Arhīvs

24
Aug
UNESCO katedra aicina apmeklēt un piedzīvot ZBR Ceļotāju dienas

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar novadu pašvaldībām un vietējiem uzņēmumiem 24. un 25. augustā aicina dabas draugus un aktīvas atpūtas cienītājus uz jau trešajām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk – ZBR) Ceļotāju dienām, kurās šogad īpaša uzmanība pievērsta klimata izmaiņu nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai.

“Ziemeļvidzeme ir daļa no apkārtējās dinamiskās pasaules, tādēļ šī gada ZBR Ceļotāju dienu vadmotīvs ir “Veidojam labāku klimatu!”, ar to saprotot gan  savstarpējo saskarsmi un apmaiņu ar zināšanām, gan saimnieciskās darbības klimata uzlabošanu, gan arī darbības klimata izmaiņu nelabvēlīgo ietekmju mazināšanai un pielāgošanai,” pauž ZBR koordinatore Arta Krūmiņa.

Dabas un kultūrvēstures daudzveidība un videi draudzīga saimniekošana ir stūrakmeņi, kas raksturo šī gada Ceļotāju dienu piedāvājumu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Divu dienu garumā ikviens varēs atrast un izvēlēties sev piemērotus un interesantus pasākumus un aktivitātes – plānoti gan pārgājieni, gan velobraucieni, viesošanās lauku saimniecībās, foto orientēšanās, vides izziņas darbnīcas un pat neparastas ekspedīcijas.

Detalizēta pasākumu programma atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

Ceļotāju dienu norises plānotas tā, lai pārvietošanās būtu dabai draudzīga – ar kājām vai velosipēdu, lai dotu iespēju iepazīt lauku saimniecības, kas saimnieko dabai un klimatam draudzīgi.  Daļa aktivitāšu plānotas lielajos mitrājos, kas ir būtiski klimata pārmaiņu mazināšanai. Kocēnu novadā varēs iejusties purva zinātnieka lomā un iepazīt Madiešēnu purvu, bet Alojas novadā doties uz Sokas jeb Kodaja ezeru – tas atrodas Ziemeļu purvu pasīvā un Ramsāres konvencijas ietvarā tiek uzskatīts par vienu no pasaules vērtīgākajiem mitrājiem.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kas aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras akvatorijas. Tā teritorijā atrodas ainaviskā Salacas upe, bagātais Burtnieka ezers, īpatnais Sedas purvs, viena no garākajām smilšakmens alām Latvijā - Lībiešu upurala pie Svētupes, unikālie un nekur citur Latvijā nesastopamie smilšakmens atsegumi jūras krastā, Vidzemes akmeņainā jūrmala.

Šogad jau aizvadītas Ceļotāju dienas Ķemeru Nacionālajā parkā, Slīteres Nacionālajā parkā un Rāznas Nacionālajā parkā, bet 15. un 16. septembrī Ceļotāju dienas notiks arī Gaujas Nacionālajā parkā kā viens no nacionālā parka 45. gadu jubilejas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja:

Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv
Tālr.: 29272365

27
Jun
HESPI pētnieki vadīs nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skolā

2019. gada 26.–28. jūnijā Jēkabpilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skola, kurā nodarbības vadīs arī HESPI UNESCO katedras pētnieki Agita Līviņa, Juris Smaļinskis un zinātniskais asistents Oskars Java.

Vasaras skolai ir divi nozīmīgi mērķi:

1) Paplašināt katra vasaras skolas dalībnieka zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informācijas programmu kontekstā.

2) Stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un mērķtiecīgai interpretācijai. Šobrīd Latvijā darbojas UNESCO LNK tīkla 37 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO asociētās skolas, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī 5 UNESCO katedras augstskolās, aptverot visus Latvijas reģionus.

Uzklausot UNESCO katedru pētniekus, starpvaldību komiteju ekspertus, valsts iestāžu speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vārdos un praksē iepazīsim ilgtspējīgas sabiedrības atslēgas vārdus: atbildīga rīcība, vērtīborientācija un sadarbība ilgtspējīgas nākotnes veidošanā. Fokusējoties uz ideju radīšanu un labās prakses piemēriem, vasaras skolā tiks izcelti kultūras mantojuma saglabāšanas aspekti, pētīta nemateriālā kultūras mantojuma vērtība un katra indivīda atbildība tā saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, kā arī būs iespējams paplašināt zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

Plašāka informācija par vasaras skolu pieejama šeit:

21
Jun
HESPI pētnieks Aigars Andersons piedalās konferencē "Vide. Tehnoloģija. Resursi" Rēzeknē

2019.g. 20. - 22. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinās 12. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi", kurā ar ziņojumu piedalās arī HESPI pētnieks Aigars Andersons (līdzautors Jozef Bushati). Ziņojuma nosaukums "Smart Specialisation Concept Application in Universities: E-Business Online Studies Model Development".

07
Jun
HESPI pētniece Ieva Gintere prezentē digitālu mākslas spēli konferencē "Innovations and Creativity" Liepājā

HESPI pētniece, dr.art. Ieva Gintere kopā ar jauno mediju mākslinieku, mag.art. Kristapu Biteru (Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorija) 2019.gada 7.jūnijā uzstāsies Liepājas Universitātes origanizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Innovations and Creativity" ar referātu "Art Space: An Experimental Digital Art Game", prezentējot Ievas Ginteres pēcdoktorantūras projekta rezultātus, digitālu mākslas spēli Art Space. Pirmā spēles prezentācija notikusi Vidzemes Augstskolas konferencē "Society. Technology. Solutions" Valmierā, 2019.gada 26.aprīlī.

Konferences saite: https://icic.liepu.lv.

27
Mai
Seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai"

2019.g. 27. maijā Vidzemes Augstskolā norisināsies darba seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai". Seminārs tiek rīkots Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

Semināra mērķis ir izzināt līdzšinējo praksi, kādā veidā dokumentārais mantojums tiek izmantots produkta (pakalpojumu) veidošanā.

Semināra programma: