Arhīvs

2020

27
Feb
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Starpsektorālo sociālo politiku ietekme jauniešu pārejās: vai jauniešu pārejas režīmu teorija ir noderīga?"

2020. gada 27. februārī 14:00 - 16:00 C114. telpā norisināsies pētniecisko diskusiju pēcpusdiena, kurā HESPI zinātniskā asistente Anna Broka iepazīstinās ar savu pētniecības darbu sociālās politikas jomā, meklējot atbildes uz jautājumu "Starpsektorālo sociālo politiku ietekme jauniešu pārejās: vai jauniešu pārejas režīmu teorija ir noderīga?".

21
Feb
Izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Šī gada 21. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta izstāde “Latvijas militārā kartogrāfija”. Izstādes apmeklētāji varēja apskatīt militārām vajadzībām sagatavotās Latvijas teritorijas kartes, sākot no 17. gs. 1919. gadu uzskata par Latvijas militārās kartogrāfijas dzimšanas gadu, tādēļ, atzīmējot šī notikuma simtgadi, izstādē ir eksponētas starpkaru laikā un neatkarīgās Latvijas laikā tapušās armijas militārās kartes. Izstādē apskatāmi arī citi priekšmeti – ģeodēziskie instrumenti, grāmatas, pastmarkas u.c. Izstāde tapusi Valsts pētījumu programmas "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros. Vairāk informācijas skatīt šeit: https://lnb.lv/lv/izstade-latvijas-militara-kartografija

08
Feb
Otrā kopīgā starptautiskā konference par tūrismu, viesmīlību un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2nd Joint International Conference on Tourism, Hospitality and Sustainable Development Goals)

No 2020.g. 8. līdz 10.februārim Haidarabādā Indijā norisinājās konference, ko organizēja Tūrisma un viesmīlības vadības Nacionālais institūts Haidarabādā Indijā sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Konferences atklāšanā ar runu uzstājās ViA rektors Gatis Krūmiņš, kurš šo gadu ir izpelnījies vienīgais no ārvalstu viesiem. Atklāšanas uzrunās liela loma ir veltīta turisma un viesmīlības nozares poltikas veidotājiem un īstenotājiem.

Konferences otrajā dienā ar ziņojumu "Translation of sustainability of travelling in nature for Z&Y generations. Case study: North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia, Europe" uzstājas ViA vadošā pētniece Agita Līviņa. Ziņojuma līdzaautores Anda Arkliņa, Kristīne Grīnberga un Ilze Grīnfelde. A.Līviņa konferencē piedalās arī kā viena no galvenajām runātājām.

Konferences programma
30
Jan
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Kodētas kultūrsistēmas. Dizaina komunikācija islāma vizuālajā reklāmā un rietumu laikmetīgajā mākslā"

2020.gada 30. janvārī 14:00 - 16:00 C114. telpā pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija "Kodētas kultūrsistēmas. Dizaina komunikācija islāma vizuālajā reklāmā un rietumu laikmetīgajā mākslā", kuras ietvaros HESPI pētniece Ieva Gintere un ViA vieslektore un doktorante Ilze Loža iepazīstinās ar atziņām no saviem pētniecības darbiem.

2019

12
Dec
HESPI pētnieks Jānis Kalnačs piedalās seminārā par publicēto un nepublicēto avotu pētniecību

2019.g. 12. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās zinātniski praktiskais seminārs par publicēto un nepubilcēto avotu pētniecību. Tajā uzstājas arī HESPI pētnieks Jānis Kalnačs, iepazīstinot ar savu pētījumu par Jēkabu Strazdiņu - mākslinieku, kritiķi, kolekcionāru un pasniedzēju. Seminārā J.Kalnačs runās par dažnedažādām krātuvēm (muzejiem, arhīviem, bibliotēkām), privātām kolekcijām, savāktām atmiņām, atrastiem un zudušiem mākslas darbiem, kas noderējuši topošajai grāmatai.

Pētījums tiek veikts Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

Daži pētījuma starprezultāti atrodami J.Kalnača veidotajā šķirklī Nacionālajā enciklopēdijā: https://enciklopedija.lv/skirklis/37290-J%C4%93kabs-Strazdi%C5%86%C5%A1 Informācija par šogad publicēto rakstu "Jēkaba Strazdiņa un viņa mākslas kolekcijas liktenis padomju Latvijā / The Fortunes of Jēkabs Strazdiņš and His Art Collection in Soviet Latvia" žurnālā "Mākslas Vēsture un Teorija" atrodama šeit: http://www.lma-mvi.lv/lv/makslas-vesture-un-teorija/articles/makslas-vesture-un-teorija-2019-22.html

Plašāka informācija par semināru: https://www.lnb.lv/lv/seminars-par-latvijas-vestures-avotiem-atminas-instituciju-krajumos