jānis Bikše piedalās vairākās projekta aktivitātēs.

HESPI zinātniskā asistenta Jāņa Bikšes galvenais pētniecības virziens ir jaunie neformālie transporta mobilitātes virzieni lauku apvidos kā kopbraukšana (ride share), kopīga transportlīdzekļu lietošana (car share), transports pēc pieprasījuma, transports kā serviss. Pēcpusdienā Jānis Bikše pastāstīs par šiem virzieniem un ar tiem saistītajām problēmām, kurām ir jārod risinājumi.

23
Mar
HESPI pētniece I.Bērziņa Ziemeļeiropas 2019.gada datu inovāciju samitā

​ ​

Laikā no 2019.gada 14. – 15.martam HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa PostDoc Projekta ‘Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains : Jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā’ (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/110) ietvaros piedalījās starptautiskā Eiropas Ziemeļvalstu pasākumā ‘Data Innovation Summit 2019’ (Datu inovāciju samits 2019), kas norisinās Zviedrijā, Stokholmā.

Pasākumā uzmanība tika fokusēta pasaulē strauji pieaugošo datu inovācijās – struktūrā, analītikā, vizualizēšanā, vadībā, inženierijā, mākslīgajā inteliģencē, kā arī mašīnmācīšanas un lietu interneta attīstīšanā. Pasākumā uzstājās vairāk kā 100 lektori un to apmeklēja ap 2000 dažādu līmeņu profesionāļi, kuru ikdienas darbs saistīts ar datu pētniecību vai lietošanu zinātnē un praksē.

‘Data Innovation Summit 2019’ bija divu dienu garumā organizēts starptautiskas pasākums, kurā notika 7 paralēlas sesijas, t.sk. tēmās, kas skar lietišķo datu inovācijas, analītiku un vizualizēšanu, datu vadību un jaunākās tehnoloģijas. Pēcdoktorante apmeklēja 1 plenārsesiju un 3 paralēlsesijas: - ‘Applied Analytics Data Science and AI’, ‘Analytics and Visualisation’ un ‘Data Management’. Tajās uzstājās Ziemeļeiropā pazīstami datu zinātnes pārstāvji, piem., H.Goterbergs, N.O’Dohertijs u.c., kā arī lielu Skandināvijas un Eiropas globālas nozīmes uzņēmumu pārstāvji – datu tehnologi, tehnoloģiju attīstītāji no Volvo Grpup, Electrolux, Finnair, Norwegian Airlines, Swedbank, SAAB, Oracle, Husquarna, Metso, Microsoft, Amazon, Telia DK u.c. Apmeklētājiem bija iespēja gūt atziņas dažādu kompāniju pieredzē par to kādus un kā apstrādāt datus, ko darīt ar liekiem (waste) datiem, kā uzkrāt, attīrīt datus un kā vizualizēt pilnīgi automatizētā datu apstrādes, analīzes un vizualizācijas vidē.  Tika runāts arī par draudiem un citiem negatīviem aspektiem, ar ko jārēķinās, ja uzņēmuma/vadītāja v.tml. rīcībā nonāk vai ar laiku ir uzkrājies milzīgs datu klāsts. Tādējādi būtiska uzmanība tika vērsta arī ētikas jautājumiem jebkādās rīcībās ar datiem. Pasākuma galvenā ideja bija vērsties pie uzņēmējiem un institūciju vadītājiem, lai skaidrotu datu lomu digitālā laikmeta situācijā (iespējas, problēmas, platformas, tehnoloģiskās pieejas un paņēmieni u.tml.) un sekmētu to atbildīgu pielietošanu darbības optimizēšanai vai veicināšanai globālā kontekstā.

Pasākuma laikā pēcdoktorante guva pārliecību, ka saturiskā virzība PostDoc projektā notiek saskaņā ar tendencēm, kādas vērojamas datu un datu tehnoloģiju vidē Ziemeļeiropā. Būtiskākā jaunā pieredze gūta datu un datu analīzes rezultātu vizualizēšanas pieejās, kad notiek orientācija uz plašas informācijas attēlošanu ietilpīgās vizuālās izteiksmēs, ko var panākt ar ‘video efektu’ jeb kustības un telpas pie/apvienošanu. Šādu iespēju izmantošana vai radīšana pieļauj virzīšanos prom no dažādu analītisku ziņojumu laikietilpīgas izstrādes un izziņas teksta formātā. Līdz ar to informāciju, ko var sniegt dati ir iespējams padarīt viegli, ātri un ērti uztveramu, kas cilvēkam palīdz optimizēt laiku, ko tas patērē informācijas uztverei tradicionālā ceļā.   

 

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.

14
Mar
Konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē"

2019. gada 14. martā Vidzemes Augstskolā norisināsies konference/diskusija "Vēlēšanas toreiz un tagad. Ko mācīties no 1990.gada, lai neiekļūtu nepatikšanās tuvākā un tālākā nākotnē", kuras ietvaros tiks pieminētas 1990.gada 18.martā notikušās vēlēšanas, pateicoties kuru rezultātam tika pieņemta 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija.

 

14
Mar
HESPI pētniece I.Bērziņa piedalās Ziemeļeiropas datu inovāciju samitā

 

Laikā no 2019.gada 14. – 15.martam HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa piedalās pasākumā „Data Innovation Summit 2019”, kas norisinās Zviedrijā, Stokholmā.

Pasākumā uzmanība fokusēta pasaulē strauji pieaugošo datu inovācijās – struktūrā, analītikā, vizualizēšanā, vadībā, inženierijā, mākslīgajā inteliģencē, kā arī mašīnmācīšanas un lietu interneta attīstīšanā. Pasākumā uzstāsies vairāk kā 100 lektori un tajā piedalīsies ap 2000 dažādu līmeņu profesionāļi, kuru ikdienas darbs saistīts ar datu pētniecību vai lietošanu zinātnē un praksē.

Samita tēma ir saistoša I.Bērziņas PostDoc pētījuma „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (Proj. Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/110) īstenošanai, kura rezultātā plānots radīt jaunu tehnoloģisku risinājumu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanas automatizēšanai specifiskās reģionālās teritorijās.

Samita programma šeit.

Vairāk par I.Bērziņas PostDoc pētījumu šeit.