Asoc.prof. Felicianai Rajevskai tiek pasniegts MK Atzinības raksts, 2017. gada 17. novembris