Arhīvs

2020

29
Oct
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē"

29. oktobrī 14:00 – 16:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4 (C114) norisināsies HESPI pētnieces Anželas Jurānes Brēmanes vadītā diskusija “Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē”.

Diskusijas ietvaros pētniece Anžela Jurāne Brēmane rosinās domāt par atziņām un izaicinājumiem, kas gūti īstenojot pēcdoktorantūras pētniecības projeku "Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē". Projekta mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas modeļus, kas palīdz nodrošināt ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē.

Diskusijā būs iespēja piedalīties attālināti Webex:

Meeting link: https://va.webex.com/va/j.php?MTID=mbd3f5a56b560ffe88c5c2bc03ba37356

Meeting number: 137 151 7818

Password: 3sNpASBiV88

29
Oct
Darba seminārs "Dokumentārā mantojuma resursu izmantošana skolās: metodika, rīki un pieredze"

2020.g. 29. oktobrī Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros norisināsies HESPI organizēts tiešsaistes darba seminārs projekta partneriem "Dokumentārā mantojuma resursu izmantošana skolās: metodika, rīki un pieredze".

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar līdzšinējo praksi, kādā veidā skolotāji izmanto un saredz iespējas dokumentārā mantojuma izmantošanā skolu darbā, un parādīt LNB resursu izmantošanu no lietotāju skatupunkta, un sniegt ieskatu tehnoloģiju pielietošanā. Semināra ietvaros HESPI pētnieki, kas iesaistīti projektā, iepazīstinās ar saviem pētījumiem, to rezultātiem un pielietojumu.

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī semināra norise plānota pilnīgi attālinātā formātā Webex platformā.

Pieslēgšanās saite:

https://va.webex.com/va/j.php?MTID=m3970d00ccb685bbbc008fe5191e3ba4c

Meeting number: 137 346 4041

Password: 2JvGn3amKX8

Plašāka informācija par projektu

Darba semināra programma, LNB resursu lietotāju aptaujas rezultāti (O.Java), Vidzemes skolotāju viedoklis (I.Grīnfelde, L.Veliverronena), Metodika jauniešu iesaistei (A.Andersons), LNB/ ViA izzinošā spēle (A.Andersons), Izzinošās spēles rezultāti (A.Andersons)
27
Oct
Konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

2020. gada 27. oktobrī no plkst 10.00 līdz 17.00 tiešsaistē notiks valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos piecos projektos ir paveikts. Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu īstenotājiem - Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

HESPI ietvaros pētnieki piedalās 2 no 5 finansētajiem projektiem:

Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību. Īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš. Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.

Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību. Īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte. Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.

Konferencei iespējams reģistrēties līdz 26. oktobrim.

Papildu informācija un programma

23
Oct
Vidzemes Augstskolas pedagogu konference

Pulcējot dažādu jomu vidējās un augstākās izglītības pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus, pašvaldību pārstāvju un citus interesentus no visas Latvijas, 23. oktobrī Vidzemes Augstskola (ViA) jau 11. gadu organizē pedagogu konferenci - praktisku semināru “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, kas šogad būs veltīts tēmai “Izglītības tehnoloģiju integrēšana mācību procesā”. Šī gada konference tiek rīkota sadarbībā  ar projektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen), kurā iesaistījušas partnerpilsētas Valmiera un Ventspils.

Šogad konference pirmo reizi norisināsies tiešsaistē, ļaujot pulcēt pedagogus un citus interesentus arī ārpus Vidzemes reģiona robežām. Konferences ietvaros plānots aplūkot aktuālos jautājumus par pārmaiņām izglītībā, dizainu un tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā, rosināt izpratni un interesi par tehnoloģijas industriju radītajām iespējām izglītības attīstībā, iepazīstot jaunākās tendences, labāko ārvalstu pieredzi un izceļot Latvijas sasniegumus. Savukārt pasākuma otrajā daļā pedagogiem būs piedāvāta iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties dažāda satura meistarklasēs, ko sagatavojuši viņu kolēģi, vietējie pieaugušo izglītotāji un lektori, dažādu jomu speciālisti no Rīgas un kaimiņpilsētām.

Praktisko semināru daļā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Valsts pētījumu programmas projektu "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" HESPI pētnieki vadīs seminārus par dokumentārā mantojuma un digitālo resursu integrēšanu mācību procesā (Oskars Java, HESPI zinātniskais asistents, un Anita Smeltere no LNB), par mācīšanas metodi - ceļošanas skolu (Grigorijs Salnits, HESPI zinātniskais viesasistents). Tāpat HESPI pētnieki vadīs meistarklases par pāreju no daļēji attālināta uz absolūtu tiešsaistes studiju procesu Vidzemes Augstskolas un Minesotas Universitātes kopīgi īstenotā studiju kursā (Liene Ločmele, HESPI zinātniskā asistente), par tehnoloģijām snieguma vērtēšanā (Anžela Jurāne-Brēmane, HESPI pētniece), par jauniešiem un zinātni (Gatis Krūmiņš, HESPI vadošais pētnieks, Iveta Putniņa, ViA Administratīvā prorektore).

Papildu informācija un programma

29
Sep
HESPI vadošā pētniece Agita Līviņa piedalās konferencē "Inovatīvas (Eko) tehnoloģijas, uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība"

2020.g. 29. septembrī notika Kauņas augstskolas (Kaunas University of Applied Sciences) no pavasara pārceltā 6. starptautiskā konference “Inovatīvas (Eko) tehnoloģijas, uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība” (6th International Conference "Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development" (IECOTERD 2020)).

Konference notika tiešsaistes vidē meet.google.com, šī tiešsaistes konferences platforma bija īpaša ar to, ka runātāja teksts uzreiz tika attēlots rakstveidā uz ekrāna. Kopumā konferencei bija reģistrējušies 200 dalībnieki, atklāšanas daļā tiešsaistē piedalījās 81 dalībnieks, pēc tam darbs notika paralēlās sekcijās. Starptautiskajā sekcijā Informācijas tehnoloģijas biznesā un tūrisma attīstība, kuru moderēja ViA pētniecei jau labi iepazītais kolēģis no Kauņas, Nordplus projekta NEWELRA koordinators Wilfred Tchasse, sesijā piedalījās 21 dalībnieks. Šajā sesijā bija 6 ziņojumi no Lietuvas, Latvijas, Gruzijas, Polijas, Jordānijas un Portugāles. Agita Līviņa konferences dalībniekiem pastāstīja par pētījumu “Investīciju novērtējuma rādītāji tūrismā”, kurš ir veikts kopā ar kolēģiem Sarmīti Rozentāli un Andri Kleperu. Arī runātājs no Gruzijas savā ziņojumā izmantoja Tūrisma un ceļojuma konkurētspējas indeksa rādītājus, kas bija iekļauti arī A.Līviņas prezentācijā.

Konferences programma, A.Līviņas prezentācija