Arhīvs

25
Oct
HESPI pētnieks Andris Klepers piedalās lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma augstākās izglītības un pētniecības tūrisma forumā Dānijā

No 2019. gada 23. līdz 25. oktobrim HESPI pētnieks Andris Klepers piedalās lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma augstākās izglītības un pētniecības tūrisma forumā (28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research) Roskildes Universitātē, Dānijā. Pētnieks uzstrājas starptautiskajā simpozijā  ar ziņojumu "Alternative Data for Seaside Tourism Planning GIS" un aizstāv publicētās tēzes.

Plašāka informācija par simpoziju pieejama šeit.

16
Oct
HESPI pētnieks Aigars Andersons prezentē darbā balstītas apmācības konceptu Tallinnā, Igaunijā

No 14. līdz 16. oktobrim HESPI pētnieks Aigars Andersons piedalās Nordplus horizontālā projekta "Veidojot izglītības sadarbību viedās pilsētās" trešajā studiju izbraucienā, kas norisinās Tallinā, Igaunijā, prezentējot darbā balstītas apmācības konceptu, kas īstenots Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros, oranizējot orientēšanās pasākumus un izmantojot jaunākās IT tehnoloģijas.

27
Sep
HESPI pētnieks Jānis Kalnačs ar referātu uzstājas starptautiskā konferencē "For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania" Lietuvā

2019. gada 26. - 27. septembrī HESPI pētnieks, profesors Jānis Kalnačs piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē "For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania", kas norisinās Viļņā, Lietuvā. Jānis Kalnačs konferencē uzstājas ar referātu "Fate of Private Latvian Art Collections during the Soviet Period: the Collections of Professor Pēteris Sniķers and Artist Jēkabs Strazdiņš".

Plašāka informācija par konferenci šeit.

27
Sep
Zinātnieku nakts

Vidzemes Augstskola aicina ikvienu zinātkāro interesentu piedalīties Eiropas Zinātnieku nakts aktivitātēs, kas norisināsies 27. septembrī, laikā no 18.00 līdz 21.00, Linarda Laicena ielā 2a (mākslas telpā "Live Art") un Cēsu ielā 4, Valmierā.

Vidzemes Augstskolas pētnieki lauzīs stereotipu, ka zinātne ir matemātiskas formulas un ķīmijas mēģenes, bet ir kas daudz vairāk, un apmeklētājiem dažādās interaktīvās aktivitātēs un darbnīcās demonstrēs, ko pēta zinātnieki Vidzemes Augstskolā, kādi ir pētījumu pārsteidzošākie rezultāti un kā tehnoloģijas nākotnē ietekmēs cilvēku dzīvi. HESPI zinātnieku naktī tiks pārstāvēts ar Valsts pētījumu programmas projektu "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību", rādot 3D modeļus klinšu atsegumiem un sniedzot iespēju izlasīt tur atstātos rakstus.

Vairāk par pasākumu:
https://va.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi

24
Sep
HESPI pētnieki piedalās Tautas pārskata sagatavošanā

24. septembrī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā Kalpaka bulvārī 4 norisinās izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017./2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā” atvēršana. Izdevuma veidošanā iesaistījušās arī HESPI pētnieces Sarmīte Rozentāle un Iveta Druva-Druvaskalne.

Pārskats veltīts svarīgai un Latvijā maz pētītai problemātikai par sabiedriskā labuma radīšanu un aizsardzību Latvijā un to ietekmējošajiem faktoriem. Tā autoru vidū ir pētnieki no Latvijas Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Vidzemes Augstskolas, kā arī Saeimas Analītiskā dienesta. Atvēršanas pasākumā paredzēti arī  autoru priekšlasījumi  –  “Sabiedrība un kolektīvais labums” (Asoc. prof. Inta Mieriņa), “Latvijas uzņēmēju nodokļu morāle” (Prof. Arnis Sauka), “Iedzīvotāju attieksmes un uzvedība vides un ekoloģijas problēmu kontekstā (Dr. Renārs Felcis).

Jāatzīmē, ka Pārskats par tautas attīstību turpina 1995. gadā iesākto tradīciju paust neatkarīgu ekspertu viedokli par aktuālām sociālām, ekonomiskām un politiskām problēmām Latvijā no tautas attīstības perspektīvas. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un ANO Attīstības programmas aiziešanas no Latvijas  2004. gadā Pārskatu par tautas attīstību Latvijā sagatavošanu uzņēmās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI), saglabājot laika gaitā izstrādātos pamatprincipus – katru Pārskatu veido starpdisciplinārs neatkarīgu autoru kolektīvs; tas ir veltīts Latvijas sabiedrībai aktuālas problēmas analīzei no dažādu sociālo zinātņu perspektīvas.

Elektroniskā formātā pārskats pieejams šeit:

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_attistibas_parskati/lvpta.2017-2018.pdf