Arhīvs

2019

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

18
Nov
HESPI pētniekam Jānim Šiliņam un vadošajam pētniekam Gatim Krūmiņam piešķirti atzinības krusti

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks Dr. Jānis Šiliņš un vadošais pētnieks, rektors Dr. Gatis Krūmiņš ar Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā kļuvuši par atzinības krusta komandieriem, saņemot Atzinības krustus Latvijas 101. dzimšanas dienā.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar panākumiem!

15
Nov
Atklātā lekcija "Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā"

15.novembrī plkst. 14:00 - 15:00 Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4, C114. telpā norisināsies atklātā lekcija tūrisma studentiem un ieinteresētiem nozares pārstāvjiem “Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā”.

Lekciju vadīs Andris Klepers, ViA HESPI institūta pētnieks un pēcdoktorantūras projekta TourInteLV (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/100) īstenotājs un Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji – Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākās referentes – Dita Zemīte un Ilze Timermane. Pētnieki iepazīstinās ar 1,7 miljoniem tiešsaistē pārdoto publisko pasākumu biļešu datu analīzes rezultātiem – kādas jaunas zināšanas sniedz alternatīvu lielo datu avotu iesaiste. Arī par globālajās rezervēšanas platformās iekļauto tūristu mītņu noslodzi un galveno tūrisma statistikas rādītāju aprēķināšanu.

Cita jauna analizētu datu kopa ir par ārpus ES ekonomiskās zonas ceļotāju tēriņiem, izmantojot Tax Free sistēmu. Šīs iespējas palīdz izprast ceļotāju mobilitāti un tūrismā notiekošos procesus padziļinātāk, atklājot atsevišķus jaunus aspektus un papildinot jau esošo tūrisma statistiku. Mērķtiecīga tradicionālo un alternatīvo datu avotu operatīva iesaiste stratēģisku lēmumu pieņemšanā ir viedas tūrisma galamērķu pārvaldības nepieciešamība un sniedz pamatojumu darbību plānošanai arī uzņēmējdarbības sektorā.

Lekciju vienlaikus pārraidīs arī Biznesa augstskolā “Turība”, noslēgumā rīkojot kopīgu apspriešanu tiešsaistē.

Lekcijas ieraksts pieejams šeit (ieraksta parole: TpFB5kDT).

14
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

11
Nov
HESPI UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē ASV

No 5. līdz 11. novembrim Vidzemes Augstskolas maģistrantūras “Tūrisma stratēģiskā vadība” studente un HESPI UNESCO katedras aktīviste  Anda Arkliņa dodas uz Pensilvānijā (ASV), lai piedalītos Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē un Klarionas Universitātes 20. Studentu zinātniskajā konferencē un dalītos maģistra darba (vadītājas profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde) iegūtajos rezultātos par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu uztverē un viņu vēlmi doties to apmeklēt. Sagatvošanās konferencēm notiek sadarbībā ar Klarionas Universitātes profesoru Nripendru Singh.

7.novembrī Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē Pensilvānijas štata Universitātē, ASV, kur kopā ar  profesoru Dr. Nripendru Singh (Klarionas Universitāte, Pensilvānijā) stāstīs par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tēlu jauniešu skatījumā un vēlmi to apmeklēt atkārtoti. Konferencei sagatavoties palīdzēja profesore Agita Līviņa.

Vairāk par konferenci: http://nabet.us/ocs/index.php/nabet/NABET2019

9.novembrī Anda Arkliņa piedalās Klarionas Universitātes  20. Studentu zinātniskajā konferencē. Konferencē studente dalīsies ar sava maģistra darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem par Jauniešu motivāciju un to ietekmējošajiem faktoriem apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (maģistra darba vadītājās profesore A.Līviņa un lektore I.Grīnfelde). 

Vairāk par konferenci: http://www.clarion.edu/academics/colleges-and-schools/college-of-business-administration-and-information-sciences/management-and-marketing/2019-penn-york-undergraduate-research-conference.html

Dalība konferencēs tiek īstenota ar Specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 un Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas kopīgā valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (nr. VPP-IZM-2018/1-0022) atbalstu.