HESPI zinātnieku kopsapulce 2017.gada 13. decembrī